نماینده «راوا» در تظاهرات ضد جنگ در بارسلونا

به تاریخ ۱۵ مارچ ۲۰۰۸، در آستانه سالروز حمله نظامی امریکا بر عراق، دهها هزار تن از مردم در شهر بارسلونا دست به تظاهرات عظیمی زدند و علیه اشغال نظامی عراق و افغانستان و جنایات جنگی امریکا و ناتو صدای اعتراض شانرا بلند کردند.

درین تظاهرات از نماینده جمعیت انقلابی زنان افغانستان نیز دعوت بعمل آمده بود که به نمایندگی از مردم افغانستان سخنرانی نماید. در جریان سخنرانی پنج دقیقه‌ای، نماینده «راوا» از مردم کتلان که این تظاهرات را راه انداخته اند اظهار سپاس نمود و سیاست های تجاوزی و غارتگرانه امریکا و متحدانش در افغانستان و عراق را محکوم نمود.


Demonstration in Barcelona

وی ضمنا افزود: «ما بر این باوریم که دموکراسی و آزادی را نمیتوان به زور بمب و تجاوز به ملتی هدیه کرد، نتایج هولناک یکچنین آزادی را بخوبی میتوان در افغانستان و عراق تجربه کرد. تنها مردم و نیروهای آزادیخواه افغانستان میتوانند با مبارزه و قربانی دادن هایشان این مقوله های انسانی را به ارمغان آورند، ولو این مبارزه مشکلات و مدت طولانی تری را در بر گیرد. بنا ما اشغال نه بلکه از امریکا و ناتو میخواهیم که از تبدیل کشور ما به پایگاه نظامیش در منطقه دست بردارد ورنه دیر یا زود با خیزش های مردم ما مواجه خواهند شد.»

سخنرانی نماینده «راوا» همزمان بوسیله ویکی پینا هنرپیشه مشهور سینما به زبان کتلان ترجمه میگردید که با استقبال پرشور تظاهرات کنندگان بدرقه میشد.

در جریان تظاهرات عده‌ای از هوادارن «راوا» با پوشیدن برقع شعار «مرگ بر بنیادگرایان و متجاوزین» را حمل کرده به طرفداری از مردم افغانستان شعار میدادند.

در جریان حضور نماینده ما در بارسلونا، وی با تعداد زیادی از سازمانها و شخصیت های جنبش ضد جنگ ملاقاتهایی خواهد داشت.

قابل یادآوریست که هواداران «راوا» در بارسلونا کمپاینی را راه اندازی کرده اند تا دولت محلی را مجبور سازند که به پاس مبارزات مردم و بخصوص زنان افغانستان، جاده‌ای در آن شهر را به نام شهید مینا نامگذاری نمایند.


فلم سخنرانی نماینده راوا:

آخرین مطالب