انتقاد «انقلابی‌» بر «پیام‌ زن‌»

- انتقاد و موضعگیری‌ «پیام‌ زن‌» علیه‌ گلبدین ‌حكمتیار، از سر تا پا تكراری‌ و بسیار خسته‌كن‌ می‌باشد
- شما از همه‌ فجایع‌ و جنایات‌ این‌ (احمد شاه ‌مسعود) مفسد و نابكار اغماض‌ كرده‌ و این‌ پلید شناخته‌ شده‌ و خاین‌ شناخته‌ شده‌ و ... را طرفدار دموكراسی‌ وانمود می‌سازید


به‌ نشریه‌ «پیام‌ زن‌» یا «راوا»

... از زمانیكه‌ مصیبت‌ ملی‌ دامنگیر ملت‌ افغان‌ شده‌ خشم‌ و نفرت‌ عمومی‌ در برابر گروه‌های‌ خاین‌، وطن‌فروش‌ و جواسیس‌ بیگانگان‌ روزافزون‌ است‌. افغانهای‌ آواره‌ و عذاب‌كشیده‌ در هر جا به‌ نیروهای‌ ملی‌ و هم‌ نشرات‌ واقعاً مردمی‌ همانند «آیینه‌ افغانستان‌» و «مجاهد ولس‌» علاه‌ و دلچسپی‌ زیاد دارند. این‌ دو نشریه‌ برازنده‌ از افكار و آمال‌ قاطبه‌ ملت‌ نمایندگی‌ و بهركس‌ زمینه‌ نشر مضامین‌، مطالب‌ و حقایق‌ را مساعد ساخته‌ است‌.

نشریه‌ «پیام‌ زن‌» هم‌ كه‌ از چندی‌ باینطرف‌ بنام‌ انعكاس‌دهنده‌ دردهای‌ مردم‌ عرض‌ وجود كرده‌ مردم‌ بیچاره‌ و خوش‌باور ما در ابتدا فكر می‌كردند كه‌ شاید این‌ نشریه‌ از طرف‌ جمعیت‌ زنان‌ واقعاً انقلابی‌ افغانستان‌ به‌ كدام‌ گروه‌ و دسته‌ای‌ دیگر بسته‌ و مرتبط‌ نباشد ولی‌ رویهمرفته‌ علیه‌ ماهیت‌ و مفهوم‌ آن‌ تا جاییكه‌ روشن‌ شده‌ و شیوه‌ نگارش‌ یكجانبه‌ و غرض‌آلود آن‌ انتقاد و تبصره‌های‌ زیاد در اكثر محافل‌ افغانها جریان‌ دارد كه‌ چند نكته‌ آن‌ در اینجا قابل‌ یادآوری‌ است‌: نخست‌ انتقاد و موضعگیری‌ آن‌ در برابر بنیادگرایی‌ آنهم‌ علیه‌ گلبدین‌حكمتیار از سر تا پای‌ تكراری‌ و بسیار خسته‌كن‌ می‌باشد، در حالیكه‌ ملت‌ افغان‌ تمام‌ مزدوران‌ تنظیم‌های‌ خرابكار را چه‌ بنیادگرا و چه‌ غیر آن‌ كه‌ هم‌ قدرت‌طلب‌، خاین‌ و مردود می‌باشند در جمله‌ دشمنان‌ آشتی‌ناپذیر محسوب‌ می‌كنند. اضافه‌تر كین‌، خشم‌ و نفرت‌ اكثریت‌ قاطع‌ ملت‌ علیه‌ احمدشاه‌مسعود دلقك‌ و ستمی‌ - جاسوس‌ و مفسد درجه‌ یك‌ است‌ كه‌ بسیاری‌ از جوانان‌ و هموطنان‌ رنجدیده‌ ما در كابل‌ انزجار و نفرت‌ خود را با نوشتن‌ جملات‌ زشت‌ و تلخ‌ و كشنده‌ و هم‌ كشیدن‌ كاریكاتور مضحك‌ و ریشخند این‌ بزك‌ بی‌شاخ‌ و منشا كل‌ فساد در هر در و دیوار شهر ابراز داشته‌اند، شما می‌خواهید برعكس‌ شناخت‌ و خواست‌ مردم‌، این‌ بزك‌ دوست‌داشتنی‌ خود را بیشرمانه‌ تبرئه‌ و برایش‌ كریدت‌ كماییی‌ كنید، از تمام‌ جنایات‌ و فجایع‌ او یكی‌ را در پیام‌ قلابی‌ و ضد مردمی‌ خود نشر نكرده‌اید و در برابر انتقاد و استیضاح‌ یك‌ هموطن‌ بااحساس‌ عمر از پشاور آنچه‌ كه‌ تذكر داده‌اید مضحك‌، میان‌تهی‌ و غیر قناعت‌بخش‌ است‌.

