امریكا دندانهایش‌ را به‌ چاكرانش‌ نشان‌ می‌دهد

اعلامیه‌ «راوا» در تقبیح‌ حمله‌ امریكا بر افغانستان‌

دیشب‌ جهان‌ از خبر بمباران‌ چند منطقه‌ در افغانستان‌ و سودان‌ مبهوت‌ گردید. «راوا» به‌ نوبه‌ خود مكرراً هشدار داده‌ بود كه‌ امریكا دوست‌ مردم‌ افغانستان‌ نیست‌ زیرا قبل‌ از همه‌ طی‌ بیست‌ سال‌ اخیر ابرقدرت‌ مذكور میهنفروش‌ترین‌، جنایتكارترین‌، ضددموكراتیك‌ترین‌ و زن‌ستیزترین‌ احزاب‌ بنیادگرای‌ اسلامی‌ و نیز تعداد بیشماری‌ مزدوران‌ عربش‌ را تا توانست‌ تجهیز كرده‌ به‌ جان‌ مردم‌ ما انداخت‌. مخصوصاً پس‌ از خروج‌ تجاوزكاران‌ روسی‌ و سقوط‌ دولت‌ دست‌ نشانده‌ نجیب‌ احزاب‌ بنیادگرا لجام‌گسیخته‌تر از هر وقت‌ و بمثابه‌ سرسپردگان‌ رسمی‌ كشورهای‌ دیگر مرتكب‌ آنچنان‌ جنایتها علیه‌ مردم‌ ما شده‌ اند كه‌ در تاریخِ هیچ‌ خطه‌ای‌ نظیر ندارد.


بر همگان‌ روشن‌ است‌ كه‌ بنیادگرایان‌ افغانستان‌ به‌ سركردگی‌ برهان‌الدین‌ربانی‌، كریم ‌خلیلی‌، رسول ‌سیاف‌، احمدشاه‌مسعود، گلبدین‌حكمتیار، یونس‌ خالص‌ و شركاء مثل‌ دوستم‌ وغیره‌ در دامن‌ سی‌آی‌ای‌ رشد یافته‌، به‌ شهرت‌ رسیده‌ و در مسابقات‌ متعدد پاچاوزیری‌ شركت‌ داده‌ شده‌ اند.

اكنون‌ امریكا در صدد شكار یكی‌ از همان‌ نوكران‌ عربش‌ موسوم‌ به‌ اسامه‌بن‌لادن‌ برآمده‌ كه‌ در كنار طالبان‌ بسر برده‌ و غیر از پیشبرد فعالیتهای‌ تروریستی‌اش‌ در دیگر نقاط‌ جهان‌، طالبان‌ را در جریان‌ سگ‌جنگی‌ با خاینان‌ جهادی‌ و در قلع‌وقمع‌ هموطنان‌ ما یاری‌ می‌دهد. امریكا كه‌ از مزدوران‌ تروریست‌ عربش‌ در ضربه‌ زدن‌ به‌ رقیبش‌ اتحاد شوروی‌ حداكثر استفاده‌ را كرد، حالا همان‌ مزدوران‌ بلای‌ جانش‌ شده‌ اند. امریكا مدافع‌ چندین‌ دولت‌ بنیادگرای‌ ضد دموكراتیك‌ در جهان‌ است‌ ازینرو نزاع‌ امریكا با نوكران‌ بنیادگرایش‌ چه‌ عرب‌ چه‌ طالب‌ چه‌ جهادی‌، نزاعی‌ خانوادگی‌، نزاعی‌بین‌ ارباب‌ و مزدور به‌ شمار می‌رود و نه‌ بیش‌. «راوا» حمله‌ نظامی‌ امریكا به‌ افغانستان‌ را بشدت‌ محكوم‌ می‌كند زیرا امریكا درین‌ كشمكش‌ با نوكران‌ زرخریدش‌، به‌ توده‌های‌ فقیر و گیركرده‌ در سگ‌جنگی‌ بین‌ طالبان‌ و جهادی‌ها آسیب‌ می‌رساند و همانند ابرقدرتی‌ مغرور حق‌ حاكمیت‌ افغانستان‌ را نادیده‌ گرفته‌ است‌.

امریكا تا آنجا و آن‌ زمانی‌ ضد تروریست‌ های‌ بنیادگراست‌ كه‌ منافع‌ خودش‌ را در خطر ببیند و در غیرآن‌ دوست‌ و حامی‌ جنایتكاران‌ مذكور می‌باشد.

امریكا اگر نمی‌خواهد بطرز مسخره‌ دو رویی‌ بخرج‌ دهد و واقعاً خواستار نابودی‌ تروریزم‌ بنیادگرایی‌ است‌ باید از گذشته‌ درس‌ گرفته‌ و به‌ سرچشمه‌ای‌ فكر كند كه‌ عبارت‌ است‌ از دفاع‌ باتمام‌ نیرو از رژیم‌ های‌ ارتجاعی‌ برخی‌ كشورهای‌ عربی‌ و غیرعربی‌ و اعطای‌ كمك‌های‌ تسلیحاتی‌ و پولی‌ به‌ تبهكاران‌ بنیادگرای‌ افغانی‌. هر وقت‌ این‌ دو سرچشمه‌ كثیف‌ خشك‌ شود، عمر تروریزم‌ بنیادگرایی‌ نیز پایان‌ خواهد یافت‌.

