گزیده‌ای‌ از پست‌ الكترونیك‌ ما

سایت‌ «راوا»

كیتلین‌ سیموندس‌ Kaitlin Symonds ـ كانادا،

من‌ از سهمی‌ كه‌ مردم‌ از طریق‌ ویب‌سایت‌ شما در ارتباط‌ با جنبش‌ رهایی‌ زنان‌ ادا كرده‌ اند، تحت‌ تاثیر قرار گرفته‌ و احساس‌ می‌كنم‌ كه‌ باید نقش‌ كوچكی‌ را در جهان‌ امروزی‌ ایفا كنم‌.

اگر برای‌ تان‌ ممكن‌ باشد مرا با تعدادی‌ از زنانی‌ كه‌ بتوانند سرگذشت‌ و قصه‌های‌ خود را با من‌ از طریق‌ تلفن‌، ایمیل‌ و یا كتبی‌ در میان‌ بگذارند، معرفی‌ نمایید. همچنان‌ دسترسی‌ به‌ هر نوع‌ اطلاع‌ كه‌ بتواند در سخنرانی‌ ما در مورد حقوق‌ زنان‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد، مغتنم‌ خواهد بود.

از صرف‌ وقت‌ تان‌ در خواندن‌ این‌ نامه‌ متشكرم‌.

* * *

پروژه‌ یادبود افغان‌های‌ قربانی‌ حملات‌ امریكا

پروفیسور مارك‌هیرالد Marc Herold ـ امریكا،

من‌ بازخوانی‌ و اصلاح‌ تمام‌ یادداشت‌های‌ مربوط‌ به‌ پروژه‌ یادبود از قربانیان‌ افغان‌ را به‌ اتمام‌ رسانده‌ام‌. تقریباً تمام‌ روزها از آغاز حمله‌ امریكا در ۷ اكتبر الی‌ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱ نزد من‌ ثبت‌ اند.

بناءً، در مجموع‌ پروژه‌ یادبود از قربانیان‌ غیرنظامی‌ افغان‌ حدود ۱۰۰۰ افغان‌ را در بر می‌گیرد و این‌ تعداد از حدود یك‌ چهارم‌ مجموع‌ جانباختگان‌ بیگناه‌ نمایندگی‌ می‌كند. من‌ اسم‌، سن‌، محل‌ و تاریخ‌ شهادت‌ و چگونگی‌ آنرا تاریخ‌وار ثبت‌ كرده‌ام‌.

به‌ گمانم‌ تمام‌ اطلاعات‌ موجود را مورد استفاده‌ قرار داده‌ام‌. با این‌ هم‌ بخاطر دقیق‌ ساختن‌ دهها حادثه‌ای‌ كه‌ در مورد آنها اطلاعات‌ محدود و یا متناقض‌ دارم‌، تلاش‌ می‌نمایم‌.

بهر حال‌ لیست‌ پروژه‌ یادبود از قربانیان‌ افغان‌ سند بسیار تاریخی‌ می‌باشد. تا جاییكه‌ می‌دانم‌ قبلاً هرگز چنین‌ چیزی‌ بخاطر قربانیان‌ غیر نظامی‌ كدام‌ جنگ‌ تهیه‌ نگردیده‌ است‌. مطمئناً امریكاییان‌ در مورد عساكر كشته‌ شده‌ی‌ شان‌ اطلاعاتی‌ را حفظ‌ می‌نمایند، فرانسوی‌ها نیز كار مشابهی‌ را برای‌ عساكر كشته‌ شده‌ در الجزایر انجام‌ دادند وغیره‌. اما بر اساس‌ آگاهی‌ من‌ اطلاعات‌ در زمینه‌ قربانیان‌ امپریالیزم‌ هیچگاه‌ جمعآوری‌ نشده‌ است‌.

خوشحالم‌ كه‌ كاری‌ برای‌ مردم‌ افغانستان‌ انجام‌ داده‌ توانستم‌. از كمك‌ «راوا» ممنونم‌.

