در ایران‌ «كسی‌ می‌آید»!

<
/>

اعلامیه‌ «راوا» به‌ مناسبت‌ خیزش‌های‌ اخیر محصلان‌ در ایران‌از ۱۹۷۸ به‌ اینسو كه‌ جلادان‌ بنیادگرای‌ ایران‌ به‌ رهبری‌ خمینی‌ به‌ انقلاب‌ دموكراتیك‌ مردم‌ برضد رژیم‌ دست‌ نشانده‌ شاه‌ خیانت‌ ورزیده‌ و قدرت‌ را غصب‌ كردند، بخش‌های‌ عظیمی‌ از كارگران‌، محصلان‌ و زنان‌ ایران‌ با قبول‌ زندان‌، شكنجه‌ و مرگ‌ در مبارزه‌ علیه‌ سرنگونی‌ فاشیزم‌ مذهبی‌ از پا نه‌ نشسته‌ اند. طی‌ این‌ ۲۰ سال‌، زندان‌های‌ هیچ‌ كشور دیگر پامال‌ استبداد مذهبی‌ در دنیا، مثل‌ ایران‌ از دههاهزار زندانی‌ سیاسی‌ مملو نبوده‌ است‌. شكنجه‌ها و جنایت‌هایی‌ كه‌ در زندان‌های‌ مخوف‌ جمهوری‌ اسلامی‌ انجام‌ می‌گیرد، بدون‌ تردید در هیچ‌ كجا نظیر ندارد. معهذا صدای‌ رعد مقاومت‌ این‌ خلق‌ قهرمان‌ از درون‌ قتلگاه‌ها، از كارخانه‌ها، از خیابان‌ها، از كوهها، از مدارس‌، از دانشگاه‌ها، از استدیوم‌های‌ ورزشی‌، از صفحات‌ مطبوعات‌ و از داخل‌ و خارج‌ به‌ گوش‌ جهانیان‌ رسیده‌ است‌.

ایران‌ آبستن‌ انقلابی‌ ولایت‌ فقیه‌ برانداز بود كه‌ خاتمی‌ را روی‌ صحنه‌ آوردند وعده‌ای‌ ابلهانه‌ او را تافته‌ای‌ جدا بافته‌ از كل‌ رژیم‌ و منجی‌ای‌ خواندند كه‌ ایران‌ را از مكروب‌ بنیادگرایی‌ پاك‌ كرده‌ و در آن‌ «مدنیت‌» و «دموكراسی‌» را به‌ ارمغان‌ خواهد آورد. اما موج‌ آدم‌ربایی‌ و شكنجه‌ و كشتار حتی‌ دامنه‌دارتر و شدیدتر از پیش‌ ادامه‌ یافت‌. اقتصاد كماكان‌ «مال‌ خر» باقی‌ ماند؛ ضمن‌ مزدورگیری‌ از حزب‌ خلیلی‌ و اكبری‌ و متحدان‌ در «ائتلاف‌ شمال‌»، به‌ نمایش‌ قدرت‌ مقابل‌ رژیم‌ برادر طالبی‌ پرداخته‌ شد و...

جوشش‌ خشم‌ و نفرت‌ و عهد در دل‌ مردم‌ ایران‌ بر ضد استبداد خونین‌ و عوامفریب‌ مذهبی‌، چندین‌ ماه‌ قبل‌ هم‌ در قیام‌هایی‌ در شهرهای‌ مختلف‌ خود را نمایان‌ ساخت‌. اما تظاهرات‌ و اجتماعات‌ اعتراضی‌ ماه‌ جولای‌ دههاهزار محصل‌ آزادیخواه‌ با شعارهای‌ ضد رژیم‌ و خاتمی‌ همچنان‌ كه‌ «ولایت‌ فقیه‌» را به‌ لرزه‌ انداخت‌ و به‌ توده‌ها دلگرمی‌ بخشید، ثابت‌ نمود كه‌: حنای‌ خاتمی‌ بمثابه‌ مهره‌ی‌ «دموكرات‌» رژیم‌ دیگر رنگی‌ ندارد و خواست‌ حیاتی‌ مردم‌ ایران‌ برچیدن‌ بساط‌ رژیم‌ است‌؛ كه‌ جناح‌های‌ رژیم‌ در برابر قهر مردم‌، یكدل‌ و یك‌ جان‌ اند؛ وقتی‌ مردم‌ ستمدیده‌ سر به‌ عصیان‌ زنند، به‌ رژیم‌های‌ تئوكراتیك‌ با آن‌كه‌ به‌ خاطر ارعاب‌ مردم‌ خود را با اوراق‌ قرآن‌ و شریعت‌ و احكام‌ دینی‌ می‌پوشانند، متهورانه‌ یورش‌ می‌برند و پوشش‌ آنان‌ را بی‌محابا می‌درند؛ كه‌ رژیمی‌ تا دندان‌ مسلح‌، با سیاست‌های‌ معامله‌گرانه‌ و سازشكارانه‌ بیشتر جری‌ شده‌ و بیشتر خون‌ خواهد ریخت‌.

ما پیروزی‌ مردم‌ ایران‌ را در سرنگونی‌ جمهوری‌ سفاك‌ اسلامی‌، الهامبخش‌ مردم‌ ما در تاراندن‌ داره‌های‌ خون‌ و خیانت‌ و جنون‌ طالبی‌ و جهادی‌ در افغانستان‌ می‌دانیم‌. و تردیدی‌ نداریم‌ كه‌ جنبش‌های‌ محصلی‌ و كارگری‌ و سایر گروههای‌ مردم‌ در ایران‌ باز هم‌ توفنده‌تر به‌ غرش‌ در آمده‌ و سرانجام‌ كار رژیم‌ تبهكار را یكطرفه‌ خواهند كرد. آری‌، در ایران‌ «كسی‌ می‌آید»!

<
/>

برخی‌ شعارهای‌ جنبش‌ اخیر محصلان‌ ایران‌:

دانشجویان‌ مرگ‌ را بر تسلیم‌ ترجیح‌ می‌دهند!
مرگ‌ بر خامنه‌ای‌!
مرگ‌ بر خاتمی‌!
جنتی‌ ملاعمر اعدام‌ باید گردد!
طالبان‌ حیا كن‌، مملكت‌ را رها كن‌!
وای‌ به‌ روزی‌ كه‌ مسلح‌ شویم‌!
لحظه‌ به‌ لحظه‌ گوییم‌ زیر شكنجه‌ گوییم‌
یا آزادی‌ یا مرگ‌!
ما دولت‌ زور نمی‌خواهیم‌
آخوند مزدور نمی‌خواهیم!
انصار جنایت‌ می‌كند
رهبر حمایت‌ می‌كند!
مرگ‌ بر این‌ حكومت‌ ریش‌ و پشم‌!
خامنه‌ای‌ حیا كن‌
سلطنت‌ را رها كن‌!
بیست‌ سال‌ سكوت‌ تمام‌ شد
مردم‌ قیام‌شروع‌ شد‌!

آخرین مطالب