یك‌ بررسی‌ از كتاب‌ «مینا: زن‌ قهرمان‌ افغانستان‌»

شرح‌ حالی‌ از یك‌ زن‌ قهرمان‌

نوشته‌ كارول‌میمت‌،
«شیكاگو تربیون‌» Chicago Tribune،
۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳Meena: Heroine of Afghanistan

فیمنیست‌ اسلامی‌ واژه‌ایست‌ متنازع‌ فیه‌. اما میلودی  ارماچایلد شاویس‌Melody Ermachild Chavis امیدوارست‌ كه‌ كتاب‌ جدیدش‌ موسوم‌ به‌ «مینا: زن‌ قهرمان‌ افغانستان‌» (انتشارات‌ سن‌مارتین‌، قیمت‌ ۹۵.۱۹ دالر) اصطلاح‌ را بیشتر مرسوم‌ و آشنا خواهد كرد.

كتاب‌ اولین‌ زندگینامه‌ بنیانگذار «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» می‌باشد. مینا كه‌ نام‌ خانوادگی‌اش‌ مخفی‌ می‌ماند تا فامیل‌اش‌ در امان‌ باشد به‌ مثابه‌ یك‌ محصل‌ ۲۰ ساله‌ پوهنتون‌، «راوا» را در ۱۹۷۷ شروع‌ نمود. ۱۰ سال‌ بعد او توسط‌ افراطیون‌ اسلامی‌ به‌ قتل‌ رسید. سازمانی‌ را كه‌ او بنیان‌ گذاشت‌ كارش‌ را ادامه‌ می‌دهد. شاویس‌ ۵۹ ساله‌ سال‌ گذشته‌ به‌ افغانستان‌ سفر كرد تا با زنانی‌ كه‌ مینا را می‌شناختند ملاقات‌ نماید. گفته‌ها و اطلاعات‌ آنان‌ تصویری‌ دقیق‌ و دوستانه‌ از زنی‌ به‌ دست‌ می‌دهد كه‌ ضرورتاً بدور از انظار عامه‌ زندگی‌ كرد. كتاب‌ پیكار، پیروزی‌ها و رنج‌ و غم‌ دوری‌ از كودكانش‌ به‌ خاطر مسایل‌ امنیتی‌ مینا رابازگو می‌نماید كه‌ به‌ حیث‌ یك‌ فعال‌ سیاسی‌ بخت‌ آورد و به‌ همسری‌ دست‌ یافت‌ كه‌ از كارش‌ حمایت‌ می‌كرد. همچنان‌ كتاب‌ ابتكار زنان‌ «راوا»، بشمول‌ استفاده‌ از اسلحه‌ ستمگران‌ شان‌ علیه‌ آنان‌، را شرح‌ می‌دهد. بطور نمونه‌ زمانی‌ كه‌ چهره‌ مینا شناخته‌ شده‌ بود، او هنوز هم‌ قادر بود زیر چادری‌ در كابل‌ گشت‌ و گزار كند. به‌ همین‌ ترتیب‌ از لباس‌هایی‌ كه‌ همه‌ی‌ بدن‌ را می‌پوشاند استفاده‌ می‌كرد تا اشیایی‌ غیرقانونی‌ به‌ داخل‌ و خارج‌ كشور قاچاق‌ گردند. شاویس‌ امیدوار است‌ كه‌ آگاهی‌ هر چه‌ بیشتر از مینا، تصویر حاكم‌ در مورد مسلمانان‌ را در ایالات‌ متحده‌ تغییر خواهد داد. او گفت‌: «می‌خواهم‌ چهره‌ اسامه‌بن‌لادن‌ در اذهان‌ مردم‌ را با چهره‌ زیبای‌ مینا جاگزین‌ نمایم‌.»


ترجمه‌ بررسی‌ كوتاه‌ شده‌ می‌باشد.

آخرین مطالب