زنده‌ باد مبارزه‌ زنان‌ ما بر ضد میهنفروشان‌ جنایتكار بنیادگرا!

هشتم‌ مارچ‌ روز جهانی‌ زن‌


«جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» هشتم‌ مارچ‌ روز جهانی‌ زن‌ را طی‌ محفلی‌ برگزار نمود. «راوا» همه‌ ساله‌ این‌ روز را به‌ نشان‌ همبستگی‌ با زنان‌ رنجدیده‌ و زحمتكش‌ سراسر جهان‌ برگزار می‌كند.

در محفل‌ مقالاتی‌ در مورد نقش‌ و وظایف‌ زنان‌ در افغانستان‌ زیر سایه‌ی‌ شوم‌ بنیادگرایان‌ ایراد شد و همچنان‌ سرودهایی‌ توسط‌ شاگردان‌ مكاتب‌ اجرا شد كه‌ مورد استقبال‌ بسیار همه‌ حاضران‌ قرار گرفت‌. درین‌ محفل‌ برعلاوه‌ عده‌ای‌ از اعضا و هواداران‌ «راوا»، شمار زیادی‌ از زنان‌ كمپ‌های‌ مختلف‌ مهاجران‌ در پشاور، دوستان‌ پاكستانی‌ و خبرنگاران‌ شركت‌ داشتند.


راضیه‌ یكی‌ از سخنرانان‌ در گفتارش‌ اظهار داشت‌: «خاینان‌ بنیادگرا كه‌ از نخستین‌ روز تجاوز شان‌ به‌ كابل‌ و سایر ولایات‌ با پستی‌ و بی‌غیرتی‌ تمام‌ حملات‌ شان‌ را بر زنان‌ تمركز بخشیدند، آن‌ را باز هم‌ با اشكال‌ گوناگون‌ و با احساس‌ افتخار ادامه‌ می‌دهند. چنانچه‌ دیدیم‌ كه‌ برادران‌ تازه‌ نفس‌ اینان‌ بنام‌ طالبان‌ نیز از همان‌ اول‌ به‌ مستی‌ درآمدن‌، با هر آنچه‌ مربوط‌ به‌ كرامت‌ و حق‌ و آزادی‌ زن‌ می‌شود، یورش‌ بردند و به‌ همین‌ جهت‌ بلافاصله‌ كوس‌ رسوایی‌ شان‌ در داخل‌ و سراسر جهان‌ به‌ صدا درآمد.

...واقعیت‌ اینست‌ كه‌ اخوان‌ تا دندان‌ مسلح‌ از جنبش‌ حق‌طلبانه‌ و آزادیخواهانه‌ی‌ نصف‌ نفوس‌ كشور ما بشدت‌ هراس‌ دارد و این‌ ترس‌ و لرز هزار بار بیشتر می‌شود كه‌ می‌بینند ندای‌ رزمنده‌ی‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» بطور روز افزون‌ اذهان‌ و قلوب‌ زنان‌ وطن‌ را تسخیر می‌كند و آنان‌ را به‌ طرفداری‌ از سیاستهایش‌ می‌كشاند. پس‌ قوله‌كشیدن‌های‌ اخوان‌ بر ضد «راوا» نه‌ تعجب‌ دارد و نه‌ امری‌ منفی‌ است‌. بگذار مردم‌ ما و دنیا بدانند كه‌ زنان‌ افغانستان‌ هر چند كه‌ درعقب‌ نگهداشته‌ شدن‌ و تحمل‌ انواع‌ ستمهای‌ جنایتكارانه‌ در جهان‌ نظیر ندارند، حاكمیت‌ بنیادگرایان‌ این‌ مشتی‌ میهنفروش‌، جاسوس‌، ضد دموكراسی‌، ضد زن‌ و ضد علم‌ و تمدن‌ را هیچگاه‌ نخواهند پذیرفت‌...»

محفل‌ كه‌ ساعت‌ ۳ بعد از ظهر آغاز شد با پارچه‌ی‌ تمثیلی‌ «تبهكار» درباره‌ جنایات‌ جهادی‌ بر ضد زنان‌ كه‌ توسط‌ دختران‌ مكتب‌ وطن‌ اجرا شد ساعت‌ ۳۰:۶ خاتمه‌ یافت‌.

آخرین مطالب