مخدوم عبدالله قومندان سفاک شورای نظار در محضر عام تیر باران شد

روز اول عید قربان (۶ قوس) مخدوم عبدالله رئیس سره میاشت تخار و یکی از قومندانان سفاک شورای نظار در محضر عام تیر باران شد. حادثه در رسانه ها نیز انعکاس یافت که جناب کرزی را متاثر و مردم ما را شادمان ساخت.

واقعه ازین قرار بود که حدود ده سال قبل (زمان حاکمیت شورای نظار) مخدوم عبدالله در قریه گزستان کلفگان، شخصی بنام آدینه محمد را که فردی باغیرت و در میان مردم محبوب بود و در مقابل ستم و جنایتکاری قومندان عبدالله قرار می‌گرفت به قتل رساند. برادر و فرزند آدینه محمد که هیچگاه فکر انتقام از دل پردرد شان نرفت، همیشه منتظر فرصت مناسب بودند تا بالاخره امسال که خبر شدند عبدالله قاتل می‌خواهد نماز عید را در میان مردم عام اداء نماید، آن فرصت فرا رسید.

خلیل برادر و پسران آدینه محمد از موضوع آگاه شده با یک کلاشنکوف و تنها ۳۰ مرمی در صف نمازگزاران جابجا میشوند.

بعد از ختم نماز نخست خلیل ده مرمی را درسینه مخدوم عبدالله می نشاند و بعد تفنگ را به برادرزاده خود می دهد که اوهم ده مرمی را در سینه او خالی میکند و همین قسم پسر دوم آدینه محمد نیز متباقی مرمی ها را در جسد قاتل پدرش فیر نموده و به کوه بالا میشوند.

ناگفته نماند که بادی گاردهای قومندان صاحب از هراس با تفنگ های شان فرار نموده و مخفی میشوند تا اینکه قومندان امنیه کلفگان آمده و آنان را که در واقع خلع سلاح بودند دستگیر نموده با خود می برد.

آخرین مطالب