با محبت‌ و احترام‌

این‌ پروژه‌ را از سایت‌ ذیل‌ دیده‌ می‌توانید: http://pubpages.unh.edu/~mwherold

* * *

ترجمه‌ به‌ آلمانی‌

سبین‌ كشورك‌ Sabine Koschorreck ـ جاپان‌،

من‌ كه‌ اصلاً از آلمان‌ و فعلاً ساكن‌ جاپان‌ هستم‌، می‌خواهم‌ از طریق‌ ترجمه‌ مقالات‌ تان‌ به‌ آلمانی‌ و سایر فعالیت‌ها، به‌ شما كمك‌ نموده‌ و دیگران‌ را از برنامه‌های‌ تان‌ آگاه‌ بسازم‌.

لطفاً با من‌ تماس‌ گرفته‌ در مورد بهترین‌ راه‌های‌ كمك‌ بگویید.

* * *

نمایش‌ سلاید مینا

ژان‌ پییردروفین‌ jeanpierre druffin

من‌ نمایش‌ سلاید ۴ دقیقه‌ای‌ بنام‌ «افغانستان‌» تهیه‌ نموده‌ ام‌ كه‌ حاكی‌ از زندگی‌ مینا و سایر زنان‌ افغان‌ می‌باشد. عكس‌هایی‌ از سایت‌ تان‌ گرفته‌ ام‌ كه‌ خواستم‌ جهت‌ استفاده‌ و توزیع‌ آن‌ بین‌ دوستانم‌ از شما اجازه‌ دریافت‌ نمایم‌. اگر آدرسی‌ در اختیارم‌ قرار دهید می‌توانم‌ كاپی‌ای‌ از آن‌ را بفرستم‌ تا از نظر بگذرانید.

باز هم‌ از همكاری‌ تان‌ متشكرم‌.

* * *

عزیز خود را یافتم‌

دكتور دهدانایی‌،

من‌ بیش‌ از سه‌ سال‌ رنج‌ تنهایی‌ كشیدم‌ و این‌ زندگی‌ برایم‌ بسا رقتبار و غیر قابل‌ تحمل‌ بود. درین‌ عالم‌ غربت‌ هركسی‌ را مقابل‌ شدم‌ آغوش‌ وطنداری‌ گشودم‌ اما لحظه‌ای‌ نگذشت‌ كه‌ از دهن‌ گندیده‌اش‌ بوی‌ كثافت‌ دفاع‌ از بنیادگرایان‌ بیرون‌ شد كه‌ در تنفرم‌ افزود. بسیاری‌ هنوز درك‌ نكرده‌ اند كه‌ اینان‌ چه‌ سر مردم‌ و كشور آوردند و هنوز هم‌ دهن‌ در خورجین‌ غرب‌ و ایران‌ دارند و وطنفروشان‌ را ستایش‌ می‌كنند و با گردن‌ فرازی‌ خویشتن‌ را دانشمند هم‌ معرفی‌ می‌كنند. بالاخره‌ تصمیم‌ بران‌ شد كه‌ در سایه‌ آن‌ درخت‌ كه‌ بی‌ننگان‌ در عقب‌ حمل‌ می‌كنند نه‌نشینم‌ و دوری‌ را از همه‌ بهتر ترجیح‌ دادم‌.

روی‌ تصادف‌ نیك‌ موشك‌ روی‌ سایت‌ «راوا» كلیك‌ شد با مطالعه‌ یكی‌ دو مقاله‌ آبی‌ آرامبخش‌ روی‌ دل‌ آتش‌ گرفته‌ام‌ ریخته‌ شد، عزیزی‌ را یافتم‌ كه‌ دلم‌ می‌خواست‌. سرفراز باشید مانند گذشتگان‌ تان‌.

* * *

فرنیچر برای‌ «راوا»

گای واندنیبرگ‌ Guy Vandenberghe - بلژیك‌،

شركت‌ من‌ بزودی‌ در محل‌ جدیدی‌ منتقل‌ می‌گردد و ما مقداری‌ مواد اضافی‌ از قبیل‌ میز تحریر، الماری‌، چوكی‌ وغیره‌ داریم‌ كه‌ كاملاً جدید اند.

چون‌ می‌خواهم‌ شما را كمك‌ كنم‌، می‌خواستم‌ بدانم‌ آیا علاقمند به‌ مواد مذكور كه‌ در مجموع‌ شاید یك‌ كانتینر خواهد شد، هستید یا نه‌. حاضرم‌ مخارج‌ انتقال‌ آنها را بپردازم‌. اگر مایل‌ بودید آدرسی‌ در اختیارم‌ بگذارید تا معلومات‌ بگیرم‌.

