گـرامیداشت هشتم مـارچ

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) با وجود تهدید و ترور بنیادگرایان و محدودیت های فراوان دیگر باز هم موفق شد هشتم مارچ روز جهانی زن را طی محفلی در كابل برگزار كند.

محفل ساعت یك و نیم بعد از ظهر در یكی از هوتل ها با شركت بیش از ۱۸۰۰ تن هموطنان زن و مرد و ۱۲ تن از هواداران ایتالیایی ما آغاز گردید كه تا۶ شام ادامه یافت. برنامه شامل سخنرانی ها، دكلمه اشعار،‌ سرودهای میهنی و انقلابی، نمایشنامه ای به نام «پارلمان»، اعطای لوح «راوا» و در آخر اجرای چند آهنگ توسط دوستان هنرمند ما گروه «كاروان» و گروه «آریا» برای ابراز همبستگی با «راوا» كه محفل را بیشتر غنی ساختند، بود.

Award to Mir Ghulam Nabi for his courage to save historical riches from Kabul Museum from Taliban
قهرمان میرغلام نبی در حال دریافت لوح «راوا» از سوی لورا رئیس هیئت ایتالیایی
Cristina, an Italian supporter of RAWA receives certificate of honor
كریستینا در حال دریافت لوح «راوا» از سوی رحیمه پاینده، مادری كه دختر و دامادش را در بمباران های امریكا از دست داد
Mr. Gul Ahmad Yama, lecturer in Kabul University speaks
استاد گل احمد یما
Mohsin from Aryan musical group
محسن از گروه «آرین»

دو تن از اعضای «راوا»، حماسه رسول و وژمه سخنانی به زبان های پشتو و دری در مورد وضعیت مصیبت بار مردم و مخصوصاً زنان، حیف و میل بلیون ها دالر، قاچاق مواد مخدر، راه دادن جنگ سالاران در پارلمان و... ایراد نمودند. نماینده دوستان ایتالیایی نیز درباره اهمیت كار و مبارزه «راوا» و تعهد شان در حمایت از زنان افغانستان صحبت كرد.

گل احمدیما از استادان پوهنتون تعلیم و تربیه خواهان سخنرانی شدند كه ضمن ستایش از فعالیت ها و مبارزه قاطع و آشتی ناپذیر «راوا» علیه بنیادگرایی چنین گفت:

«... هیچ حزبی نتواسته كه از سال ۱۹۷۷ تا حال دوام كند. من به حیث فردی كه در مسایل افغانستان بلدیت دارد، «راوا» را از روی نشریاتش می شناسم. یگانه حزبی است كه میتواند خلا سیاسی افغانستان پر كند. ما نمی توانیم حزب هایی كه ۴ یا ۵ روز پیش، دو سال پیش جور شده معادل حزبی بدانیم كه ۲۹ سال پیش ساخته شده و تا به حا ل همان خط اش را حفظ كرده.

به این خاطر چند پیشنهاد به جمهوری اسلامی افغانستان دارم:

- رادیو تلویزیون افغانستان، كه خوشبختانه خط مشی اش را من ساختم،‌ احتیاج دارد كه موسیقی واقعاً اصیل افغانی را داشته باشد و آرشیف «راوا» ‌بهترین موسیقی است كه جاگزین موسیقی مبتذل رادیو تلویزیون شود و من از رادیو تلویزیون خواهش می كنم كه این آرشیف را هم مورد استفاده قرار بدهند.

- در كابینه آینده،‌ در راس وزارت امور زنان كسی كه عضویت «راوا»‌ را داشته باشد، باید قرار بگیرد.

- پیشنهادم به «راوا» ‌این است كه یك جلسه بزرگ،‌ یك كنگره با همكاری ۱۴ حزبی كه رسمیت دارند برای افغانستان آینده مشی خود را بسازند و «راوا» ‌مستحق رهبری است....»

امسال «راوا» به آقای میرغلام غنی یكی از كاركنان موزیم كابل و خانم كریستا یكی از دوستان ایتالیایی «راوا»، لوح «راوا» را تقدیم نمود. میرغلام نبی یكی از قهرمانان واقعی وطن ما به شمار می آیند كه در زمان وحشت (كه اعلام نموده بودند پس از انهدام بت های بامیان هر اثر تاریخی دیگر غیر اسلامی را هم از بین خواهند برد) با قبول خطر مرگ قابل توجهی از آثار موزیم كابل را در خانه خود جابجا كردند. و با سقوط طالبان دوباره به موزیم كابل سپردند.

شایان ذكر است كه محفل «راوا» با وصف آنكه بزرگترین و پر جوش ترین محفل ۸ مارچ در كل كابل بود،‌ به استثنای تلویزیون آریانا و «روزگاران» در هیچ یك جای دیگر انعكاس نیافت. لكه‌ای تاریخی بر تمامی رسانه ها كه ادعای آزاد بودن دارند.

در دقایق آخر، برق قطع شد در نتیجه دوستان گروه «آرین» نتوانستند برنامه های شان را اجرا كنند كه به همین وسیله هم از آن هنرمندان عزیز عذر می خواهیم. همچنین سالون هوتل گنجایش حداكثر ۱۵۰۰ نفر را داشت و صدها مهمان دیگر كه نتوانستند جا بیابند مجبور شدند ساعت ها ایستاده بمانند یا اینكه ناگزیر محفل را ترك كنند. از این بابت همه از همه ی آن دوستان ارجمند صمیمانه پوزش می طلبیم.

به امید اینكه هشتم مارچ سال آینده را در فضای واقعاً آزاد و دموكراتیك و رها از تهدید و لوث جنایت سالاران در كشور برگزار كنیم.


RAWA event on March 8, 2006 in Kahul
آخرین مطالب