«راوا» از روز جهانی زن طی محفلی بزرگداشت نمود

RAWA event on the International Women's Day under the rule of the Taliban

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) از هشتم مارچ روز جهانی زنان در افغانستان تجلیل به عمل آورد. این محفل در حالی برگزار گردید که طالبان جانی تلاش کرده‌اند با تهدید و فشار و سرکوب هر نوع فعالیت زنان را ممنوع ساخته و صدای اعتراض آنان را خاموش و روحیه رزمجویانه شان را درهم کوبند. اما زنانِ دربند و به‌لب‌رسیده ما با شجاعت و آگاهی نقش بارزی در مبارزه ضد فاشیستی و بنیادگرایی ایفا نموده‌اند.

برنامه با اظهار سپاس از دختران و زنان و مادرانی که با وجود مشکلات مسیر و برفباری حضور به هم رسانیده ‌بودند، و با دکلمه این شعر آغاز گردید:

ما می‌رزمیم با این بیداد و سیهروزی
دست در دستان همدگر می‌روییم
تا قله‌های پیروزی
آنجایی که باشد سهم انسان آزادی
می‌خوانیم شعر رهایی
ما بیزاریم از این پوشش‌ اجباری


بر صورت ما جای مشت و اسید
در سلطه‌ی برده‌داری
باید شورید بر این فقر و ستم و تبعیض
دنیایی برابر می‌سازیم با هم
زن باش و زنانه برخیز
بر پا شو و جانانه بستیز
زن باش و جانانه بستیز!

RAWA event on the International Women's Day under the rule of the Taliban

سالون با شعارها و تصاویر مختلف مرتبط با پیکار و قربانی زنان در افغانستان و جهان تزیین گردیده بود. گرداننده در ابتدای سخنانش گفت:

«هشتم مارچ به مثابه نماد همبستگی جهانی زنان ستمکش سرتاسر دنیا، و فرصتی برای تجدید پیمان برای مبارزه در راه رهایی و برابری است. اما دردا که در سرزمین ما آنچنان نیروی ماورای ارتجاعی و ضددموکراسی حاکم است که زن را دشمن اصلی‌ پنداشته و همه اقدامات و سیاست‌های خاینانه‌اش را با وضع محدودیت،‌ قید و بند‌ و ارعاب زنان متمرکز ساخته است. این روزها موج سرکوب، به زندان افکندن و شکنجه توسط اراذل هار طالبی و بخصوص امربالمعروف تمام کشور را فرا گرفته است. این هیولاها و فاشیست‌های مذهبی از سلفان خود آموخته‌اند که بخاطر دربند و عقب ‌نگهداشتن یک جامعه باید زنان آن را که از ستون‌های عمده انقلاب اند، خانه‌نشین ساخته و پر پرواز و اندیشه و رویاهای بلند شان را از درهم شکست.»

در ادامه اجرای سرود «زنان برپا» توسط اعضای جوان «راوا» که پیام خیزش علیه بیداد و ستمگری را دارد،‌ مورد استقبال اشتراک‌کنندگان قرار گرفت.

RAWA event on the International Women's Day under the rule of the Taliban

زرلشت به نمایندگی از «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» در باره سیاست‌ها، فعالیت‌ها و آینده کار مفصل صحبت نموده اظهار داشت:

«ʺجمعیت انقلابی زنان افغانستانʺ (راوا) در حالی که روز جهانی زن را به خواهران رنجبر، عدالتخواه و مبارز دنیا تهنیت می‌گوید معتقد است که هشتم مارچ روز فریاد نمودن عدالت‌،‌ برابری و تجدید عهد برای سازماندهی جنبش جدی و یکپارچه زنان برای محو ستم و تبعیض در جامعه مردسالار است. پس نگذاریم که ارتجاع و امپریالیزم با گروگان گرفتن این روز خجسته، آن را از مضمون رزمنده و انقلابی تهی ساخته در حد گل‌دسته بخشیدن و اظهار عشق کاذب به زنان تقلیل دهند تا ماهیت زن‌ستیز خود را در پس آن پنهان سازند.