بهترین‌ سلام‌ها

* * *

ترجمه‌ فارسی‌ كتاب‌ «مینا، زن‌ قهرمان‌ افغانستان‌»

شاه ‌ولی ‌فضلی‌ Shah Wali Fazli ـ انگلستان‌،

اولتر از همه‌ بهترین‌ سلام‌هایم‌ را به‌ اعضای‌ «راوا» تقدیم‌ می‌دارم‌. كار بزرگی‌ را كه‌ نه‌ تنها برای‌ زنان‌ افغان‌ بلكه‌ تمام‌ انسان‌های‌ جهان‌ انجام‌ می‌دهید، مرا كه‌ از برادران‌ هموطن‌ شما می‌باشم‌، مجذوب‌ نموده‌ است‌ و واقعاً به‌ آن‌ می‌بالم‌.

در این‌ اواخر كتاب‌ میلودی‌ در مورد مینا را خواندم‌ كه‌ مرا به‌ گریستن‌ واداشت‌. با خواندن‌ این‌ كتاب‌ و درك‌ آنچه‌ كه‌ زنان‌ شجاع‌ افغان‌ و بخصوص‌ مینا برای‌ ما انجام‌ داده‌ اند، واقعاً می‌خواستم‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ یك‌ افغان‌ بلكه‌ به‌ عنوان‌ یك‌ انسان‌ با شما در ارتباط‌ نزدیك‌ باشم‌. چنانچه‌ میلودی‌ خود را جزئی‌ از مینا و «راوا» نمود.

من‌ كتاب‌ را نه‌ فقط‌ بعنوان‌ یك‌ كتاب‌ بلكه‌ به‌ یاد مینا، معلم‌ صدف‌، خواهر بصیره‌، ناهید خیاط‌ و... خواندم‌. از آنجاییكه‌ بشدت‌ تحت‌ تاثیر كتاب‌ قرار گرفته‌ ام‌ در مورد آن‌ به‌ چندین‌ تن‌ از دوستان‌ زن‌ و مرد مقیم‌ لندن‌ نكات‌ زیادی‌ گفتم‌ اما حرفهایم‌ برای‌ ترسیم‌ اهمیت‌ چنین‌ سازمان‌ وسیع‌، زن‌ با عظمتی‌ چون‌ مینا و زنان‌ مصممی‌ چون‌ زنان‌ «راوا»، كافی‌ نبوده‌ است‌.

من‌ به‌ تمام‌ افرادی‌ كه‌ می‌شناسم‌ ـ افغان‌ و انگلیس‌ ـ راجع‌ به‌ كتاب‌ معلومات‌ داده‌ام‌. بعضی‌ از دوستان‌ نزدیكم‌ پیشنهاد نمودند كه‌ چرا تمام‌ اظهار محبتم‌ به‌ مینا و شور و شوقم‌ را با استفاده‌ از قلم‌ و ترجمه‌ دری‌ آن‌ كامل‌ نسازم‌ كه‌ من‌ با افتخار آن‌ را پذیرفته‌ ام‌.

از آنجاییكه‌ مینا و «راوا» مربوط‌ به‌ اعضای‌ «راوا» می‌باشند، جرئت‌ آنرا ندارم‌ كه‌ بدون‌ اولاً اجازه‌ شما و بعداً اجازه‌ نویسنده‌ی‌ آن‌ به‌ این‌ كار بپردازم‌.

آرزو می‌كنم‌ خواهران‌ شجاعم‌ این‌ افتخار را به‌ من‌ بخشیده‌ و مرا در زمینه‌ كمك‌ نمایند تا به‌ مثابه‌ جزئی‌ از آنان‌ و تلاش‌های‌ تحسین‌انگیز شان‌ به‌ شمار روم‌. مینا جانش‌ را بخاطر ما و میهنش‌ و بخاطر آزادی‌ و دموكراسی‌ از دست‌ داد. من‌ بسیار بخود بالیدم‌ وقتی‌ دریافتم‌ به‌ چه‌ شكلی‌ مینا در جریان‌ كنگره‌ احزاب‌ اروپایی‌ از زنان‌ افغان‌ نمایندگی‌ نمود. مینا با كار عظیمش‌، لحظه‌ای‌ از مبارزه‌ غافل‌ نماند.

