تیمی‌ تلویزیونی‌ در جستجوی‌ قوم‌ گم‌ شده‌ی‌ یهودی‌ در افغانستان

یك‌ تیم‌ تلویزیونی‌ كانادایی‌ فلم‌ مستندی‌ از منطقه‌ی‌ پشتون‌ (پتان‌)نشین‌ پاكستان‌ تهیه‌ دیده‌ اند كه‌ طی‌ این‌ تحقیقات‌ كوشیدند شواهدی‌ بدست‌ آرند كه‌ پشتون‌ ها از نسل‌ یهود هستند. مطابق‌ اظهارات‌ منابع‌ افغانی‌ این‌ تیم‌ توسط‌ Simakha Jackomin (۴۵ ساله‌) كه‌ رومانی‌الاصل‌ بوده‌ و درین‌ اواخر به‌ اسرائیل‌ مهاجرت‌ نموده‌، رهبری‌ می‌شد. چند ماه‌ را دربر گرفت‌ تا تیم‌ مذكور موفق‌ به‌ گرفتن‌ ویزای‌ لازم‌ جهت‌ رفتن‌ به‌ منطقه‌ مورد نظر در پاكستان‌ شد.

یكی‌ از اعضایی‌ كه‌ با آن‌ تیم‌ كار می‌كرد، به‌ روزنامه‌ «الحیات‌» اظهار داشته‌ كه‌ به‌ قصد تحقیق‌ در مورد آن‌ قبیله‌ یهودی‌ شرق‌میانه‌ را ترك‌ گفته‌ بود راه‌ خود را گم‌ كرده‌ به‌ افغانستان‌، ازبكستان‌ و هند رفته‌ است‌.

اصل‌ و نسب‌ پشتون‌ ها از طرف‌ محققان‌، تاریخ‌دانان‌ و زبان‌شناسان‌ به‌ گونه‌های‌ مختلفی‌ تعبیر شده‌ است‌. برخی‌ معتقدند كه‌ پشتون‌ ها از نسل‌ آرین‌ هستند عده‌ای‌ آنان‌ را اولاده‌ی‌ خالدبن‌ولید می‌دانند و یكعده‌ هم‌ معتقدند كه‌ پشتون‌ ها از نسل‌ یهود هستند. یكی‌ از مهمترین‌ كسانیكه‌ این‌ تیوری‌ را شایع‌ ساخت‌ WalfKabarow نماینده‌ دولت‌ انگلیس‌ در منطقه‌ بود. او كتابی‌ نوشته‌ بنام‌ (ThePathans) و سعی‌ نموده‌ تا ثابت‌ سازد كه‌ پتان‌ ها از نسل‌ یهود هستند. محققان‌ پاكستانی‌ و افغانی‌ عقیده‌ دارند كه‌ این‌ نظریه‌ از طرف‌ مغل‌ ها شایع‌ ساخته‌ شد. زیرا آنها از رهبران‌ افغان‌ كه‌ در قرن‌11 در هند تسلط‌ داشتند متنفر بودند. مهمترین‌ رهبر افغان‌ كه‌ بر هند حكومت‌ رانده‌، شیرشاه‌سوری‌ بود. وقتی‌ مغل‌ ها قدرت‌ را در هند گرفتند، تبلیغ‌ نمودند كه‌ افغان‌ها از نسل‌ یهود هستند.

نویسنده‌ مغلی‌ Akhnad Darwirah به‌ امر شاهان‌ مغل‌ كتاب‌ جامعی‌ نوشته‌ بنام‌ «مخزن‌الافغان‌» كه‌ درآن‌ نیز این‌ تصور را تثبیت‌ كرده‌ است‌. پریشان‌ ختك‌ كه‌ فعلاً رئیس‌ پوهنتون‌ الخیر در اسلام‌آباد است‌ در كتاب‌ خود بنام‌ «پتان‌ ها كی‌ هستند؟» می‌نویسد كه‌ یهودی‌ها از دامنه‌های‌ كوه‌های‌ سلیمان‌ افغانستان‌ به‌ شرق‌میانه‌ مهاجرت‌ كرده‌اند و نه‌ برعكس‌.

تیم‌ تلویزیونی‌ كانادایی‌ دلیل‌ می‌آورد كه‌ پشتون‌ ها از نسل‌ یهود هستند زیرا هر دو «batu» (پتو؟) می‌پوشند. اما به‌ همه‌ معلوم‌ است‌ كه‌ تاجیك‌ ها هم‌ پتو می‌پوشند. این‌ تیم‌ علاوتاً شباهت‌ هایی‌ بین‌ كلمات‌ عربی‌ و پشتو می‌بیند اما یكعده‌ تاریخ‌دانان‌ افغان‌ عقیده‌ دارند كه‌ زمانی‌ عبری‌ زبان‌ بین‌المللی‌ شده‌ بود و بنابرآن‌ كلماتی‌ از آن‌ شامل‌ پشتو نیز شده‌ است‌ چنان‌ كلمات‌ عربی‌ و فارسی‌ نیز به‌ همین‌ دلیل‌ شامل‌ زبان‌ پشتو شده‌ اند. یكی‌ از كاركنان‌ تیم‌ تلویزیونی‌ با تعجب‌ اظهار داشت‌ كه‌ افغان‌ ها خوش‌ ندارند كه‌ از نسل‌ یهود شناخته‌ شوند.

(«مسلم»، ۲۸ نوامبر۱۹۹۷)

آخرین مطالب