گرامی‌داشت از روز جهانی زن برای ما از ارزش به مراتب والاتری برخوردار است چون زنان تیره‌روز ما بیش از هر خطه دیگر جهان تحت اختناق و دهشت خردکننده جلادان بنیادگرای طالب به سر می‌برند. آنان از حقوق بنیادی شان که آزادی و آموزش و کار است محروم بوده و حتی اجازه گشت و گذار و انتخاب پوشش را ندارند.»

RAWA event on the International Women's Day under the rule of the Taliban

او در ادامه با تحلیل از وضع جاری و نقش خاینانه دولت‌های غربی خاطرنشان ساخت:

«امریکا و متحدانش اگر از یکسو در ظاهر طالبان را به رسمیت نشناخته اند، اما در خفا در پی تقویت و حمایت از آنان اند و با درآمدن زیر بال دست‌پروردگان شان سعی دارند ʺامارتʺ خون و جنون این قاتلان را از فروپاشی نجات دهند. هرچند نظامیان امریکا و ناتو از افغانستان بیرون شدند، اما مداخلات و بازی‌های شیطانی دول غربی برای تبدیل افغانستان به مرکز تروریزم هنوز فعالانه ادامه دارد و در دو سه سال گذشته داعش و باندهای تروریستی دیگر آزادانه در پی سازماندهی خود اند.

تروریزم اسلامی و امپریالیزم دو روی یک سکه اند. از دهه‌ها امریکا بنیادگرایان اخوانی و طالبی و داعشی را حمایت و منیحث حربه‌ای برای تحمیل سیاست‌های استعماری و غارتگرانه‌اش در افغانستان و منطقه مسلط و تا دندان مسلح ساخت و امروز هم با حمایت پیدا و پنهان مالی و دیپلوماتیک، رژیم منحوس طالبی را سرپا و توانمند نگه می‌دارد.

تمام خواسته‌های غرب و چماقش ملل متحد از طالبان به تشکیل ʺدولت همه‌شمولʺ خلاصه می‌شود. منظور آنان از ʺهمه‌شمولʺ، جا دادن یک تعداد مهره‌های مزدور فولبرایتی و جهادی و مورد اعتماد امریکا و ناتو در حکومت طالبی است و بس که کوچک‌ترین تغییری در ماهیت دستگاه جهل و جنایت آنان وارد نخواهد کرد.

...

سیاست‌های ضدبشری دولت متجاوز امریکا بازهم ادعای همیشگی ʺراواʺ را ثابت می‌سازد که این کشور در جنگ با مردم افغانستان و در صلح با جنایتکاران قرار دارد. تاریخ ننگین و خونین دستگاه حاکمه امریکا نشان می‌دهد که همیشه حامی منفورترین رژیم‌ها، عناصر و نهادها بوده‌ و برای سرنگونی دولت‌ها و جنبش‌های مردمی توطئه چیده‌ است. برای کاخ‌سفید مهم نیست که چگونه دولتی در افغانستان روی کار می‌آید و مردم ما چه می‌کشند. این را زلمی ذلیلزاد به روشنی بیان نمود که ʺامریکا از طالبان رضایت داردʺ و بی‌پرده گفت که اگر دختران اجازه رفتن به مکتب ندارند مشکل مردم افغانستان است نه امریکا! برای دستگاه جنایت‌پرور امریکا مهم اینست که رژیمی متشکل از میهنفروشان برپا و لگامش بدست آنان باشد تا با خاطر آسوده بتواند از سرزمین ما برای تهدید روسیه، چین، ایران و دیگر رقبایش استفاده نماید.»

زرلشت به جوانان و زنان زجردیده ندا سر داد تا جو یاس و ناامیدی را شکسته، خود را برای نبرد پیگیر آماده سازند:

«باید بدانیم که بدون کسب آگاهی و پیکار با بازوان خود ما،‌ ممکن نیست بهروزی و موفقیت را دیده و یا اندک‌ترین بهبودی در وضعیت خونین خویش را شاهد باشیم.