امیدوارم‌ بزودی‌ از شما بشنوم‌.

* * *

جمعآوری‌ اعانه‌

كایلان‌ ایلوك‌ Kaylan Elock - كانادا،

من‌ برنامه‌ی‌ مختصری‌ بخاطر جمعآوری‌ اعانه‌ برای‌ سازمان‌ تان‌ در لیسه‌ خود داشتم‌. كدام‌ آدرس‌ بهتر خواهد بود تا چك‌ را بفرستم‌ كالیفرنیا یا پاكستان‌؟ اگر كسانی‌ خواهان‌ دریافت‌ سند معاف‌ شدن‌ از تكس‌ باشند، چه‌ معلوماتی‌ برای‌ شان‌ باید ارائه‌ نمود؟

تشكر.

* * *

كمك‌ در زمینه‌ ویدیولاگ‌

زیدی‌ دیاز Zadi Diaz ـ امریكا،

من‌ یك‌ ویدیولاگ‌نویس‌ هستم‌ و آرزو دارم‌ بتوانم‌ از این‌ طریق‌ مسایل‌ مهم‌ اجتماعی‌ را بین‌ مردم‌ ببرم‌. Videologging در صف‌ اول‌ انقلاب‌ مطبوعات‌ قرار دارد. این‌ وسیله‌ به‌ افراد امكان‌ می‌دهد كه‌ پیام‌ شان‌ را منعكس‌ كنند و مردم‌ در مكالمه‌ با هم‌ دیگر قرار گیرند. مردم‌ در مورد فلم‌های‌ تان‌ ابراز نظر كنند و بدین‌ طریق‌ ما می‌توانیم‌ به‌ بحث‌ روی‌ مسایل‌ مختلف‌ بپردازیم‌ كه‌ در مطبوعات‌ عام‌ هرگز مطرح‌ نمی‌شود.

امیدوارم‌ اجازه‌ دهید تا شما را در زمینه‌ كمك‌ كنم‌. این‌ كاملاً جنبه‌ انسان‌ دوستی‌ دارد و فكر می‌كنم‌ داستان‌های‌ تان‌ باید بر روی‌ صفحه‌ موجود باشند تا مردم‌ ببینند و درباره‌ آنها تبصره‌ كنند. videologging با شیوه‌ معمول‌ كه‌ فلم‌ها را در ویب‌سایت‌ می‌گنجاند فرق‌ دارد. با استفاده‌ از این‌ شیوه‌ می‌توان‌ فلم‌ را پس‌ و پیش‌ كرد و حتی‌ نظرات‌ شان‌ را بشكل‌ ویدیویی‌ بفرستند. مردم‌ همچنان‌ فلم‌های‌ از زندگی‌ روزانه‌ شان‌ را ارسال‌ می‌كنند.

لطفاً بگویید اگر مایلید كه‌ در زمینه‌ با هم‌ كار كنیم‌. زیرا بنظرم‌ هدف‌ شما بسیار مهم‌ است‌. آرزو دارم‌ یك‌ video blog درست‌ كنم‌ تا مردم‌ دلیل‌ دیگری‌ هم‌ برای‌ ارسال‌ كامره‌ به‌ شما داشته‌ باشند. ما می‌خواهیم‌ تا زنان‌ افغانستان‌ مطرح‌ شوند.

* * *

آرزوی‌ سرنگونی‌ طالبان‌ و جهادیان‌

كرونیلیا Cornelia،

به‌ مثابه‌ فعال سیاسی‌ فمینست‌، تمنیات‌ نیكم‌ را بمناسبت‌ ۸ مارچ‌ تقدیم‌ تان‌ می‌دارم‌. وضعیت‌ زنان‌ در افغانستان‌ هنوز اسفبار و وحشتناك‌ است‌.

كار شما دارای‌ ارزش‌ فوق‌العاده‌ای‌ است‌. آرزو دارم‌ شما روز رهایی‌ زنان‌ افغان‌ را زمانی‌ تجلیل‌ نمایید كه‌ حاكمیت‌ طالبان‌ و جهادیان‌ بالاخره‌ پایان‌ یابد.

