«راوا» برنده‌ بيستمين‌ جايزه‌ جهانی الفانسوكامِن Alfanso Comin

ما ضمن‌ سپاس‌ صميمانه‌ از «بنياد الفانسوكامِن‌» بخاطر بزرگداشت‌ آن‌ از مبارزه‌ زنان‌ آزاديخواه‌ افغانستان‌، در زير ترجمه‌ بخشی از نامه‌ی رئيس‌ بنياد مذكور را میآوريم‌.

«بنياد الفانسوكامِن‌» خوشحالست‌ از اينكه‌ اعطای بيستمين‌ جايزه‌ اين‌ بنياد را برای "راوا" به‌ شما اعلام‌ میدارد.

اين‌ بنياد جايزه‌ بين‌المللی را سالانه‌ به‌ افراد يا گروه‌هايی اعطا میكند كه‌ در مبارزات‌ شان‌ برای عدالت‌، آزادی، صلح‌ و حقوق‌ بشر مقام‌ بارزی احراز كرده‌   اند. تا حال‌ جايزه‌ الفانسو را افراد و سازمان‌هايی چون‌ مردم‌ نيكاراگوا (۱۹۸۴)، نلسن‌ماندلا (زمانی كه‌ هنوز در زندان‌ بود، ۱۹۸۶)، مردم‌ فلسطين‌ (۱۹۸۸)، اليكساندرديوبيچ‌ رئيس‌جمهور چكوسلواكيا (۱۹۹۰)، قربانيان‌ بیگناه‌ جنگ‌ عراق‌ در دوران‌ "جنگ‌ خليج‌" (۱۹۹۱)، كودكان‌ بیجا شده‌ی جنگ‌ سودان‌ (۱۹۹۴)، سليمه‌غزالی مدير مسئول‌ هفته‌ نامه‌ "لو ناسيون‌" (۱۹۹۶)، وانديناشيوا دانشمند هندی متعهد به‌ جنبش‌های فمينستی و محيط‌ زيست‌ در كشورش‌ (۱۹۹۷)، مردم‌ كردستان‌ (۱۹۹۹)، جنبش‌ دهقانان‌ بیزمين‌ در برازيل‌ (۲۰۰۱)، و... دريافت‌ كرده‌اند.

الفانسوكامِن‌ يك‌ روشنفكر كاتوليك‌ و ماركسيست‌ بود. او زندگيش‌ را فدای مبارزه‌ برای حقوق‌ بشر، آزادی و صلح‌ كرد. او سهم‌ ارزنده‌ای در آزاد سازی طبقه‌ كارگر و در مجموع‌ انسانيت‌ ادا نمود.

اين‌ بنياد در ۱۹۸۳ به‌ عنوان‌ يك‌ بنياد خصوصی به‌ وجود آمد.

من‌ به‌ نمايندگی از اين‌ بنياد به‌ شما تهنيت‌ میگويم‌.»


rawa winner of 20th alfanso comin international award
«بنياد الفانسو كامِن‌» بيستمين‌ جايزه‌ جهانی الفانسو به‌ «راوا» جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌ به‌ پاس‌ ارجگزاری به‌ فعاليت‌های ستودنی با به‌ خطر نداختن‌ جان‌ شان‌ در مبارزه‌ برای حقوق‌ بشر و ارزش‌های دموكراتيك‌ و سيكولار در افغانستان‌ - بارسلونا (اسپانيا)، ۲۵ نوامبر ۲۰۰۳
آخرین مطالب