شعله‌ی‌ پیكارعادلانه‌ كردها خاموش‌ نخواهد شد!

عبداله اوجالان<
/>

مردم‌ كردستان‌ كه‌ در تركیه‌، ایران‌، عراق‌ و سوریه‌ زیست‌ دارند و بخصوص‌ در سه‌ كشور اولی‌ به‌ شدت‌ مورد ستم‌ و سركوب‌ قرار می‌گیرند، سالهاست‌ كه‌ به‌ منظور كسب‌ خودمختاری‌ و حقوق‌ ملی‌ خود می‌رزمند. همانند حزب‌ كمونیست‌ ایران‌ (كومله‌) و «حزب‌ دمكرات‌ كردستان‌» در ایران‌، «حزب‌ كارگران‌ كردستان‌» (پی‌كی‌كی‌) از ۱۵ سال‌ پیش‌ با دولت‌ تركیه‌ در جنگ‌ مسلحانه‌ مشغول‌ بوده‌ است‌. در ماه‌ فبروری‌ سال‌ جاری‌، عبداله‌اوجالان‌ رهبر این‌ حزب‌ از سفارت‌ یونان‌ در كنیا توسط‌ عمال‌ دولت‌ تركیه‌ (به‌ همكاری‌ سی‌آی‌ای‌ و موساد) ربوده‌ و پس‌ از محاكماتی‌ كه‌ نتیجه‌ آن‌ از قبل‌ معلوم‌ بود، محكوم‌ به‌ اعدام‌ شد. ولی‌ دولت‌ تركیه‌ با سر به‌ نیست‌ كردن‌ اوجالان‌ نه‌ قادر خواهد بود حزب‌ كارگران‌ تركیه‌ را متلاشی‌ سازد و نه‌ خلق‌ قهرمان‌ كردستان‌ را از ادامه‌ نبرد برحق‌ شان‌ باز دارد.

پیروز باد مبارزه‌ی‌ دلاورانه‌ی‌ كردها علیه‌ دژخیمان‌ در تركیه‌، ایران‌ و عراق‌!

آخرین مطالب