امریکا هیچگاه سگ‌هایش را تنها نگذاشته است

چه از سرجنایتکاران جهادی و چه افرادی ظاهراً غیرجهادی فراوان شنیده شده است که پس از سقوط رژیم پوشالی در ۱۹۹۲، امریکا افغانستان را تنها گذاشت. ولی ما همواره و موکداً گفته‌ایم که امریکا این دار و دسته‌‌های خاین جهادی را صرفاً برای انتقام‌گیری از اتحاد شوروی نه آفرید و بر سر آنها سرمایه‌گذاری نکرد بلکه نقشه دراز مدت‌تری داشت تا با تکیه روی این داره‌های اسلامی و رقصاندن‌های آنها به دلخواه خود، بتواند به جای پای محکمی در «قلب آسیا» دست یابد و بر کل منطقه حاکم باشد.

Mr. Bush with his fundamentalist puppets in Afghanistan بوش با نوکرانش در افغانستان

«سی‌آی‌ای» علاوه بر تربیت کادر‌های سیاسی از میان مخصوصاً جوانانی که به غرب و در درجه اول به امریکا مهاجر شده بودند، صدها ملیون دالر پول نقد نیز به «قیادی‌های» نوکرش می‌داده است. یک سند در این ارتباط خبری است مندرج در مجله «آیینه افغانستان» شماره ۳۶‌و۳۷ از داکتر خلیل‌اله‌ هاشمیان. داکتر هاشمیان را خوانندگان ما می‌شناسند که اگر چه در اوایل ضد تمامی باندهای خاین جهادی بود و حکمتیار را «حکمتغار» و مسعود را «بز» و «بمبیرک» وغیره می‌نامید، اما پس از ظهور طالبان، به پایبوسی ملاعمر شتافت و آبروی خود و طرفدارانش را برد. خبر چنین است:

«پشاورـ دولت امریکا هشت ملیون دالر به احمدشاه مسعود برای خریداری هشتاد عدد استنگر نوع جنرال دینامیک زمین به هوا پرداخته است. این مبلغ تزییدی بالاتر از صد فیصد را به مقایسه مبالغی نشان می‌دهد که قبلاً دولت امریکا به منابع دیگر پرداخته است.

واشنگتن‌ـ آقای هول من مدیر شعبه افغانستان در وزارت خارجه امریکا در یک اجتماع افغان‌ها در حومه واشنگتن در اوایل ماه می (۱۹۹۴) سهم گرفته در برابر گله‌گذاری افغان‌ها که گویا علاقه امریکا به افغانستان کاهش یافته گفت: در دو نیم سال اخیر بعد از تاسیس رژیم و حکومت اسلامی در افغانستان دولت امریکا حدود ۳۵۰ ملیون دالر به مجاهدین کمک داده است. وی علاوه کرد که متاسفانه دولت امریکا نمی‌داند این وجوه بدسترس کدام اشخاص قرار گرفته و بالای چه نوع پروژه‌ها مصرف شده است. وی گله و شکایت کرد که گروههای مجاهدین برای ما رسید و حساب مصرف نداده اند.

پشاورـ آیینه افغانستان اطلاع یافته است که سامان آلات بسیار حساس آخذه که توسط برق کار می‌کند و مواضع حتی گفتار شفاهی و مخابرات دشمن را کشف می‌کند توسط دولت امریکا بدسترس احمدشاه مسعود قرار گرفته است.

کابل‌ـ حکومات دول امریکا، روسیه، فرانسه و هندوستان برای احمد شاه مسعود کمک‌های اقتصادی و نظامی داده اند تا مسعود را بمقابل حکمتیار تقویه نمایند.»

دولت امریکا «نمی‌دانست» کمک‌هایش به جنایت‌سالاران کجا می‌رود. ولی خون صدها هزار کابلی و ویران شدن کامل کابل به او فهماند که کمک‌هایش در چه راه‌هایی به مصرف رسیده اند! با اینهم چون امریکا نه به نجات و سعادت مردم افغانستان بلکه فقط به منافع کوتاه مدت و دراز مدت خود می‌اندیشد، اینست که جنایت‌پیشگان مافیای «ائتلاف شمال» را بر افغانستان حاکم ساخته و با وقاحت عجیبی از آن حمایت می‌کند.

آخرین مطالب