تظاهرات‌ اعتراضی‌ «راوا» در اسلام‌ آباد و واشنگتن‌ دی‌سی

click for more photos
صحنه‌ای‌ از تظاهرات‌ «راوا» در اسلام‌آباد

بخاطر تقبیح‌ روز سیاه‌ ورود بنیادگرایان‌ خاین‌ در ۲۸ اپریل‌ ۱۹۹۲ به‌ كابل‌، «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) تظاهرات‌ اعتراضی‌ای‌ علیه‌ طالبان‌ و نیروهای‌ جهادی‌ در اسلام‌آباد و واشنگتن‌ دی‌سی‌ براه‌ انداخت‌ و خواستار افغانستان‌ آزاد و دموكراتیك‌ شد.

تظاهرات‌ اسلام‌آباد در نشترماركیت‌، پشاورمور برگزار گردید. مظاهره‌كنندگان‌ كه‌ تعداد شان‌ به‌ بیش‌ از ۵۰۰ زن‌ و دختر می‌رسید از پشاور و سایر شهرهای‌ پاكستان‌ و ولایات‌ مرزی‌ افغانستان‌ آمده‌ بودند. بعضی‌ زنان‌ مهاجر افغان‌ در اسلام‌آباد نیز به‌ آن‌ پیوستند. مظاهره‌كنندگان‌ كه‌ در صف‌های‌ منظم‌ راهپیمایی‌ می‌نمودند، عكس‌های‌ بزرگی‌ حاكی‌ از قتل‌ و ویرانی‌ در افغانستان‌، تصاویری‌ از مینا و شعارها و پلاكارت‌هایی‌ به‌ زبان‌های‌ فارسی‌، پشتو، اردو و انگلیسی‌ با خود حمل‌ می‌كردند. تعدادی‌ از فعالان‌ «راوا» از طریق‌ بلندگو شعارهایی‌ سر می‌دادند كه‌ توسط‌ شركت‌كنندگان‌ راهپیمایی‌ با شور و شوق‌ همراهی‌ می‌شد.

راهپیمایان‌ در مسیر راه‌ از نشتر ماركیت‌ به‌ طرف‌ كراچی‌ كمپنی‌ شعارهایی‌ علیه‌ طالبان‌ و جهادی‌ها و به‌ طرفداری‌ از دموكراسی‌، آزادی‌ و حقوق‌زنان‌ سر می‌دادند. تعدادی‌ از شعارها عبارت‌ بودند از: «۸ ثور سیاهتر از ۷ ثور»، «زنده‌ باد آزادی‌، دموكراسی‌ و حقوق‌ زنان‌»، «نه‌ طالبان‌ نه‌ جهادیان‌، قدرت‌ به‌ دست‌ مردم‌ افغانستان‌»، «مرگ‌ بر طالبان‌ و جهادی‌ها».

یكتن‌ از فعالان‌ «راوا» سخنرانی‌ای‌ ایراد كرد كه‌ در آن‌ از مجامع‌ جهانی‌ مصرانه‌ خواست‌ تا بر كشورهایی‌ كه‌ طالبان‌ و جهادی‌ها را كمك‌ مالی‌ و تسلیحاتی‌ می‌كنند فشار بیاورند.

تعداد وسیعی‌ از خبرگزاری‌ها منجمله‌ ای‌پی‌، رویترز، الجزیره‌، خبرگزاری‌ فرانسه‌ و خبرنگاران‌ تمامی‌ روزنامه‌های‌ معتبر پاكستانی‌ حضور داشتند. تظاهرات‌ انعكاس‌ وسیعی‌ در مطبوعات‌ پاكستان‌ داشت‌ و كلیه‌ روزنامه‌های‌ اردو، انگلیسی‌ و پشتو زبان‌، گزارش‌ها و عكس‌هایی‌ از آن‌ به‌ چاپ‌ رسانیدند. بخش‌ پشتو و فارسی‌ رادیو بی‌بی‌سی‌ و صدای‌ امریكا گزارش‌ تظاهرات‌ را پخش‌ كرده‌ و مصاحبه‌هایی‌ با اعضای‌ «راوا» در پاكستان‌ و امریكا انجام‌ دادند.

حدود ۱۰۰ تن‌ از هواداران‌ «راوا» در لافایت‌پارك‌ مقابل‌ كاخ‌سفید در ۲۸ اپریل‌ تظاهرات‌ كردند.

«راوا» در گردهمایی‌ای‌ كه‌ به‌ كمك‌ «بنیاد فمنیست‌ مجارتی‌» و «كمیته‌ ملی‌ زنان‌ بخاطر ایران‌ دموكراتیك‌» سازمان‌ داده‌ شده‌ بود و در آن‌ حدود صد نفر شركت‌ داشتند، هشتمین‌ سالگرد سیاه‌ تسلط‌ بنیادگرایان‌ بر افغانستان‌ را تقبیح‌ كرد.