«پیام‌ زن‌» صرف‌ خواسته‌ انعكاس‌دهنده‌ نظریات‌ و گفته‌های‌ احمدشاه‌ مسعود بر ضد گلبدین‌ و مداخله‌ آی‌.اس‌.آی‌ و یا دفاع‌ از دموكراسی‌ می‌باشد. عجب‌ دلیل‌ و عجب‌ منطق‌ پوچ‌. احمدشاه‌ مسعود خودش‌ چیست‌ كه‌ نظریات‌ و دادسخنش‌ از دموكراسی‌ باشد. اگر حكمتیار به‌ آی‌.اس‌.آی‌ ارتباط‌ دارد، رابطه‌ جاسوسی‌ احمدشاه‌ مسعود روی‌ دلایل‌ و شواهد زیاد به‌ كی‌.جی‌.بی‌ مبرهن‌ و ثابت‌ است‌ كه‌ از شرح‌ و تفصیل‌ همه‌ كتابها جور می‌شود، صرفنظر از گفتنی‌های‌ دیگر شما اگر مضمون‌ مستدل‌ و مبسوط‌ نگارنده‌ فهیم‌ كشور (برزین‌) را از هند تحت‌ عنوان‌ دست‌ كی‌.جی‌.بی‌ - در درون‌ خورجین‌ جمعیت‌ درمانده‌، در شماره‌ (۱۹۱) سال‌ ۱۹۹۳ «مجاهد ولس‌» بخوانید، ماسك‌ وطنفروشی‌ این‌ پلید مزدور و جاسوس‌ سابقه‌ روس‌ توسط‌ بعضی‌ همكارانش‌ و هم‌ یكتن‌ از اعضای‌ مخفی‌ حزب‌ توده‌ ایران‌ (محسن ‌رضایی‌ كه‌ چندی‌ به‌ خدمت‌ رژیم‌ آخوندهای‌ ایران‌ و بعد به‌ جمعیت‌ گماشته‌ شده‌ است‌) از چهره‌ مضحكش‌ برداشته‌ شده‌ است‌ و گذشته‌ از آن‌ خیانتها، جنایات‌ و فجایع‌ بیشمار این‌ روباه‌ محیل‌ و بزك‌ پنجشیر از كشتار مردم‌ بیگناه‌ تا چور و چپاول‌، قاچاقبری‌، بی‌ناموسی‌، سرقت‌ و غارتگری‌ سرمایه‌ و ثروت‌ ملی‌ مانند لاجورد بدخشان‌، زمرد پنجشیر وغیره‌ در نشرات‌ آیینه‌ افغانستان‌، مجاهد ولس‌ و جراید دیگر متواتر به‌ نشر رسیده‌ است‌. مهمتر از همه‌ سازشكاری‌ - ائتلاف‌ نحس‌ و نامیمون‌ او با خاینان‌ بالاخص‌ پرچمی‌ها ثابت‌ می‌سازد، كه‌ عبدالوكیل‌ وزیر خارجه‌ پرچمی‌ها او را چسان‌ از شمالی‌ به‌ كابل‌ آورده‌ مثل‌ نواده‌ شاه‌ شجاع‌، فاتح‌ و كابل‌ گیركش‌ نامیدند. اگر این‌ روباه‌ محیل‌ مساعی‌ و پلان‌ صلح‌خواهی‌ ملل‌ متحد را خلاف‌ توقع‌ و انتظار مردم‌ به‌ دستیاری‌ موتلفین‌ خیانتكار خود برهم‌ و درهم‌ نمی‌كرد، افراد وطن‌ تا این‌ درجه‌ به‌ سیاهروزی‌ و تباهی‌ دچار نمی‌شدند باز هم‌ شما دیده‌ و دانسته‌ از همه‌ فجایع‌ و جنایات‌ او مفسد نابكار اغماض‌ و چشم‌پوشی‌ كرده‌ در عوض‌ بعضی‌ گفتار كذابی‌ و یاوه‌سرایی‌ او را طور برگزیده‌ در نشریه‌ ضد مردمی‌ تان‌ نشر می‌سازید و این‌ پلید شناخته‌ شده‌ و خاین‌ ثابت‌ شده‌ را طرفدار دموكراسی‌ وانمود می‌سازید. معلوم‌ است‌ كه‌ شما به‌ اساس‌ انتقاد آقای‌ عمر از پشاور در خدمت‌ این‌ روباه‌ محیل‌ قرار داشته‌ و هم‌ او با شماست‌.