حمله‌ امریكا به‌ افغانستان‌ بخصوص‌ از آنجهت‌ شرم‌آور و محكوم‌ است‌ كه‌ در شرایطی‌ انجام‌ می‌گیرد كه‌ رژیم‌ ایران‌ به‌ بهانه‌ دفاع‌ از باندهای‌ احمدشاه‌مسعود، ربانی‌ و چاكران‌ دوستمی‌ و شیعه‌ مذهبش‌ علناً از اقدام‌ نظامی‌ علیه‌ افغانستان‌ صحبت‌ می‌كند و روسیه‌ و جمهوری‌ های‌ آسیای‌ میانه‌ به‌ پشتیبانی‌ از نوكران‌ جهادی‌ شان‌ زبان‌ به‌ دفاع‌ گشوده‌ اند. و تعجب‌ ندارد كه‌ فقط‌ دقایقی‌ پس‌ از انتشار خبر حمله‌، به‌ اصطلاح‌ سفیر افغانستان‌ در لندن‌ احمدولی‌ مسعود(برادر احمدشاه‌ مسعود) در مصاحبه‌ای‌ با بی‌بی‌سی‌ ضمن‌ تأیید و استقبال‌ از اقدام‌ نظامی‌ امریكا، از آن‌ كشور می‌خواهد تا این‌ گونه‌ اقداماتش‌ را گسترده‌تر ساخته‌ و باید طالبان‌ را درهم‌ شكند كه‌ اسامه‌بن‌لادن‌ را از آی‌اس‌آی‌ پاكستان‌ تحویل‌ گرفته‌ اند. گفته‌ های‌ این‌ رهزن‌ میهنفروش‌ به‌ خوبی‌ رساننده‌ی‌ آن‌ است‌ كه‌ وقتی‌ عرصه‌ بر خاینان‌ جهادی‌ تنگ‌ شود، چگونه‌ حاضر اند به‌ هر پستی‌ و فرصت‌طلبی‌ و سازش‌ و توطئه‌چینی‌ تن‌ در دهند.

خاینان‌ جهادی‌ باید بدانند كه‌ چنانچه‌ طالبان‌ با این‌ حمله‌ امریكا و رجزخوانی‌ در حمایت‌ از اسامه‌بن‌لادن‌ پاك‌ نمی‌شوند، داغ‌ ننگ‌ در پیشانی‌ شما هم‌ كه‌ تا دیروز قسمت‌ اعظم‌ كمك‌های‌ سی‌آی‌ای‌ در حلقوم‌ تان‌ سرازیر می‌شد و امروز خود را به‌ ایران‌ و هندوستان‌ و تاجیكستان‌ می‌فروشید در چشم‌ مردم‌ ما زدوده‌ نخواهد شد.

اشتباه‌ خواهد بود اگر دولتهای‌ امریكا، ایران‌، پاكستان‌، عربستان‌، تاجیكستان‌ و هندوستان‌ میزان‌ وطندوستی‌، آزادیخواهی‌ و بیگانه‌ستیزی‌ مردم‌ ما را از روی‌ سگان‌ زنجیری‌ جهادی‌، طالبی‌ و دوستمی‌ تخمین‌ زنند. هر چند مردم‌ ما سالهاست‌ زیر تیغ‌ ستمكاران‌ جنایتكار جهادی‌ و طالبی‌ رنج‌ می‌كشند و بشدت‌ ضربه‌ دیده‌ اند، اما اگر رژیم‌ ایران‌ یا هر كشور دیگری‌ جرأت‌ لشكركشی‌ به‌ افغانستان‌ را به‌ خود دهد، آنگاه‌ مطمئن‌ باشد كه‌ این‌ ملت‌ اخوان‌گزیده‌ آخرین‌ قطره‌ های‌ خونش‌ را در جنگی‌ ضدایرانی‌، ضدامریكایی‌ و ضد پاكستانی‌ و ضد مزدوران‌ طالبی‌ و جهادی‌، به‌ خاطر دفاع‌ از سرزمین‌ شان‌ فدا خواهند كرد. «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌»(راوا) قویاً برین‌ باور است‌ كه‌ تا زمانی‌ كه‌ تعفن‌ بنیادگرایی‌ طالبی‌ و جهادی‌ میهنفروش‌ از افغانستان‌ بالاست‌، امكان‌ تجاوز امریكا و ایران‌ وغیره‌ بر كشور ما نیز از بین‌ نخواهد رفت‌. زیرا این‌ كشور ها با تكیه‌ روی‌ سگان‌ افغانی‌ شان‌، خود را در افغانستان‌ «حقدار» می‌دانند. پس‌ همزمان‌ با نمایش‌ تروریزم‌ دولتی‌ امریكا به‌ منظور سرجای‌ نشاندن‌ سگان‌ نافرمانش‌ كه‌ در جریان‌ آن‌ خون‌ مردم‌ بیگناه‌ می‌ریزد، وظیفه‌ مردم‌ ما كماكان‌ پابرجاست‌: برپا كردن‌ آتش‌ قیام‌ سرتاسری‌ تا تخم‌ تمامی‌ بنیادگرایان‌ وطنی‌ و حامیان‌ عربی‌ و پاكستانی‌ و ایرانی‌ شان‌ در شعله‌ های‌ آن‌ سوخته‌، افغانستان‌ از آنِ مردمش‌ شده‌ و بدینترتیب‌ نه‌ امریكا و نه‌ هیچ‌ قدرت‌ دیگری‌ هوس‌ تجاوز به‌ آن‌ را در سر راه‌ ندهد.

زنده‌ باد قیام‌ سركش‌ مردم‌ ما برای‌ آزادی‌ و دموكراسی‌!

جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌
۳۰ سنبله‌ ۱۳۷۷ ـ ۲۱ اگست‌ ۱۹۹۸

آخرین مطالب