«راوا» ۲۱ کودک را جهت تداوی به امریکا فرستاد

The 21 children were sent to the USA by RAWA for treatment

جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) به تاریخ ۴ سرطان ۱۳۸۷ (۲۵ جون ۲۰۰۸) گروپی مشتمل بر ۲۱ کودک بیمار افغان را جهت تداوی به ایالات متحده امریکا فرستاد.

این کودکان بین سنین ۶ الی ۱۲ بوده که شامل ۷ پسر و ۱۴ دختر دارای امرض قلبی، فلج، سوختگی، شنوایی و ... میباشند. اینان از ولایات مختلف افغانستان بوسیله اعضای «راوا» از خانواده هایی برگزیده شده اند که ‌بضاعت پرداخت مصارف تداوی شانرا ندارند.

پروگرام تداوی کودکان افغان به کمک یک سازمان غیردولتی امریکایی به نام "آسایش کودکان لیک نورمن" (LNCR) در سال ۲۰۰۷ آغاز گردید که در دور اول "راوا" هشت کودک را جهت تداوی فرستاد که امسال این تعداد به ۲۱ تن افزایش یافت.

مصارف سفر و تداوی این کودکان از جانبLNCR پرداخته میشود و در مدت اقامت شان در امریکا، خانواده های داوطلب امریکایی مسئولیت رسیدگی به هرکدام از این کودکان را به عهده میگیرند. در ضمن دو تن از اعضای «راوا» منحیث ترجمان و راهنما این گروپ را همراهی میکند.

تداوی این کودکان مدت دو ماه را در بر خواهد گرفت، و از این میان آن عده بیمارانی که نیاز به عمل جراحی داشته باشند مدت طولانی تری را در آنجا میگذرانند.

تعدادی از این بیماران:


Nasrin Khadija Khan Asma Fahima
نسرین (بلخ) خدیجه (دایکندی) خان (ننگرهار) اسما (غزنی) فهیمه (فراه)


کودکان لحظاتی قبل از پرواز بسوی امریکا
آخرین مطالب