ظهـور طالبـان هیچگـاه‌ پـایان دردهای ملت ما نخـواهد بـود

RAWA protest rally against Taliban rule in Afghanistan

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان‌» (راوا) جهت تقبیح حاكمیت سیاه طالبان در افغانستان‌، تظاهراتی را در شهر اسلام‌آباد براه انداخت‌.

در تظاهرات كه ساعت ۱۲ ظهر از پشاور مور آغاز شد، برعلاوه اعضا و هواداران «راوا» تعدادی زنان مهاجر مقیم پشاور و اسلام‌آباد شركت داشتند. ضمناً اینبار شاهد شركت تعداد بطرز بیسابقه و وسیعی از خبرنگاران بودیم‌. خبرنگاران حاضر نیز میزان شركت خبرنگاران در تظاهرات را بی‌سابقه خوانده‌، اظهار داشتند كه شاید دلیل عمده آن نشان دادن روی دیگر سكه اعمال ستم و وحشت غیر انسانی بر زنان افغان یعنی مبارزه و مقاومت آنان است كه توسط «راوا» نمایندگی می‌شوند.

دو ساعت قبل از شروع مظاهره چند تن از اعضای «راوا» با موتر حامل لودسپیكر در محلات افغان نشین اسلام‌آباد رفته و از آنان دعوت می‌كردند تا بخاطر تقبیح حاكمیت فاجعه‌بار طالبان و برادران اخوانی شان در كشور و ابراز همبستگی باهموطنان ما، شهریان كابل و بخصوص زنان‌، در تظاهرات شركت نمایند. در نتیجه عده‌ی قابل توجهی زنان به صفوف تظاهرات پیوسته‌، كینه و نفرت عمیق خود را نسبت به حاكمیت ضد انسانی بنیادگرایان جهادی و طالبی ابراز داشتند.

شركت‌كنندگان ضمن حمل عكسهای شهید مینا و سایر زنان شهید كشور، پلاكارت‌ها و پوسترهای ویرانی و تباهی شهر كابل و سایر شهرها و شعارهای آزادیخواهانه و ضد بنیادگرایی‌، عهد بستند تا در راه كسب آزادی‌، دموكراسی و تأمین صلح و امنیت در كشور ویران شان و نابودی سگهای بنیادگرا، به مبارزه پیگیر خود ادامه دهند.

در آغاز، پولیس اسلام‌آباد می‌خواست با خشونت مانع پیشروی تظاهرات شود ولی در اثر پافشاری اعضاء و هواداران «راوا» و افغانهای حاضر در آنجا، با قرائت افتتاحیه‌ای به زبانهای اردو، دری و پشتو به راه افتید. پیكره‌های حلق‌آویز شده‌ی گلبدین‌، ربانی‌، دوستم‌، سیاف و سمبول طالبان مخصوصاً توجه و تحسین هموطنان و خبرنگاران را برانگیخته بود.

تظاهرات كه با شعار های ضد بنیادگرایی‌، سخنرانی‌ها، مقالات‌، سرودها، و اشعار انقلابی در جمعه بازار اسلام‌آباد توقف كوتاهی داشت از سوی افغانهای حاضر در آنجا به شدت مورد استقبال قرار گرفته و عده‌ای شعارهایی را كه از طریق لودسپیكر داده می‌شد، با شور و احساسات تكرار می‌كردند.

مظاهره در مطبوعات پاكستانی انعكاس فوق‌العاده‌ای یافت و همچنان مصاحبه‌های سخنگویان «راوا» از برنامه اردو و پشتوی بی‌بی‌سی پخش شد. در ختم مظاهره سه ساعته‌، قطعنامه‌ای به زبانهای دری‌، پشتو، اردو و انگلیسی توزیع گردید كه متن كامل فارسی آن را در همین شماره ملاحظه می‌كنید.

آخرین مطالب