تسلیمه ‌نسرین‌ نویسنده‌ای‌ تسلیم‌ناپذیر

تسلیمه ‌نسرین Tasleema Nasreen
تسلیمه ‌نسرین

تسلیمه‌نسرین‌ نویسنده‌ی‌ بنگلادیشی‌ طی‌ مصاحبه‌ای‌ در پروگرام‌ «۶۰ دقیقه‌» از كانال‌ ۹ تلویزیون‌ استرالیا ضمن‌ حمله‌ به‌ شریعت‌ و تمام‌ ادیان‌ ضد زن‌ اظهار داشت‌:

«من‌ منحیث‌ یك‌ انسان‌ حق‌ دارم‌ آن‌ چیزی‌ را كه‌ به‌ آن‌ معتقدم‌ ابراز نمایم‌. من‌ آزادی‌ بیان‌ دارم‌ بناً چیزی‌ را كه‌ به‌ آن‌ معتقدم‌ بیان‌ می‌كنم‌ و می‌نویسم‌.»

«بنیادگرایان‌ از اسلام‌ به‌ نفع‌ خود استفاده‌ می‌كنند و ما باید با آنان‌ مخالفت‌ ورزیم‌. اگر دست‌ بنیادگرایان‌ در جامعه‌ای‌ دموكراتیك‌ باز نگهداشته‌ شود و با آنان‌ مخالفت‌ صورت‌ نگیرد، روزی‌ خواهد رسید كه‌ جامعه‌ی‌ دموكراتیك‌ ما را نابود كنند.» تسلیمه‌نسرین‌ در مصاحبه‌ خاطر نشان‌ داد كه‌ او حاضر است‌ در راه‌ هدفش‌ بمیرد. «آنان‌ می‌توانند مرا بكشند زیرا من‌ علیه‌ بی‌عدالتی‌ و نابرابری‌ می‌نویسم‌. اما فكر می‌كنم‌ مردم‌ و افراد پاك‌، باوجدان‌، دارای‌ عقل‌ سلیم‌ و آگاه‌ باید جانب‌ حقیقت‌ را بگیرند. و باید بر ضد بنیادگرایی‌ و تعصب‌ دینی‌ مبارزه‌ كنند.

آخرین مطالب