سگ پاچه‌‌گیر گلبدین به کابل برگشت!


زرداد جنایتکار که پس از رفتن به انگلستان، «فریادی» را به نامش افزود (همانطور که عطا محمد ناگهان «نور» شد!) چند روز قبل به کابل بازگشت و به صوابدید ع و غ که باید ساخت و پاخت خاینانه با گلبدین محکمتر شود، عده‌ای اجامر تروریست گلبدینی در میدان هوایی کابل به استقبال این بیناموس خونخور فرستاده شدند. تحت تسلط مافیای جهادی مزدور امریکا، بسیار محتمل است که زرداد سرجنایتکار در آینده نه چندان دور در کنار «برادران» همدستش فاروق وردک، هادی ارغندیوال، کریم خرم، وحید مژده،‌ محمد خان،‌ امین وقاد، جمعه ‌خان همدرد و... با نکتایی و لول دادن کلمات انگلیسی به یکی از پست‌های مهم دولتی و یا در دوره بعدی پارلمان نصب شود. اگر چنین نمی‌بود او به جرم تبهکاری‌های بیشمار باید تا آخر عمر ننگین‌اش از زندان‌های انگلستان رها نمی‌شد و «سیا» و استخبارات بریتانیا این سگ هار تعلیم داده‌شده‌ی شان را مثل ده‌ها طالب جانی به افغانستان نمی‌فرستادند تا همراه سایر آدمکشان گلبدینی مجددا شغل رذالت و جنایت خود را علیه مردم سوگوار ما از سر نمی‌گرفتند. اما روشن است که یکی از اهداف مهم امریکا در امضای تفاهمنامه صلح با حزب بدنام گلبدین، آشتی دادن و در یک آخور بستن تمامی جانیان بود که سالیان متمادی «سیا» روی آنان کار کرده و مدت‌های طولانی‌ به عنوان مجری سیاست‌های جنایتکارانه‌اش درافغانستان موظف بوده‌اند. امریکا که می‌خواهد تا نام گلبدین از لیست سیاه سازمان ملل حذف گردیده و در پیشبرد برنامه‌های شوم امپریالیستی‌اش سرزانویش باشد، متعفن‌ترین اوباش او نظیر زرداد را از گوشه و کنار دنیا جمع کرده به نازدانه‌ترین بچه‌اش تحفه می‌دهد.

زرداد جنایتکار با پدر به مراتب جنایتکارتراش گلبدین.
زرداد جنایتکار با پدر به مراتب جنایتکارتراش گلبدین.

زرداد با سگان(۱) درنده‌اش از جمله عبدالله‌ شاه در جریان سال‌های خون و خیانت جهادی‌ها در سروبی پاتک داشت و هزاران هموطن ما را که از سگ‌جنگی‌های کابل به جلال‌آباد و یا پاکستان در حال فرار بودند دستگیر و مورد شکنجه، آزار و تجاوز قرار می‌داد. ده‌ها انسان بی‌گناه و روشنفکر کشور ما در این شکنجه‌گاه گلبدین سر به نیست شده اند.

در زمان حاکمیت طالبان سر و کله ی جانی از انگلستان پیدا شد و بی.بی.سی موضوع را افشا نمود. «راوا» با همکاری سازمان‌های طرفدار حقوق بشر انگلستان و ارایه اسناد و شواهد به مراجع ذیربط آن کشورخواستار حبس ابد برای زرداد شد ولی دولت بریتانیا که قاتل تجاوزکار را برای جاسوسی کارآمد می‌دید، صرفا بیست سال زندان - در واقع سوادآموزی و پیشبرد دوره‌های خیانت به وطن و جاسوسی - را برای وی کافی دانست.

عبدالله شاه مشهور به سگ زرداد
عبدالله شاه مشهور به سگ زرداد در سال ۲۰۰۴ توسط دولت کرزی به عنوان جنایتکار جنگی خپ و چپ اعدام شد تا بدینوسیله از افشای جنایات صاحبان وی زرداد و گلبدین جلوگیرد.

جالب است که ع و غ اعلام داشته اند که هر فردی که بالای زرداد ادعا دارد می‌تواند اقامه دعوا نماید! حرفی که پشک‌های افغانستان را هم به خنده می‌اندازد. سیستم فاسد قضایی افغانستان که غنی خود هم گاهی ریاکارانه از آن می‌نالد و قضیه قتل فرخنده، تجاوز به شکیلا، تجاوز جمعی سیافی‌ها به چند زن در پغمان و صدها مورد دیگر را اینچنین بیشرفانه زیر می‌زند چرا و چگونه ممکن است به جنایات او برسد؟ از آن مهمتر اگر دولت پوشالی به گفتن وقیحانه‌ترین دروغ‌ها عادت ندارد چرا گلبدین پلید را که صدها زرداد از شکمش بیرون شده، مصون از تعقیب و مجازات اعلام می‌نماید؟

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) در همان آغاز اظهار داشت که تنها به محاکمه پاپی‌هایی مانند زرداد به هیچوجه دردی را دوا نمی کند مگر این که پدران جنایتکار شان گلبدین، سیاف، محقق، دوستم، قانونی، عبدالله و ... محاکمه و مجازات گردند.
پاورقی:

۱- عبدالله شاه مشهور به سگ زرداد در سال ۲۰۰۴ توسط دولت کرزی به عنوان جنایتکار جنگی خپ و چپ اعدام شد تا بدینوسیله از افشای جنایات صاحبان وی زرداد و گلبدین جلوگیرد.

آخرین مطالب