زرداد بی‌ناموس‌ محاكمه‌ می‌شود، اما خواست‌ مردم‌ ما محاكمه‌ پدر كثیفتر از خودش‌ گلبدین‌ است‌!

زرداد (١) قاتل‌ پس‌ از چند سال‌ ارائه‌ شواهد و كار فراوان‌ «راوا» و برخی‌ سازمان‌های‌ دفاع‌ از حقوق‌ بشر انگلستان‌ سرانجام‌ ماه‌ جولای‌ امسال‌ دستگیر شده‌ و تحت‌ محاكمه‌ است‌.

طبعاً تا جایی‌ كه‌ میسر بوده‌ است‌ «راوا» همیشه‌ در تمامی‌ اسناد و شواهد بر این‌ نكته‌ تاكید ورزیده‌ كه‌ محاكمه‌ زرداد به‌ خودی‌ خود ارزش‌ چندانی‌ نخواهد داشت‌ مگر اینكه‌ به‌ پدر جنایتكارش‌ گلبدین‌ دست‌ یافت‌. زرداد اگر پاچه‌گیری‌ داشت‌ به‌ نام‌ عبداله‌شاه‌، خود نیز سگ‌ گلبدین‌ بود همانطوریكه‌ گلبدین‌ هم‌ سگ‌ كلان‌ و زنجیری‌ آی‌اس‌آی‌ و سی‌آی‌ای‌ بود. پس‌ اینان‌ همه‌ از یك‌ جنس‌ اند و تا به‌ حال‌ ده‌ها هزار هموطن‌ ما را چك‌ گرفته‌ به‌ هلاكت‌ رسانیده‌ یا آنان‌ را تا ابد داغدیده‌ ساخته‌ اند.

نیروی‌ «راوا» ضعیف‌ است‌. ما قادر نیستیم‌ آنچنان‌ كه‌ باید همه‌ی‌ امكانات‌ حقوقی‌ موجود در غرب‌ را جهت‌ به‌ محاكمه‌ كشیدن‌ جلادان‌ مردم‌ افغانستان‌ به‌ كار گیریم‌. بر كلیه‌ سازمانها و شخصیت‌های‌ طرفدار دموكراسی‌ و حقوق‌ بشر كشور است‌ تا غیر از مبارزه‌ به‌ اشكال‌ دیگر، به‌ تعقیب‌ قانونی‌ فاشیست‌های‌ دینی‌ و پرچمی‌ و خلقی‌ كه‌ مخصوصاً در غرب‌ ماوا گزیده‌ اند، تلاش‌ به‌ خرج‌ دهند. امكان‌ دستگیری‌ و محاكمه‌ این‌ جاسوسان‌ جنایت‌ پیشه‌ در غرب‌ زمینه‌ایست‌ كه‌ باید از آن‌ استفاده‌ جست‌. كاری‌ كه‌ نسبت‌ به‌ بسیاری‌ فعالیت‌های‌ روشنفكرانه‌ی‌ بی‌ربط‌ كه‌ اثر آن‌ بر ده‌ نفر هم‌ مرئی‌ نخواهد بود به‌ مراتب‌ ارزشمندتر و عملی‌تر و مبرمتر است‌.


اگر هموطنان‌ ما در خارج‌ كشور بطور مستقل‌ نمی‌توانند در زمینه‌ فعال‌ باشند می‌شود از طرق‌ ذیل‌ به‌ «راوا» یاری‌ برسانند:

ـ نام‌ و نشان‌ و آدرس‌ دقیق‌ جنایتكاران‌ افغانی‌ در هر كشوری‌ را در اختیار ما بگذارند.

ـ معرفی‌ قربانی‌ یا قربانیان‌ جنایتكاران‌ در داخل‌ یا خارج‌ كه‌ شهامت‌ شهادت‌ دادن‌ علیه‌ آنان‌ را داشته‌ باشند.

ـ معرفی‌ سازمان‌ها و شخصیت‌هایی‌ در محل‌ اقامت‌ شان‌ یا هر جای‌ دیگر كه‌ به‌ مسئله‌ تعقیب‌ قانونی‌ جنایتكاران‌ افغانی‌ متعهد یا علاقمند باشند.

این‌ هم‌ عرصه‌ای‌ از پیكار است‌. دشمن‌ را راحت‌ نگذاریم‌!
پاورقی:

۱ـ این‌ تجاوز كار بیمار برای‌ آنكه‌ نامش‌ «لوكس‌» شده‌ و خود نیز بیسواد به‌ نظر نخورد، بر نامش‌ «فریادی‌ سروری‌» را هم‌ اضافه‌ نموده‌ و شده‌: «زرداد فریادی‌ سروری‌»!

آخرین مطالب