* * *

اگر شما به‌ قدرت‌ برسید!

ستیفنی‌ Stephanie ـ آسترالیا،

من‌ شاگرد یكی‌ از لیسه‌های‌ شهر داروین‌ می‌باشم‌. كتاب‌ «جسارت‌ مستور» را خوانده‌ و بدون‌ وقفه‌ آنرا به‌ همصنفی‌هایم‌ بازگو می‌كنم‌.

این‌ كتاب‌ تمام‌ مواد دیگری‌ را كه‌ در ارتباط‌ با افغانستان‌ و مردمش‌ خوانده‌ ام‌، تحت‌ شعاع‌ قرار داد و حالا در مورد چگونگی‌ زندگی‌ در آنجا، دید تازه‌ای‌ دارم‌. هیجان‌آور خواهد بود اگر سازمانی‌ مثل‌ شما بقدرت‌ برسد. من‌ شك‌ دارم‌ كه‌ در جهان‌ مردسالار امروزی‌، چنین‌ چیزی‌ اتفاق‌ بیافتد. با مروری‌ بر ویب‌سایت‌ تان‌ به‌ ناآگاهی‌ غرب‌ از وضعیت‌ كشورهایی‌ نظیر افغانستان‌، پی‌ می‌برم‌.

در یك‌ هفته‌ كوتاه‌، من‌ از یك‌ فعال‌ حقوق‌ حیوانات‌ به‌ فردی‌ كه‌ از تخلفات‌ در كشور شما مطلع‌ است‌، مبدل‌ گردیده‌ام‌. امیدوارم‌ روزی‌ بتوانم‌ شما را كمك‌ كنم‌ چرا كه‌ «راوا» چشم‌هایم‌ را برای‌ درك‌ حقوق‌ زنان‌ و ضرورت‌ مبارزه‌ مشترك‌ با دیگران‌ باز نموده‌ است‌.

مبارزه‌ شگفت‌انگیز تان‌ را بخاطر آزادی‌ ادامه‌ دهید.

* * *

كتاب‌ «جسارت‌ مستور»

بوناتن‌ پرنیت‌ Jonathon Burnett - امریكا،

من‌ كتاب‌ «جسارت‌ مستور» و مطالبی‌ دیگری‌ را در مورد مصایب‌ زنان‌ افغان‌ خوانده‌، برای‌ كسب‌ معلومات‌ بیشتربه‌ سایت‌ تان‌ مراجعه‌ كردم‌ و دیدن‌ عكس‌ها و خواندن‌ داستان‌ها شدیداً متاثرم‌ ساختند.

با توجه‌ به‌ اینكه‌ در امریكا و در این‌ عصر به‌ اصطلاح‌ مدرن‌ زندگی‌ دارم‌، باور كردن‌ وجود چنین‌ وحشت‌ و بربریتی‌ مشكل‌ است‌.

باید گفت‌ كه‌ با دیدن‌ عكس‌ها و خواندن‌ داستان‌ها برای‌ من‌ كه‌ سرباز سالخورده‌ی‌ هستم‌، حالت‌ تهوع‌ دست‌ داد.

من‌ متعهدم‌ كه‌ هر آنچه‌ در توان‌ دارم‌، بخاطر اشاعه‌ افكار تان‌ و كمك‌ شما جهت‌ خاتمه‌ بخشیدن‌ به‌ این‌ وضعیت‌ غیر انسانی‌ انجام‌ دهم‌.

من‌ به‌ سناتور و عضو كنگره‌ مربوط‌ محل‌ ما ایمیلی‌ در زمینه‌ خواهم‌ نوشت‌، دیگران‌ را در مورد ویب‌سایت‌ ما مطلع‌ كرده‌ و خواهم‌ كوشید تا آنان‌ را برای‌ كمك‌ به‌ شما جلب‌ نمایم‌.

با ادامه‌ كار تان‌ مایه‌ الهام‌ به‌ دیگران‌ باشید.

