مقدمه کاست نمبر ۳، «برخیز توفان»
Introduction of Tape No.3 of RAWA
download mp3
3.0 MB - 3:04 Min

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» به مثابه یگانه سازمان آگاه زنان وطن ما همانگونه که در مبارزه ضد روسی و ضد فاشیزم بنیادگرایی به سردمداری حزب گلبدین سهم شایسته‌اش را ایفا نموده است، از حفظ و اشاعه‌ی فرهنگ و هنر مردمی و رزم جویانه نیز غافل نمانده و حتی‌المقدور کوشیده تا فرهنگ ما را از لوث و خنجر دو دشمن رهانیده و نگذارد آتش تجاوز و سرپنجه‌ی سیاه تعصب و جهل آنرا نابود یا با لجن بقایای اشغال و بنیادگرایی عاری از اصالت و زیبایی ذاتی‌اش سازد.

این امر دشوار ولی گرانقدر بشمار می‌رود که لاجرم توجه‌ی عملی کلیه نیروهای طرفدار آزادی و دموکراسی را طالب است. در خدمت همین هدف «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» در سال ۱۳۶۸ مجموعه‌ای از سرود های میهنی را جمعاوری و انتشار داد که اینک با وصف امکانات ناچیز و محدودیت های بی‌شمار در نظر دارد لااقل پاره‌ای از آنها را طی کاستهایی تنظیم و در اختیار هموطنان عزیز و آزاده قرار دهد.

سرود های حاضر با غریو تفنگ آزادیخواهان در ستیغ کوهها و سینه‌ی دشت های کشور و با آه جانکاه ولی پر خشم و کین زنان و مردان داغدیده ما پیچ خورده و همنوا با آنان، پژواک این فریاد راستین هر افغان باوجدان، شرافتمند، آزادیخواه و ضد بیگانه خواهد بود که:

وطنداران بپا خیزیم و به هیچ قیمتی نگذاریم بعد از سقوط محتوم دولت دست نشانده، خفاشان خون آشام بنیادگرا این دشمنان قسم خورده‌ی آزادی، دموکراسی و حقوق زن در سرزمین ما پر و بال گسترانده و روزگار بس تیره‌تر و اختناقی‌تری را بر ملت ستم دیده‌ی ما تحمیل کند.

همچنین امیدواریم این ترانه ها ادای احترامی به حساب رود در برابر کلیه مبارزان بخون تپیده که بدست روسها و مزدوران شان و یا در زیر ساطور تروریست های گلبدینی سلاخی گشته اند و یادی باشد از رهبر شهید ما مینا که فراوان به تصانیف و سرود های میهنی علاقه داشت.

مرگ بر رژیم پوشالی و فاشیزم بنيادگرایی!
در اهتزاز باد درفش مبارزه در راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی!
زنده باد «جمعیت انقلابی زنان افغانستان»!

کمیته فرهنگی و هنری «جمعیت انقلابی زنان افغانستان»
میزان ۱۳۷۰ (۱۹۹۱)