مقدمه کاست شماره یازدهم
Introduction to Cassette No. 11 (Solo music)
download mp3
1.3 MB - 1:22 Min

کمیته فرهنگی و هنری «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» تا کنون ۱۰ کاست از سرودها، با درون مایه ضد میهن فروشان پرچمی و خلقی و ضد جنایت پیشگان جهادی انتشار داده، که بسان تیرهایست در شقیقه های آن جنایت کاران.

اکنون که در کابل این قلب آزرده و شقه شده‌ای خاک نمناک از خون بجای فاشیست های جهادی، فاشیست های مدرسه‌ای طالبی نشسته و می‌خواهند بنام اسلام و شریعت هرگونه شادی و شورمردم بلاکشیده ما را در دوزخ ریا، جهالت و شقاوت حیوانی خود نابود کنند «راوا» به سهم خود خواهد کوشید تا کاست های هنری بیشتری را بعنوان عنصری از مبارزه برای آزادی و دموکراسی تهیه کند.

گزیده حاضر از سرود های قبلی با نوای ویلن نخستین گام در این راه ست.

کمیته فرهنگی و هنری
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان»
عقرب ۱۳۷۶