«هدیه‌ی‌ «انجمن‌ زنان‌ مانسهره‌» به‌ «راوا

به‌ تاریخ‌ ۱۷ اپریل‌ طی‌ یك‌ گردهمایی‌ مختصر در اسلام‌آباد، هیاتی‌ از «انجمن‌ زنان‌ مانسهره‌» (Aurat Association Manshra)، مجسمه‌ی‌ كوچكی‌ از یك‌ زن‌ چادری‌ پوش‌ و طرح‌های‌ دیگری‌ را كه‌ حاكی‌ از ستم‌ و شقاوت‌ طالبان‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ افغان‌ است‌ به‌ مثابه‌ی‌ هدیه‌ای‌ برای‌ كارها و فعالیت‌های‌ خستگی‌ ناپذیر «راوا» بخاطر مرام‌ زنان‌، به‌ «راوا» تقدیم‌ نمود. جایزه‌ توسط‌ «انجمن‌ زنان‌ مانسهره‌» در مقابل‌ مبارزه‌ی‌ «راوا» برای‌ حقوق‌ زنان‌ در كشوری‌ كه‌ حرف‌ زدن‌ و اندیشیدن‌ در مورد مسایل‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ با ترور و شلاق‌ پاسخ‌ گفته‌ می‌شود، داده‌ شد.

آقای‌ ملك‌ اكبر، رییس‌ هماهنگ‌ كننده‌ی‌ «انجمن‌ زنان‌ مانسهره‌» حین‌ تقدیم‌ جایزه‌، فعالیت‌های‌ «راوا» را تحسین‌ نموده‌ و خواهان‌ همكاری‌ بیشتر و نزدیكتر بین‌ هر دو سازمان‌ گردید. وی‌ رفتار وحشیانه‌ی‌ طالبان‌ در برابر زنان‌ را محكوم‌ نموده‌ وعده‌ همكاری‌ بخاطر پیشبرد اهداف‌ زنان‌ افغان‌ را داد. همچنان‌ «انجمن‌ زنان‌ مانسهره‌» از «راوا» دعوت‌ نمود تا از مركز انجمن‌ در مانسهره‌ در اولین‌ فرصت‌ دیدن‌ كند.

یكتن‌ از فعالان‌ «راوا»، ضمن‌ تشكر از «انجمن‌ زنان‌ مانسهره‌» گفت‌: «گرچه‌ این‌ مایه‌ دلگرمی‌ است‌ كه‌ برای‌ فعالیت‌های‌ انسانی‌ و مبارزه‌ برای‌ آزادی‌، دموكراسی‌ و حقوق‌ بشر این‌ هدیه‌ را دریافت‌ می‌داریم‌ اما مردم‌ پاكستان‌ باید كارهای‌ بیشتری‌ برای‌ مردم‌ افغانستان‌ انجام‌ دهند. ما از مردم‌ پاكستان‌ قویاً تقاضا می‌نماییم‌ بر حكومت‌ شان‌ فشار بیاورند تا سیاستش‌ را نسبت‌ به‌ طالبان‌ تغییر دهد. بزرگترین‌ جایزه‌ برای‌ مردم‌ افغانستان‌ محكوم‌ نمودن‌ طالبان‌ از طرف‌ دولت‌ پاكستان‌ خواهد بود. ما امیداوریم‌ تمام‌ نیروهای‌ دموكراتیك‌ پاكستان‌ از نیروهای‌ دموكراتیك‌ در افغانستان‌ حمایت‌ نمایند و تلاش‌ شان‌ را برای‌ برقراری‌ یك‌ دولت‌ آزاد، برحق‌ و فراگیر در كابل‌ بسط‌ دهند.»

آخرین مطالب