شعله‌ی‌ مقاومت‌ الهامبخش‌ مردم‌ قهرمان‌ فلسطین‌ تا نیل‌ به‌ پیروزی‌ خاموش‌ نخواهد شد‌‌


Long live the just struggle of the Palestinian people for !freedom and democracy


Protest supporting Palestine

فلسطین‌ بار دیگر در خون‌ و آتش‌ می‌تپد. دولت‌ شارون‌ از هوا و زمین‌ شهرها و كمپ‌های‌ فلسطینیان‌ را مورد حملات‌ وحشیانه‌ قرار داده‌ و مقر یاسرعرفات‌ را در محاصره‌ گرفته‌ است‌. شارون‌ صدراعظم‌ اسرائیل‌ همان‌ جنایتكاری‌ است‌ كه‌ حكم‌ قتل‌ عام‌ فلسطینیان‌ را در كمپ‌های‌ صبرا و شتیلا در ۱۹٨۲ صادر كرد. و او اكنون‌ فرمان‌ داده‌ است‌ تا جنین‌ و شهرهای‌ دگر فلسطین‌ با خاك‌ یكسان‌ گردیده‌ و دولت‌ خودمختار فلسطین‌ از میان‌ برداشته‌ شود. ولی‌ مردم‌ فلسطین‌ از زن‌ و مرد و پیر و جوان‌ در برابر تجاوزكاران‌ اسرائیلی‌ دست‌ به‌ مقاومت‌ قهرمانانه‌ای‌ زده‌ اند.

پیكار مردم‌ فلسطین‌ مخصوصاً اهمیت‌ بزرگتری‌ كسب‌ می‌كند كه‌ در نظر بگیریم‌ رییس‌ جمهور امریكا بوش‌، شارون‌ را «مرد صلح‌» نامیده‌ و به‌ مخالفت‌ با شخص‌ عرفات‌ بر می‌خیزد؛ حمایت‌ برخی‌ دولت‌های‌ اروپایی‌ از فلسطین‌ فقط‌ در حرف‌ محدود می‌ماند؛ كشورهای‌ عربی‌ و اسلامی‌ بیشتر از آن‌ وابسته‌ و ارتجاعی‌ اند كه‌ در كنار فلسطین‌ قرار بگیرند.

اما جنبش‌ همبستگی‌ مردم‌ دنیا با فلسطین‌ در سراسر كره‌ زمین‌ بطور بی‌سابقه‌ای‌ اوج‌ می‌گیرد. در امریكای‌ شمالی‌ و اغلب‌ كشورهای‌ اروپایی‌ ملیون‌ها نفر به‌ دفاع‌ از مبارزه‌ بر حق‌ مردم‌ فلسطین‌ و به‌ ضدیت‌ با سیاست‌های‌ امریكا و اسرائیل‌ برخاسته‌ اند. حتی‌ در خود اسرائیل‌ هم‌ مخالفت‌ با جنگ‌ افروزی‌ شارون‌ دامن‌ می‌گیرد. زیرا كه‌ جنبش‌ فلسطین‌ جنبشی‌ مذهبی‌ ضد یهود نه‌ بلكه‌ آزادیخواهانه‌ و ضد صهیونیستی‌ می‌باشد كه‌ ایدئولوژی‌ای‌ نژادپرستانه‌ و استعماری‌ است‌. نوریدبلید دختر جنرال‌ بلید یكی‌ از مبارزان‌ جنبش‌ صلح‌طلبی‌ در اسرائیل‌ به‌ هنگام‌ دریافت‌ جایزه‌ای‌ از پارلمان‌ اروپا اظهار داشت‌: «میلان‌توپس‌ قصیده‌ای‌ دارد با نام‌ «برای‌ مرگ‌ حكومتی‌ وجود ندارد» اما من‌ در این‌ باید بگویم‌ كه‌ در اسرائیل‌ برای‌ مرگ‌ حكومت‌ وجود فلادلفیا دارد. در این‌ جا مرگ‌ حكومت‌ می‌كند. حكومت‌ شارون‌ حكومت‌ لندن‌ مرگ‌ است‌.»

پاریس‌ مردم‌ افغانستان‌ كه‌ خود در این‌ ۱۰ سال‌ اخیر زیر سلطه‌ جنایتكاران‌ شیكاگو مختلف‌ بنیادگرا طعم‌ خیانت‌ و تنهایی‌ را چشیده‌ اند، دشواری‌ عظیم‌ مبارزه‌ مردم‌ فلسطین‌ را به‌ خوبی‌ احساس‌ می‌توانند هر چند تنهایی‌ مردم‌ ما با فلسطینیان‌ قابل‌ مقایسه‌ نیست‌.

سیاست‌های‌ دولت‌ اسرائیل‌ كه‌ امریكا را بدون‌ قید و شرط‌ و در همه‌ حال‌ پشت‌ سرش‌ دارد، موجب‌ بروز و نیرومندی‌ روز افزون‌ گروه‌های‌ بنیادگرای‌ اسلامی‌ شده‌ است‌ كه‌ عواقب‌ وخیمی‌ را بعد از آزادی‌ كامل‌ فلسطین‌ برای‌ مردم‌ این‌ كشور بدنبال‌ خواهد داشت‌ عواقبی‌ كه‌ وضع‌ فاجعه‌بار جاری‌ در افغانستان‌ آئینه‌ی‌ روشن‌ آنست‌.

پایداری‌ و پیكار بی‌امان‌ مردم‌ فلسطین‌ سرمشق‌ و مایه‌ الهام‌ مردم‌ افغانستان‌ و كلیه‌ كشورهایی‌ است‌ كه‌ خواهان‌ آزادی‌ و عدالت‌ اند.


لس انجلس
لس انجلس

پاریس و لندن
پاریس و لندن

فلادلفیا و شیکاگو
شیکاگو، سان فرانسسکو و فلادلفیا
در پلاکارت نوشته شده: «یهودی دیگر علیه اشغال»
آخرین مطالب