از شـوخی‌ هـای‌ وزیر خارجه‌ امریكا

خانم‌ آلبرایت‌ وزیر خارجه‌ امریكا در اول‌ مارچ‌ ۱۹۹۷ اظهار داشت‌:

«ما عمیقاً نگران‌ هستیم‌ كه‌ طالبان‌ خود در كشت‌ تریاك‌ و قاچاق‌ مواد مخدر دست‌ داشته‌ باشند»!

یك‌ مادر و اینهمه‌ بی‌خبری‌ از وضع‌ فرزندان‌؟

اگر روح‌ سی‌آی‌ای‌ و دولت‌ امریكا از ورود و پخش‌ صدها تن‌ مواد مخدر در ایالات‌ متحده‌ خبر نیست‌، آنگاه‌ طالبان‌ هم‌ از صدها هكتار زمینی‌ كه‌ پیش‌ چشم‌ و زیر كنترل‌ شان‌ خشخاش‌ كشت‌ می‌شود و دهها كارخانه‌ی‌ چرس‌ و هیروئین‌ سازی‌ مطلع‌ نیستند!

جالب‌ است‌ كه‌ خبرگزاری‌ فرانسه‌ در ۲۵ اكتبر ۱۹۹۷ از ملل‌متحد گزارش‌ داد كه‌ طالبان‌ پس‌ از ۶ ماه‌ مذاكره‌ موافقت‌ كردند تا از كشت‌ خشخاش‌ و تجارت‌ تریاك‌ جلوگیری‌ كنند.

اگر قسمت‌ اعظم‌ این‌ كشت‌ و تجارت‌ پردرآمد مستقیماً زیر نظر طالبان‌ انجام‌ نگیرد، می‌توانند ۶ ماه‌ تمام‌ در مورد جلوگیری‌ از آن‌ چانه بزنند؟


و مطلب‌ زیر كه‌ از سوی‌ انگلستان‌ ـ نزدیكترین‌ متحد اروپایی‌ امریكا گفته‌ شده‌ باید چشم‌ خانم‌ آلبرایت‌ را باز كند:

انگلستان‌ طالبان‌ را متهم‌ به‌ تجارت‌ هیروئین‌می‌كند

لندن‌ (خبرگزاری‌ فرانسه‌): روز چهارشنبه‌، بریتانیا طالبان‌ را كه‌ دو سوم‌ افغانستان‌ را زیر كنترل‌ دارند متهم‌ به‌ سود بری‌ از تجارت‌ هیروئین‌ كرده‌ و از ملیشاهای‌ اسلامی‌ خواست‌ تا تصمیم‌ خود را جهت‌ پایان‌ بخشیدن‌ تولید مواد مخدر اعلام‌ نمایند.

درك‌ فاچت‌ Derek Fatchett وزیر خارجه‌ در مقاله‌ای‌ در روزنامه‌ «گاردین‌» نوشت‌: «پول‌ از قبل‌ مواد مخدر كیسه‌ی‌ جنگی‌ طالبان‌ را پر می‌سازد. قسمت‌ اعظم‌ هیروئین‌ كه‌ به‌ بریتانیا می‌رسد از خشخاشی‌ است‌ كه‌ در مناطق‌ جنوبی‌ افغانستان‌ تحت‌ كنترل‌ طالبان‌ است‌، كشت‌ می‌شود.»

آخرین مطالب