فاطمه گیلانی، گوگوش را نمی‌شناسد!

فاطمه گیلانی را همه می‌شناسیم همان سفیر صاحب رژیم خون و خیانت برهان الدین ربانی در چین و فعلاً رئیس سره‌میاشت و از ستاره‌های رسانه‌ها که در قیافه‌گیری و فیس و افاده‌فروشی دست کمی از حنیف اتمر و امین فاطمی و دادفر سپنتا ندارد. ولی به نظر می‌رسد که بر اساس لااقل یکی از مصاحبه‌هایش از آن سه وزیرک هم در وقاحت و «بزرگ نمایی» پیشی گرفت.

وقتی مصاحبه‌گر تلویزیون «آیینه» درباره گوگوش از وی می‌پرسد، با بیشرمی یک اشراف‌زاده، پس از تاملی فیلسوفانه جواب می‌دهد: «گوگوش را نشناختم»!

Googoosh گوگوش

آه که در کشور شغالی و اشغال شده و آلوده به هر خیانت و جنایت «ائتلاف شمال»، هر چیزش چقدر واژون، کارتونی، عذابدهنده و نفرت‌انگیز شده است.

خانمی که سال‌ها در ایران زندگی کرده، به لهجه ایرانی حرف می‌زند، و ذوق و شوقش هم طوری نبوده که بین کلکسیون‌های موزیک هندی‌‌اش جایی برای گوگوش و سایر آوازخوانان ایرانی نمانده باشد، حالا که از خیرات چپه‌گرمک‌های پیهم در فاسدترین کشور دنیا، رییس سره میـاشت و زن وزیر مـالیه و نـوکر اعزازی جنایتکـاران شـده، گوگوش را نمی‌شناسد!

فاطمه خانم را که به خاطر مقام و چوکی به هرگونه چاپلوسی در برابر جنایتکاران جهادی آماده بوده و هست، کدام نیاز به این اکت سبک واداشته است؟ این نیاز که باید پیش مردم افغانستان شخصیت خیلی خیلی «جدی» و «مهم» و غرق در عوالمی «سیاسی» جلوه نماید. و برای چنین کسی طبعاً عیب است که گوگوش یا هر هنرمندی را فوری به خاطر بیاورد و بشناسد! او محکوم نیست. او به مثابه گدی‌گکی در دست جنایتکاران و کرزی، نمی‌تواند بفهمد که چه اظهاراتی به او «جدیت» و «اهمیت» می‌بخشد. محکوم معلمان این بیچاره است که به او یاد داده اند مبادا با شنیدن نام گوگوش یا هر هنرمند دیگر به ابراز معلومات پرداخته و بدتر از آن علاقمندیش را به او بیان نماید. و بدینترتیب به جای اینکه شخصیت خانم را پمپ نموده باشند چملک‌تر می‌سازند.

زنی در سن و سال خانم فاطمه‌ی ایران دیده اگر واقعاً هم گوگوش را نشناسد، بیشتر از منگ و گیج بودن و خلل دماغ داشتن او حکایت می‌کند تا چیز دیگر.

اگر به جای فاطمه گیلانی، زنی شرافتمند و وطندوست با سوال درباره گوگوش مواجه می‌شد باید از آواز نخواندنش برای ملایان تبهکار سخن گفته و این جهت هنرمند پر آوازه‌ی ایران را می‌ستود.

به هر حال تردیدی نداریم که اگر گوگوش از قضیه آگاه شود حتماً احساس خوشحالی خواهد کرد که زنی مرتجع سرکاری افغانی و با ننگ طرفداری از رژیم جنایتکار ایران به تمجید از او برنخاسته است. از این بابت فاطمه خانم باید انتظار دریافت یک تشکر از گوگوش را داشته باشد.

آخرین مطالب