داكتر ناصر زرافشان وكیل قربانیان قتل های زنجیره‌ای (جعفر پوینده، فروهرها، محمدمختاری، مجید شریف و...) رژیم جنایتكار ایران اینك در چنگ آدمكشان جمهوری اسلامی گرفتار است و جانش را خطر جدی تهدید میكند. ما با وكیل نجیب و شجاع، خانواده‌اش، كلیه طرفدارانش و با مردم آزاده‌ی ایران اظهار همبستگی و همدردی قلبی می‌نماییم.

ولی شرمنده‌ایم كه چون دولت افغانستان خود آلوده به میكروب «ولایت فقیه» است، پس هرگز نمی‌خواهیم و نه می‌توانیم با توسل به آن به وكیل مبارز و از جان گذشته توهین روا داریم. داكتر ناصر زرافشان، ما خود زیر همان زنجیرهای خونین خرد میشویم كه شما در راه نوعی پاره كردن آنها جان تان را به خطر انداخته اید.

درود آتشین مردم ما و «راوا» بر شما!

جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا)

1 اكتوبر 2003

آخرین مطالب