تحصن‌ «راوا» به‌ مناسبت‌ روزجهانی‌ حقوق‌بشر

RAWA demo
RAWA demo

۱۰ دسامبر روز تصویب‌ اعلامیه‌ حقوق‌ بشر در سراسر جهان‌ در حالی‌ برگزار می‌شود كه‌ فاجعه‌ وحشتبار حقوق‌ بشر در افغانستان‌ دیگر به‌ باد فراموشی‌ سپرده‌ شده‌ است‌، دیگر جهانیان‌ به‌ درد و رنج‌ مردم‌ این‌ سرزمین‌ بنیادگرازده‌ توجهی‌ ندارند، اما وضع‌ رو به‌ وخامت‌ می‌رود. هر چند روزی‌ دست‌ و پایی‌ بریده‌ می‌شود و دهها زن‌ و مرد مورد لت‌ و كوب‌ و توهین‌ و تحقیر طالبان‌ جاهل‌ و درنده‌خو قرار می‌گیرند.

«راوا» به‌ خاطر جلب‌ توجه‌ سازمان‌ملل‌ و سایر جهانیان‌، درین‌ روز تحصنی‌ را سازماندهی‌ نمود كه‌ حدود ۲۵۰ زن‌ و طفل‌ در آن‌ شركت‌ نموده‌ بودند. شركت‌كنندگان‌ پوسترها، پلاكاردها و شعارهایی‌ را حمل‌ می‌كردند كه‌ همه‌ منعكس‌كننده‌ی‌ نفرت‌ و انزجار شان‌ از جهادی‌ها و طالبان‌ خاین‌ بود. اطفال‌ عكسهایی‌ مستند از جنایات‌ فجیع‌ این‌ جانیان‌ به‌ دست‌ داشتند كه‌ بر مردمان‌ دوروپیش‌ و نیز خبرنگاران‌ تاثیر خاصی‌ داشت‌.

درجریان‌تحصن‌یكی‌ازاعضای‌ «راوا» قطعنامه‌ی‌ به‌ مناسبت‌ این‌ روز را به‌ آقای‌ Richard Dictus از مسئولان‌ UNDP تسلیم‌ نمود.

بعد از گذشت‌ یكساعت‌ شركت‌كنندگان‌ تحصن‌ خویش‌ را در «فیدرل‌ جودیشل‌ اكیدمی‌» محلی‌ كه‌ در آنجا كنفرانسی‌ به‌ ارتباط‌ همین‌ روز توسط‌ وزیر قانون‌، عدل‌ و حقوق‌بشر پاكستان‌ سازمان‌ داده‌ شده‌ بود، ادامه‌ دادند. آنجا نیز اعضای‌ «راوا» با خبرنگاران‌ مصاحبه‌هایی‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و در آخر ملاقاتی‌ با آقای‌ خالدانور وزیر قانون‌، عدل‌ و حقوق‌بشر پاكستان‌ و عده‌ای‌ دیگر از مقامات‌ پاكستانی‌ داشتند كه‌ آنان‌ را از حقایق‌ كشور ما آگاه‌ ساختند. تحصن‌ ساعت ۲ به‌ پایان‌ رسید.

اعتراض‌ مذكور انعكاس‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در مطبوعات‌ پاكستان‌ و همچنان‌ رادیو بی‌بی‌سی‌ (بخش‌ های‌ پشتو و فارسی‌) و رادیو صدای‌ امریكا (بخش‌های‌ فارسی‌، پشتو و اردو) داشت‌.

آخرین مطالب