شركت‌ نماینده‌ «راوا» در NGO سمپوزیم‌ منطقه‌ای‌ آسیاـاقیانوسیه‌ در تایلند

از تارریخ‌ ۳۱ اگست‌ الی‌ ۴ سپتامبر سمپوزیمی‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ «زنان‌ ۲۰۰۰: تساوی‌ جنسیت‌، ترقی‌ و صلح‌ برای‌ قرن‌ ۲۱» بود، در یونیورستی‌ كسیتسارت‌ در بنكاك‌ برگزار شد كه‌ در آن‌ بیش‌ از ۳۰۰ زن‌ از تقریباً ۴۵ كشور آسیایی‌ و آسترالیا شركت‌ نموده‌ بودند. در این‌ سمپوزیم‌ كه‌ یكی‌ از برنامه‌های‌ تداركی‌ برای‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ زنان‌ در جون‌ ۲۰۰۰ بود، بررسی‌ای‌ از مصوبات‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ زنان‌ در بیجنگ‌ «پلاتفرم‌ بیجنگ‌ برای‌ عمل‌» صورت‌ گرفت‌ كه‌ نتایج‌ آن‌ طی‌ نشست‌ دیگری‌ در بنكاك‌ در ماه‌ اكتبر تسلیم‌ خواهد شد.

ساجده‌ حیات‌ از «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» نیز به‌ دعوت‌ و مساعدت‌ مالی‌ APDC در این‌ سمپوزیم‌ شركت‌ نمود. نماینده‌ «راوا» در قسمتی‌ از برنامه‌ صحبتی‌ در مورد وضعیت‌ زنان‌، نسل‌ جوان‌ و اطفال‌ در افغانستان‌ داشت‌ كه‌ با گرمی‌ استقبال‌ شد. اكثریت‌ زنان‌ شركت‌ كننده‌ با شنیدن‌ گوشه‌ای‌ از واقعیات‌ هولناك‌ در كشور نتوانستند جلو اشك‌ خود را بگیرند آنان‌ همبستگی‌ خود را با زنان‌ افغانستان‌ و «راوا» ابراز داشتند. عده‌ای‌ اظهار داشتند: «شما در مبارزه‌ی‌ تان‌ تنها نیستید، ما با شما ایم‌، حتماً این‌ مصایب‌ را پایانی‌ست‌، ما روزی‌ آزادی‌ افغانستان‌ را جشن‌ خواهیم‌ گرفت‌، تو دختر ما هستی‌و...».

ساجده‌ با تعدادی‌ از سازمان‌ها و زنان‌ تبادل‌ نظر نموده‌ و آنان‌ ضمن‌ ابراز علاقمندی‌ به‌ «راوا» وعده‌ همكاری‌های‌ بیشتر رادادند.

چادری‌ای‌ نیز به‌ نمایش‌ گذاشته‌ شد و اكثر زنان‌ آن‌ را به‌ سر نموده‌ عكس‌ می‌گرفتند و ضمن‌ ابراز نفرت‌ شان‌ نسبت‌ به‌ طالبان‌ می‌گفتند «این‌ باید سوزانده‌ شود.»

نشریات‌ «راوا» مخصوصاً بروشور حاوی‌ تصاویر رنگه‌ توجه‌ همه‌ را جلب‌ نموده‌ و تقریباً تمامی‌ آن‌ به‌ فروش‌ رسید.

آخرین مطالب