متاسفانه‌ كه‌ بعضی‌ هموطنان‌ از روی‌ رفتار شما ناآگاهانه‌ او را شعله‌ای‌ وانمود می‌كنند، در حالیكه‌ جریان‌ شعله‌ با داشتن‌ اشخاص‌ وطنپرست‌ بسان‌ فامیل‌ محمودی‌ كبیر همیش‌ در صف‌ مردم‌ قرار داشته‌ و مانند دیگر احزاب‌ و جریانهای‌ منحرف‌ در لوث‌ خیانت‌ و جنایت‌ بدنام‌ نشده‌ است‌، احمدشاه‌ مسعود ستمی‌ متعصب‌، ملوث‌ و خاین‌ ملی‌ قسمیكه‌ از جانب‌ شما و یا كسی‌ دیگر به‌ شعله‌ منسوب‌ می‌گردد این‌ یك‌ اتهام‌ و توهین‌ ننگ‌ است‌ كه‌ به‌ شعله‌ صورت‌ می‌گیرد همچنان‌ یك‌ تعداد زنانیكه‌ خود را بنام‌ جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌ مسمی‌ كرده‌اند و در عمل‌ بعضی‌ خاینان‌ معلوم‌الحال‌ مثل‌ بزك‌ را بیشرمانه‌ تبرئه‌ می‌كنند، جامعه‌ افغانستان‌ به‌ چنین‌ گدی‌گكهای‌ كوكی‌ و دستوری‌ نیازی‌ ندارد، در جامعه‌ افغانستان‌ زنان‌ و خواهرانی‌ شایستگی‌ خواهند داشت‌ كه‌ به‌ پیروی‌ از افكار و اهداف‌ عالی‌ ملالی‌ها، عایشه‌ها، زرغونه‌ها، زینب‌ها و صدها نامور دیگر در برابر خاینان‌ و دشمنان‌ ملت‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ اغراض‌ شخصی‌ و تبعیض‌ نژادی‌ - ستمی‌ و لسانی‌ قیام‌ و وحدت‌ ملی‌ را در جامعه‌ تحكیم‌ بخشند. جهان‌بینی‌ مردم‌ ما بحدی‌ رسیده‌ كه‌ به‌ مجرد آویختن‌ پرده‌ نیرنگ‌ و فیلم‌های‌ قلابی‌ مفهوم‌ و محتوای‌ آن‌ را از پشت‌ پرده‌ درك‌ می‌كنند. طرز تفكر و روش‌ یكجانبه‌ و غیرواقعبینانه‌ شما تا جایی‌ باعث‌ خشم‌ و غضب‌ بسی‌ جوانان‌ مبارز وطن‌ شد كه‌ میخواستند در بازار خیبر تمام‌ نشرات‌ شما را پاره‌ و حریق‌ ساخته‌ ماهیت‌ آنرا توسط‌ شبنامه‌ها و نصب‌ كاریكاتورها در هر در و دیوار شهرهای‌ پاكستان‌ افشا كنند، ولی‌ بعضی‌ اشخاص‌ فهیم‌ و اهل‌ خبره‌ ایشانرا به‌ صبر و حوصله‌افزایی‌ دعوت‌ و رهنمونی‌ كردند كه‌ از آن‌ رو من‌ این‌ نوشته‌ را مستقیماً به‌ خود شما روانه‌ كردم‌ تا قبل‌ از اینكه‌ جریان‌ با جر و بحث‌ طولانی‌ به‌ دیگر جراید و نشرات‌ كشانیده‌ شود بهتر است‌ كه‌ در پیام‌ زن‌ نشر و در آینده‌ از سیه‌كاری‌ و جنایت‌پیشگی‌ احمدشاه‌ مسعود اجنت‌، خاین‌ و روباه‌ محیل‌ و ملوث‌ نیز بحث‌ و یادآوری‌ نمایید تا از اتهام‌ مردم‌ نجات‌ یابید و هم‌ این‌ نوشته‌ مختصر را در پیام‌ نشر كنید.

م‌. آیر

پاسخ «پیام زن» به نامه م‌. آیر

آخرین مطالب