ساجده‌ حیات‌ از فعالان‌ «راوا» كنفرانس‌ مطبوعاتی‌ای‌ را قبل‌ از تظاهرات‌ برگزار و آخرین‌ وحشی‌گری‌های‌ طالبان‌ و جهادیان‌ علیه‌ مردم‌ افغانستان‌، بخصوص‌ زنان‌ افغان‌ را فاش‌ ساخت‌، او همچنان‌ از مردم‌ امریكا خواست‌ تا بهیچوجه‌ به‌ دولت‌ امریكا اجازه‌ ندهند از داره‌هایی‌ جهادی‌ كه‌ كارنامه‌ خونین‌تر و خاینانه‌تر از طالبان‌ دارند حمایت‌ به‌ عمل‌ آرند.

رامش‌ سپهرراد، رئیس‌ «كمیته‌ ملی‌ زنان‌ برای‌ ایران‌ دموكراتیك‌» در حالیكه‌ از اجتماع‌ مردم‌ استقبال‌ نمود، از «راوا» بخاطر سهم‌ خستگی‌ ناپذیر آن‌ جهت‌ نظارت‌ و دفاع‌ از حقوق‌ زنان‌ در افغانستان‌ تمجید به‌ عمل‌ آورد.

click for more photos
الینورسمیل‌ در تظاهرات‌ «راوا» در واشنگتن‌

الینورسمیل‌ (Eleanor Smeal) رئیس‌ «بنیاد فمنیست‌ مجارتی‌» از فعالیت‌های‌ «راوا» با وجود خطری‌ كه‌ از طرف‌ تروریستان‌ بنیادگرا متوجه‌ آن‌ می‌باشد قدردانی‌ نمود.

نماینده‌ای‌ از دفتر سناتور رید (Reid) پیامی‌ از جانب‌ او ایراد كرد. او در پیامش‌ طالبان‌ و بخصوص‌ تخلفات‌ علیه‌ زنان‌ افغان‌ را محكوم‌ نمود. سناتور رید از «راوا» بخاطر رهبری‌اش‌ در مبارزه‌ بخاطر استقلال‌، گفت‌: «امریكا باید نقش‌ قاطعتر در حل‌ بحران‌ افغانستان‌ اتخاذ نماید. مردم‌ افغانستان‌، بخصوص‌ زنان‌ و دخترانش‌ كه‌ متحمل‌ رنج‌ و عذاب‌ بیشتر شده‌ اند مستحق‌ آزادی‌ و دموكراسی‌ اند.»

كارولین‌ ملونی‌ (Carolyn Maloney) عضو زن‌ كنگره‌، از «راوا» منحیث‌ قدیمی‌ترین‌ سازمان‌ زنان‌ افغانستان‌ تشكر نمود. او تأكید كرد كه‌ «ما باید "راوا" را حمایت‌ كرده‌ اهمیت‌ كار آنان‌ را بخاطر زنان‌ افغان‌ درك‌ كنیم‌». ملونی‌ گفت‌: «من‌ به‌ زنان‌ افغانستان‌ می‌گویم‌ كه‌ ما شما را بیاد داریم‌، ما شما را فراموش‌ نكرده‌ بخاطر تان‌ خواهیم‌ جنگید.»

نمایندگان‌ «راوا» در قطعنامه‌ی‌ شان‌ دولت‌ امریكا را بخاطر حمایتش‌ از طالبان‌ و جهادی‌ها انتقاد كردند. «راوا» خاطر نشان‌ ساخت‌ كه‌ امریكا باید نقش‌اش‌ را بخاطر كشاندن‌ رهبران‌ طالبان‌ و جهادی‌ها در محكمه‌ جهانی‌ به‌ عنوان‌ وحشی‌ترین‌ و ضد انسانی‌ترین‌ جنایتكاران‌ جنگی‌ ایفا كند. آنان‌ همچنان‌ از امریكا خواستند تا به‌ هیچ‌ یك‌ از بنیادگرایان‌ و نیز وطنفروشان‌ خلقی‌ و پرچمی‌ پناه‌ ندهند.

شایان‌ یاد آوریست‌ كه‌ بخاطر حمایت‌ از تظاهرات‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» در پاكستان‌ گروهی‌ از هواداران‌ «راوا» در روم‌ و میلان‌ ایتالیا نیز در عین‌ روز تظاهرات‌ نمودند كه‌ در پاره‌ای‌ از رسانه‌های‌ چاپی‌ و برقی‌ آن‌ دو شهر انعكاس‌ یافت‌.

آخرین مطالب