تجليل‌ روز جهـانی حقـوق‌ بشر

«جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌» (راوا) طبق‌ معمول‌ همه‌ ساله‌، به‌ مناسبت‌ روز جهانی حقوق‌ بشر (۱۹ قوس‌ ۱۳۸۲) نيز مظاهره‌ای موفق‌ با شركت‌ حدود ۱۰۰۰ زن‌ را در اسلام‌آباد سازمان‌ داد.

تعدادی از شعارها نوشته‌ شده‌ی تظاهرات‌ عبارت‌ بودند از:

سازش‌ با هر گروهی از بنيادگرايان‌ خيانت‌ است‌!
نه‌ اخوان‌ نه‌ طالبان‌، قدرت‌ به‌ دست‌ مردم‌ افغانستان‌!
زنده‌ باد آزادی، دموكراسی، حقوق‌ زنان‌!
«ائتلاف‌ شمال‌» خونیترين‌ دشمنان‌ حقوق‌ بشر اند!
جنايتكاران‌ جنگی بايد محاكمه‌ شوند!
بدون‌ جدايی دين‌ از دولت‌ تأمين‌ حقوق‌ بشر ناممكن‌ است‌!
زنده‌ باد همبستگی تمام‌ مليت‌های وطن‌ ما بر ضد بنيادگرايی!
ژوندی دی وی آزادی، دموكراسی او د سحو حقوق‌!
تينگ‌ دی وی د افغانستان‌ د تولو ملی او دموكراتيك‌ قوتونو پوره‌ يووالی!
نفرين‌ و مرگ‌ بر آنانی كه‌ تجزيه‌ افغانستان‌ را میخواهند!
معامله‌گری با جنايتكاران‌ خيانت‌ به‌ مردم‌ افغانستان‌ است‌!
قانون‌ اساسی بايد مبتنی بر ارزش‌های سكيولريستی باشد و نه‌ بر اراده‌ جنايتكاران‌ بنيادگرا!
بدون‌ جدايی دين‌ از دولت‌ تأمين‌ حقوق‌ بشر ناممكن‌ است‌!
د بشر حقوقو تأمينول‌ پرته‌ د دين‌ جدايی د دولت‌ نه‌ ناممكن‌ دی!
اساسی قانون‌ بايد پر سكيولريستو ارزشونو ولار ویاو نه‌ د جنايتكارو بنستپالو پر ارادی!
معامله‌گری با جنايتكاران‌ خيانت‌ به‌ مردم‌ افغانستان‌ است‌!
اساسی قانون‌ بايد پر سكيولريستو ارزشونو ولار وی
او نه‌ د جنايتكارو بنستپالو پر ارادی!
دموكراسی بدون‌ سيكولريزم‌ دموكراسی دم‌ بريده‌ خواهد بود!
افغانستان‌ فقط‌ با انحلال‌ تمامی جنايتكاران‌ بنيادگرا و شركای شان‌ آزاد خواهد شد!
زنان‌ و مردان‌ شرافتمند افغانستان‌ هرگز اجازه‌ نخواهند داد استبداد مذهبی يا غيرمذهبی ديگری در كشور ما پا گيرد!


بازتاب‌ مظاهره‌ ۱۰ دسامبر در رسانه‌ها


«نيشن‌»

«راوا» روز جهانی حقوق‌ بشر را تجليل‌ كرد

«"جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌" (راوا) مظاهره‌ای در مقابل‌ دفتر ملل‌متحد براه‌ انداخت‌ تا صدای اعتراض‌ را عليه‌ نقض‌ حقوق‌ بشر در افغانستان‌ بلند كند.

صدها زن‌، مرد و طفل‌ در اين‌ مظاهره‌ شركت‌ كردند و شعارهايی بخاطر استقلال‌ و تامين‌ دموكراسی واقعی در افغانستان‌ داده‌ و بر ضرورت‌ احترام‌ حقوق‌ انسانی تاكيد میورزيدند.

آنان‌ پلاكارت‌هايی به‌ دست‌ داشتند كه‌ در آنها نوشته‌ شده‌ بود "دموكراسی بدون‌ سكيولاريزم‌ ناقص‌ است‌"، "موجوديت‌ بنيادگرايان‌ لويه‌ جرگه‌ را ملوث‌، بیاعتبار و ننگين‌ میسازد".

همچنان‌ نمايندگان‌ "راوا" قطعنامه‌ای به‌ نماينده‌ ملل‌متحد تقديم‌ كردند كه‌ در آن‌ گفته‌ شده‌ بود كه‌ حالا به‌ همه‌ی مردم‌ دنيا آشكار گشته‌ است‌ كه‌ با وصف‌ حضور نيروهای آيساف‌ و ادعاهای بلند بالای رئيس‌ جمهور افغانستان‌ حامدكرزی، هنوز هم‌ افغانستان‌ به‌ عنوان‌ يكی از مراكز فجايع‌ حقوق‌ بشر به‌ شمار میرود.

