«قصابان پسرانم شما تفنگداران هستید»

اجساد محمد یوسف‌ ۱٦ساله‌ و محمد ابراهیم‌ ۱٠ ساله‌ پسران‌ صحبت‌ خان‌ از قریه‌ سلطانپور ولسوالی‌ سرخرود ننگرهار.

به‌ تاریخ‌ ۱۵ میزان‌ سال‌ جاری‌ ساعت‌ ٧ شام‌ این‌ دو در حالی‌ كه‌ بسوی‌ مسجد مهترلام‌ بابا روان‌ بودند بوسیله‌ چند تفنگدار ربوده‌ شده‌ و ساعت‌ ٦ صبح‌ روز بعد اجساد شان‌ در حالی‌ كه‌ بصورت‌ ددمنشانه‌ یكی‌ از گلو و دومی‌ از پس‌ گردن‌ حلال‌ شده‌ بودند و تمام‌ بدن‌ شان‌ بوسیله‌ برچه‌ سوراخ‌ بود در منطقه‌ نهر غوچك‌ بدست‌ آمد. فامیل‌ درمانده‌ صحبت‌ خان‌ پس‌ از سال‌ها مهاجرت‌ فقط‌ ۱۵ روز قبل‌ از این‌ حادثه‌ از پاكستان‌ به‌ وطن‌ برگشته‌ بود.

صحبت‌ خان‌ ماتمدار در مقابل‌ پلیس‌ جنایی‌ فریاد می‌زد: «من‌ با كسی‌ دشمنی‌ نداشته‌ام‌ و شكی‌ ندارم‌ كه‌ شما تفنگداران‌ قاتلان‌ پسرانم‌ هستید، شما جنایتكاران‌ این‌ كار را كرده‌اید، شما از مردم‌ پول‌ می‌گیرد و آنان‌ را به‌ قتل‌ می‌رسانید. قصابان‌ پسرانم‌ شما هستید چون‌ كس‌ دیگری‌ جرئت‌ این‌ كار را ندارد.»

آخرین مطالب