نمایش‌ عكس‌های‌ «راوا» در هلسنگی‌ و نیویارك


به‌ مناسبت‌ سالروز فاجعه‌ ۱۱ سپتامبر، «مركز بین‌المللی‌ عكاسی‌» در نیویارك‌ سه‌ نمایش‌ عكس‌ را براه‌ انداخت‌ كه‌ یكی‌ از آن‌ تحت‌ عنوان‌ «از پشت‌ برقع‌»، حاوی‌ ۲٤ قطعه‌ عكس‌ «راوا» از جنایات‌ طالبان‌، «ائتلاف‌ شمال‌» و فعالیتش‌ بود كه‌ اكثرا بطور مخفی‌ بوسیله‌ اعضای‌ «راوا» عكاسی‌ شده‌ اند. عكس‌ های‌ «راوا» توجه‌ تعداد زیادی‌ از بینندگان‌ را جلب‌ كرد و گزارش‌ آن‌ در چندین‌ نشریه‌ و تلویزیون‌ امریكا نیز پخش‌ گردید.


«موزیم‌ هنری‌ هلسنگی‌» از ۱۱ فبروری‌ الی‌ ۲۷ اپریل‌ ٢٠٠٣ نمایش‌ عكس‌هایی‌ از افغانستان‌ را در شهر هلسنگی‌ برپا كرد. در این‌ نمایش‌ آن‌ تصاویری‌ از افغانستان‌ به‌ معرض‌ دید گذاشته‌ شدند كه‌ بیانگر جنایات‌ طالبان‌، «ائتلاف‌ شمال‌» و بمباران‌ امریكا و قربانیان‌ آن‌ بودند.

تعدادی‌ از عكس‌های‌ این‌ نمایش‌ مربوط‌ «راوا» بود كه‌ توسط‌ اعضای‌ آن‌ با كمره‌های‌ مخفی‌ تهیه‌ گردیده‌ اند.

آخرین مطالب