مسعوده‌جلال‌، اجنت‌ اسرائیل‌؟

بر همگان‌ معلوم‌ بود و ما هم‌ گفتیم‌ كه‌ خانم‌ مسعوده‌جلال‌ با جنایت‌سالاران‌ و مشخصاً باند ربانی‌ در ارتباط‌ است‌. این‌ لكه‌ ننگین‌ بر جبین‌اش‌ را سخنرانی‌ پوك‌ و عاری‌ از هر گونه‌ حمله‌ بر جنایتكاران‌ اسلامی‌ او در لویه‌ جرگه‌ نمایانتر نمود. و بعد هم‌ گفتارهای‌ وی‌ در جریان‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ و پوسترهای‌ گرانقیمت‌ «دینی‌»اش‌، حكم‌ فوق‌ را ثابت‌ ساخت‌. زیرا یكچنان‌ پوسترها و حرف‌ها، اكت‌هایی‌ بودند برای‌ عوامفریبی‌ كه‌ خوشبختانه‌ تعداد قابل‌ توجهی‌ را نتوانست‌ فریب‌ دهند. سرانجام‌ دیدیم‌ وی‌ كه‌ خود را مقابل‌ كرزی‌ كاندید نموده‌ بود در برابر پست‌ وزارت‌ شانه‌گك‌ بسیار نرم‌ داشت‌ و به‌ جای‌ پیشبرد مبارزه‌ای‌ اصولی‌ مقابل‌ كرزی‌ تسلیم‌ چوكی‌ وزارت‌ شد تا با آمنه‌افضلی‌، صدیقه‌بلخی‌، خلیلی‌، ضیامسعود، داكتر عبداله‌ وغیره‌ «برادران‌ و خواهران‌ دینی‌» حافظ‌ منافع‌ بنیادگرایی‌ در رژیم‌ باشد.

دیدن‌ پدیده‌های‌ مذكور در وجود زنی‌ معامله‌گر و به‌ نرخ‌ روز نان‌خور، طبیعی‌ بوده‌ و نمی‌توانستند مایه‌ تعجب‌ باشند. اما اخیراً كه‌ مسعوده‌ خانم‌، پیشاهنگی‌ ایجاد روابط‌ با اسرائیل‌ را به‌ عهده‌ گرفته‌ است‌ كمی‌ تعجب‌ دارد. راستی‌ چرا او را پیش‌ انداخته‌ اند؟ به‌ خاطر آنكه‌ ساده‌ و بی‌خبر از دنیا است‌ و نمی‌داند تا زمانی‌ كه‌ اسرائیل‌ به‌ احقاق‌ حقوق‌ فلسطینیان‌ تن‌ نداده‌ و از زورگویی‌ در برابر فلسطینیان‌ باز نمانده‌، ایجاد روابط‌ با آن‌ خیانت‌ به‌ مردم‌ فلسطین‌ می‌باشد؟ قبول‌ این‌ دلیل‌ چندان‌ آسان‌ نیست‌ چرا كه‌ شاید یادش‌ نرفته‌ باشد كه‌ «استاد»ش‌ ربانی‌ می‌خواست‌ در كنار جنرال‌ حمیدگل‌ پاكستانی‌، از ماموران‌ استخباراتی‌ اسرائیل‌ نیز برای‌ سر پا نگهداشتن‌ امارت‌ خون‌ و خیانتش‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ آرد، اما پیش‌ از رسیدن‌ به‌ این‌ آرزویش‌ سرنگون‌ شد. بنابر این‌ تلاش‌های‌ جهادی‌ قبلی‌ برای‌ ایجاد رابطه‌ با اسرائیل‌ نمی‌توانسته‌ خانم‌ وزیر را مجدداً به‌ شوق‌ نیاورده‌ باشند. عده‌ای‌ بر آنند كه‌ مسعوده‌جلال‌ كه‌ در استفاده‌ از دین‌ برای‌ فریفتن‌ عوام‌ خیلی‌ ماهر است‌، فهم‌ آن‌ را نداشته‌ كه‌ چگونه‌ به‌ سوال‌های‌ یك‌ روزنامه‌ اسرائیلی‌ مثل‌ «یورشلیم‌ پست‌» از موضع‌ مردم‌ ما جواب‌ بدهد و احتمالاً اصلاً درست‌ نمی‌فهمیده‌ كه‌ مردمی‌ بزرگ‌ و آزادیخواه‌ به‌ نام‌ فلسطین‌ هم‌ وجود دارد. با این‌ گفته‌ كه‌ «ما تعهد كرده‌ ایم‌ با امریكا و كشورهای‌ دوست‌ امریكا دوستی‌ داشته‌ باشیم‌ و اسرائیل‌ از جمله‌ این‌ كشورهاست‌»

تنها می‌خواسته‌ مقابل‌ امریكا دلربایی‌ نماید و بنابرین‌ در خطایش‌ كدام‌ مرض‌ دیگری‌ نهفته‌ نیست‌. از كسانی‌ هم‌ شنیده‌ایم‌ كه‌ چون‌ خانم‌ از «نامطرح‌ترین‌» وزرای‌ كابینه‌ است‌ و مانند مثلاً وزیر صحیه‌ نتوانسته‌ هر هفته‌ و بیمورد سر و كله‌اش‌ در تلویزیون‌ یا رادیو پیدا باشد، اینست‌ كه‌ بیچاره‌ آسانترین‌ راه‌ را در اعلام‌ دوستی‌ با اسرائیل‌ یافته‌ است‌!

دلیل‌ واقعی‌ خرابی‌ هر چه‌ باشد، مسعوده‌ خانم‌ زینت‌المجلس‌ ما با چشمك‌ زدن‌ به‌ اسرائیل‌ داغ‌ سیاهتری‌ بر كارنامه‌ پر لكه‌اش‌ افزوده‌ است‌. البته‌ اگر او از موضع‌ ضد بنیادگرایی‌ به‌ دین‌ یهودیت‌ مثل‌ ادیان‌ دیگر احترام‌ قایل‌ می‌شد مسئله‌ای‌ جدا بود. اما با این‌ نوع‌ عشوه‌ به‌ اسرائیل‌ بدون‌ هیچ‌ انتقادی‌ جدی‌ به‌ آن‌، فقط‌ باید از او پرسید: مسعوده‌ خانم‌ راست‌ بگو چند گرفته‌ای‌ یا چه‌ برایت‌ وعده‌ شده‌؟

«جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» به‌ نوبه‌ خود انتظار دارد كه‌ مردم‌ قهرمان‌ فلسطین‌ به‌ حرف‌های‌ این‌ خانم‌ سركاری‌ بنیادگرا بوی‌ بهایی‌ قایل‌ نشده‌ و هرگز او را نماینده‌ زنان‌ آزادیخواه‌ و مبارز افغانستان‌ نپندارند.

آخرین مطالب