* * *

مجسمه‌ مینا

میراسینسر Meera Censor ـ امریكا،

من‌ مجسمه‌سازی‌ام‌ كه‌ در رابطه‌ با ساختن‌ مجسمه‌های‌ شخصیت‌هایی‌ كه‌ در آوردن‌ تغییرات‌ اجتماعی‌ از راه‌های‌ مسالمت‌آمیز فعالیت‌ داشته‌ و یا دارند، كار كرده‌ ام‌.

شخصیت‌هایی‌ را كه‌ انتخاب‌ می‌كنم‌ مربوط‌ فرهنگ‌ها و كشورهای‌ مختلف‌ می‌باشند و تا بحال‌ كار ۲۰ مجسمه‌ را به‌ پایان‌ رسانیده‌ ام‌. شما می‌توانید آنان‌ را از طریق‌ ویب‌سایت‌ من‌ ببینید.

اكنون‌ می‌خواهم‌ مجسمه‌ مینا را به‌ عنوان‌ نماینده‌ آنانی‌ بسازم‌ كه‌ زندگی‌ شان‌ را برای‌ ایجاد تغییرات‌ اجتماعی‌ در افغانستان‌ از راه‌های‌ بدون‌ خشونت‌ فدا كرده‌ اند.

از شما می‌خواهم‌ تا تصویرهای‌ دیگر مینا را برعلاوه‌ آنهایی‌ كه‌ در كتابش‌ چاپ‌ شده‌، برایم‌ تهیه‌ نمایید. زیرا داشتن‌ تصویر نیمرخ‌ وی‌ درین‌ زمینه‌ ممد خواهد بود و اگر در دسترس‌ نمی‌باشد كوشش‌ خواهم‌ كرد تا چیزی‌ مشابه‌ به‌ تصاویری‌ كه‌ از كتاب‌ بدست‌ آورده‌ ام‌، درست‌ كنم‌.

وقتی‌ مجسمه‌ كامل‌ شد به‌ شاگردان‌ مكتب‌ و جوانان‌ نشان‌ داده‌ خواهد شد. و همچنان‌ می‌خواهیم‌ نسخه‌ای‌ از آن‌ در موزیم‌ "peace" ایتالیا گذاشته‌ شود.

از كار و سرگذشت‌ الهامبخش‌ زنان‌ افغان‌ ممنونم‌ و بهترین‌ تمنیاتم‌ همه‌ روزه‌ با شماست‌.

قابل‌ یادآوریست‌ كه‌ سود فروش‌ مجسمه‌ها به‌ شما اهدا خواهد شد.

با تقدیر عمیق‌ زندگی‌ شما.

* * *

جنایات‌ «مارشال‌» فهیم‌

ستانكزی‌

موفقیت‌های‌ مزید تان‌ را در راه‌ روشن‌ نمودن‌ افكار مردم‌ افغانستان‌ آرزو دارم‌.

ازینكه‌ خودم‌ یك‌ كتاب‌ را تحت‌ عنوان‌ افشای‌ جنایات‌ ضد بشری‌ در افغانستان‌ در سه‌ دهه‌ اخیر را نوشته‌ دارم‌ به‌ كمك‌ نشریه‌ شما ضرورت‌ بیشتر دارم‌ و همیشه‌ نشریه‌ خواندنی‌ شما را از طریق‌ انترنت‌ مطالعه‌ می‌كنم‌.

ازینرو خواهشمندم‌ تا اگر امكان‌ داشته‌ باشد در مورد جنایات‌ «مارشال‌» فهیم‌ چیزی‌ به‌ چاپ‌ برسانید ممنون‌ خواهم‌ شد.

پاسخ‌ ما:

دوست‌ محترم‌،

موفقیت‌ شما را در به‌ پایان‌ رسانیدن‌ كتاب‌ تان‌ خواهانیم‌.

آقای‌ فهیم‌ خان‌ «مارشال‌» شده‌ را با جنایت‌ها، صدها ملیون‌ دالر سرمایه‌اندوزی‌ و خورد و بردهای‌ بی‌حساب‌ و پنجشیری‌بازی‌های‌ خاینانه‌اش‌ همه‌ی‌ مردم‌ می‌شناسند. با اینهم‌ اگر مدرك‌ و مطلب‌ تازه‌ای‌ در مورد وی‌ و «مارشال‌»گری ‌هایش‌ به‌ دست‌ ما رسید، چاپ‌ خواهیم‌ كرد.

آخرین مطالب