فلسطین‌ و آزادیخواهان‌ اسرائیل

Israeli police torture Israeli peace activists in Ramla
برخورد پلیس‌ اسرائیل‌ با فعالان‌ صلح‌ در شهر رام‌اله‌ در كرانه‌ غربی‌

در اسرائیل‌ هم‌ حساب‌ دولت‌ متجاوز و توسعه‌طلب‌ آن‌ جدا از اكثریت‌ مردمش‌ است‌. اگر از یكسو صهیونیست‌ها به‌ بهانه‌ی‌ سركوب‌ تروریست‌های‌ حماس‌ وغیره‌، زندگی‌ بر فلسطینیان‌ را غیر قابل‌ تحمل‌ و خونبار ساخته‌اند، از سوی‌ دیگر سازمان‌ها و افراد زیادی‌ از آن‌ كشور به‌ اشكال‌گوناگون‌ همبستگی‌ شان‌ را با فلسطین‌ اعلام‌ می‌دارند.

«جنگ‌ بی‌پایان‌ یهود و مسلمان‌» را فقط‌ بنیادگرایان‌ خاین‌ به‌ پیروان‌ هر دو دین‌ موعظه‌ می‌كنند تا به‌ حاكمیت‌ فاشیستی‌ خود تداوم‌ بخشند. اما روزی‌ كه‌ در اسرائیل‌ دولتی‌ دموكراتیك‌ و صلح‌طلب‌ استقرار یابد و فلسطین‌ هم‌ به‌ استقلال‌ از یوغ‌ اسرائیل‌ و ایجاد دولتی‌ دموكراتیك‌ عاری‌ از وجود بنیادگرایان‌ دست‌ یابد، مردم‌ دو كشور با آرامش‌ و شادی‌ در كنار هم‌ زندگی‌ خواهند داشت‌.

كرن‌یدایا Keren Yedaya اسرائیلی‌ كه‌ در فستیوال‌ سینمایی‌ كن‌ به‌ خاطر ساختن‌ فلم‌ «اور‌» جایزه‌ كمره‌ تلایی‌ را برد، به‌ رسم‌ مخالفت‌ با دولت‌ «خود» و همدردی‌ و همبستگی‌ با این‌ ملت‌ قهرمان‌، جایزه‌اش‌ را به‌ مردم‌ فلسطین‌ اهدا كرد.

بدین‌ ترتیب‌ یدایا نمونه‌ درخشان‌ دیگری‌ از یك‌ هنرمند آگاه‌ و متعهد و پیوند بین‌ مبارزان‌ راه‌ آزادی‌ را ارائه‌ نمود.

Israeli director Keren Yedaya winner of Golden Camera of Cannes dedicates her award to Palestinians

كرن یدایا، فلمساز اسراییلی، پس از آنكه جایزه «كمره طلایی» جشنواره فلم كن را برای فلم «اور» دریافت داشت، آن را به مردم فلسطین اهدا كرد. وی طی سخنانش از حضار خواهش نمود كه به مردم فلسطین كمك كنند و افزود «من می‌خواهم سینمایی متفاوت را خلق كنم كه سیاست‌های اسراییل و اشغال اراضی فلسطین را مورد انتقاد قرار می‌دهد.»

آخرین مطالب