یکبار دیگر به مناسبت روز جهانی زن به تمامی زنان افغانستان اعلام می‌داریم که رهایی از چنگال امپریالیزم و دلقکان مافیایی جهادی و طالبی شان، و نیز سنت‌های جامعه مردسالار، فقط و فقط با همبستگی و مبارزه خود ما میسر است و بس. ناممکن است که خشونت خانوادگی، تجاوز جنسی، لت و کوب و خودسوزی زنان را با گرفتن یک سمینار و بحث‌های ان.جی.اویی پایان بخشید. رهایی از آلام و بدبختی‌هایی که دامن‌گیر مردم و بخصوص ما زنان است تنها با متشکل شدن در یک جنبش مرکب از تمامی ملیت‌ها و اقوام افغانستان علیه بنیادگرایی و اشغال میسر است....

در هنگامی که زنان افغانستان خود در آتش اسارت و عداوت سوخته و در چنگال عفریت بنیادگرایی اسیر اند،‌ "راوا" با درود آتشین به زنان مبارز ایران، فلسطین، کردستان، تونس، هند و سراسر جهان، همبستگی خود را با آنان اعلام و از جانبازی و استواری آنان می‌آموزد.»

RAWA event on the International Women's Day under the rule of the Taliban

با حاکمیت دوباره طالبان، جمعی از روشنفکران زن و مرد مدعی مبارزه عرصه را ترک و راهی غرب شدند اما «راوا» با تعهدی که به مردمش دارد، در کنار آنان ایستاد و در دشوارترین شرایط به فعالیت و سازماندهی ادامه می‌دهد. در جریان برنامه تصاویر و ویدیوهایی از فعالیت‌ها و تبلیغات سیاسی، کمک‌رسانی به نیازمندان، ارایه خدمات صحی در دورافتاده‌ترین مناطق، ایجاد کورس‌های زیرزمینی سوادآموزی و سیاسی و غیره برنامه‌های اخیر «راوا»‌ پخش گردید.

با ادای احترام به یاد و خاطره زنان انقلابی و بپاخاستگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، شعری از مرضیه احمدی اسکویی، از شهیدان نامدار «چریک‌های فدایی خلق» با عنوان «بهار می‌رسد از راه» توسط حماسه دکلمه و فلم کوتاهی از زندگی و مقاومت جان‌بخش سپیده قلیان که در زندان‌های مخوف رژیم پوسیده و خونخوار «ولایت فقیه» حماسه می‌آفریند،‌ به نمایش گذاشته شد.

«راوا» افتخار دارد که از بدو تاسیس تا امروز با شخصیت‌ها و احزاب پیشرو و مترقی جهان در تماس بوده و همواره از همبستگی، همصدایی و حمایت سیاسی آنان برخوردار بوده است. اکثریت این نیروها با تلاش‌های شباروزی و ابتکاراتی چون فروش صنایع‌دستی و مواد خوراکه و غیره،‌ اعانه جمعاوری نموده و ما را یاری رسانیده‌اند. امسال نیز به مناسبت هشتم مارچ پیام‌های زیاد همبستگی دریافت داشتیم که مرسل گزیده‌ای از آنها را به سمع مهمانان رسانید.

RAWA event on the International Women's Day under the rule of the Taliban

هواداران خارجی «راوا» بدون ترس و واهمه در بدترین شرایط نیز در کنار ما قرار گرفته و در مقابل سیاست‌های دولت‌های جنگ‌افروز و خونریز خویش و به دفاع از توده‌های ستمدیده ما ایستاده‌اند. امسال به نمایندگی از هواداران خارجی، عده‌ای در گردهمایی هشتم مارچ شرکت و همبستگی و همسویی خویش را اظهار داشتند.

در ختم برنامه تمام اشتراک‌کنندگان به پاخاسته سرود «خورشید آزادی» را که بر اساس آهنگ مشهور «مردم متحد هرگز شکست نمی‌خورند» از ویکتور خارا آوازخوان جانباخته و انقلابی شیلی ساخته شده است،‌ با گروپ سرود همنوایی و اجرا نمودند.


RAWA event on the International Women's Day under the rule of the Taliban

RAWA event on the International Women's Day under the rule of the Taliban

RAWA event on the International Women's Day under the rule of the Taliban

RAWA event on the International Women's Day under the rule of the Taliban

RAWA event on the International Women's Day under the rule of the Taliban


پیام‌های همبستگی به راوا

برای دونلود ترجمه متن کامل پیام‌های همبستگی به «راوا» روی تصویر بالا کلیک کنید


آخرین مطالب