مظاهره‌كنندگان‌ به‌ اين‌ باور كه‌ بعد از گذشت‌ دو سال‌ از حمله‌ امريكا و متحدان‌ بر افغانستان‌ كه‌ تحت‌ شعار دفاع‌ از حقوق‌ بشر، نوكران‌ ديروز خود را مجازات‌ نموده‌ و رژيم‌ قرون‌ وسطايی آنان‌ را از هم‌ پاشيدند هنوز هيچ‌ نشانی از ثبات‌، صلح‌ و امنيت‌ در كشور به‌ چشم‌ نمیخورد.

آنان‌ گفتند كه‌ ادامه‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌، حوادث‌ بيشمار تجاوز، تهديد و ازدواج‌ اجباری توسط‌ افراد مسلح‌ جهادی، افزايش‌ بیسابقه‌ خودكشی و خودسوزی زنان‌، تهديد فاميل‌ها تا دختران‌ خود را به‌ مكتب‌ نفرستند و سوزاندن‌ پياپی مكاتب‌ دخترانه‌ به‌ اوج‌ رسيده‌ است‌. به‌ گفته‌ی "راوا" سيستم‌های فئودالی و ملوك‌الطوايفی و نيز كشمكش‌های بیپايان‌ بين‌ جنايتكاران‌ در تمام‌ ولايات‌ پابرجاست‌. علاوتاً وزارتخانه‌ها و ديگر ادارات‌ دولتی قسمت‌ بزرگی از امداد خارجی را صرف‌ منافع‌ شخصی شان‌ میكنند در حاليكه‌ جريان‌ بازسازی به‌ طرز شرم‌آوری به‌ كُندی پيش‌ می رود.

با وجود ادعاهای مبنی بر "آزادی بيان‌"، آنانی كه‌ جرئت‌ ابراز نظرات‌ غيرسازشكارانه‌ را دارند با ضرب‌ و شتم‌ و گلوله‌ و تهديد روبرو میشوند.


«فرنتيرپست‌»

«راوا» نقض‌ حقوق‌ بشر را محكوم‌ میكند

?مظاهره‌كنندگان‌ ادعا داشتند كه‌ كشتار، دستگيری و شكنجه‌های وحشيانه‌ از سوی به‌ اصطلاح‌ ماموران‌ امنيتی با انگیزه‌های قومی و مذهبی و گروهی به‌ طور روز افزون‌ ادامه‌ دارند.?


«نيوز انترنيشنل‌»

«راوا» حكومت‌ افغانستان‌ را متهم‌ به‌ نقض‌ حقوق‌ بشر میكند

«بيش‌ از صد زن‌ افغان‌ روز چهارشنبه‌، مظاهره‌ای در پايتخت‌ پاكستان‌ برپا كردند و در آن‌ رژيم‌ بعد از طالبان‌ در افغانتسان‌ را متهم‌ ساختند كه‌ در نقض‌ حقوق‌ بشر و حقوق‌ زنان‌ از پيشينيان‌ شان‌ سبقت‌ گرفته‌ اند.

در اعلاميه‌ كه‌ توسط‌ "جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌" (راوا) نشر شده‌ بود گفته‌ می شود: "بعد از سقوط‌ طالبان‌، برادران‌ دينی شان‌ شان‌ (ائتلاف‌ شمال‌)، برای دومين‌ بار بر قدرت‌ نصب‌ شدند، و اين‌ فاشيستان‌ مذهبی جهادی به‌ مراتب‌ خونريزتر و سياهتر از برادران‌ طالبی خود عمل‌ نموده‌ اند."

اعتراض‌كنندگان‌ "راوا" اعلاميه‌ای را در خارج‌ از دفتر ملل‌متحد در اسلام‌آباد پخش‌ كردند تا روز جهانی حقوق‌ بشر را تجليل‌ كنند. اين‌ سازمان‌ كه‌ با قبول‌ خطر بزرگ‌ مبارزات‌ مخفيانه‌ عليه‌ طابان‌ و رفتار وحشيانه‌ شان‌ با زنان‌ را پيش‌ می بردند گفت‌ كه‌ در رژيم‌ فعلی نيز "خشونت‌ عليه‌ زنان‌ ادامه‌ دارد".

"راوا" ادعا داشت‌ كه‌ وقايع‌ بيشماری از تجاوز جنسی، ازدواج‌ اجباری و خودسوزی و خودكشی تحت‌ شرايط‌ حكومت‌ انتقالی فعلی وجود دارند كه‌ رهبران‌ "ائتلاف‌ شمال‌" ضد طالبان‌ بر آن‌ مسلط‌ اند.

"راوا" جنگ‌سالاران‌ شمال‌ مانند عبدالرشيد دوستم‌ قومندان‌ ازبك‌، رقيب‌ تاجيكش‌ عطامحمد، و مرد قدرتمند غرب‌ و والی هرات‌ اسماعيل‌ خان‌ را به‌ مثابه‌ بزرگترين‌ جنايتكاران‌ ضد زن‌ خواند.»

آخرین مطالب