اعلامیه‌ «راوا» در تقبیح‌ حمله‌ امریكا بر افغانستان‌

دیشب‌ جهان‌ از خبر بمباران‌ چند منطقه‌ در افغانستان‌ و سودان‌ مبهوت‌ گردید. «راوا» به‌ نوبه‌ خود مكرراً هشدار داده‌ بود كه‌ امریكا دوست‌ مردم‌ افغانستان‌ نیست‌ زیرا قبل‌ از همه‌ طی‌ بیست‌ سال‌ اخیر ابرقدرت‌ مذكور میهنفروش‌ترین‌، جنایتكارترین‌، ضددموكراتیك‌ترین‌ و زن‌ستیزترین‌ احزاب‌ بنیادگرای‌ اسلامی‌ و نیز تعداد بیشماری‌ مزدوران‌ عربش‌ را تا توانست‌ تجهیز كرده‌ به‌ جان‌ مردم‌ ما انداخت‌. مخصوصاً پس‌ از خروج‌ تجاوزكاران‌ روسی‌ و سقوط‌ دولت‌ دست‌ نشانده‌ نجیب‌ احزاب‌ بنیادگرا لجام‌گسیخته‌تر از هر وقت‌ و بمثابه‌ سرسپردگان‌ رسمی‌ كشورهای‌ دیگر مرتكب‌ آنچنان‌ جنایتها علیه‌ مردم‌ ما شده‌ اند كه‌ در تاریخِ هیچ‌ خطه‌ای‌ نظیر ندارد.

متن‌ اعلامیه‌ «راوا» كه‌ در جریان‌ تظاهرات‌ به‌ زبانهای‌ پشتو، دری‌، انگلیسی‌ و اردو وسیعاً پخش‌ شد.


امروز چهار سال‌ از جباریت‌ سیاه‌ فاشیستهای‌ مذهبی‌ می‌گذرد. در این‌ مدت‌ مردم‌ ما روزگار تلخ‌تر و سیاهتری‌ در مقایسه‌ با حاكمیت‌ ١۴ ساله‌ وطنفروشان‌ خلق‌ و پرچم‌ دیده‌ اند.

جناحهای‌ درگیر جنگ‌ چه‌ از جنس‌ اخوانی‌ و وهابی‌ و یا وحدتی‌ و طالبی‌ هر كدام‌ با امكانات‌ سرشار مالی‌ و نظامی‌ باداران‌ خارجی‌ خود توانسته‌ اند تنور جنگ‌ های‌ كثیف‌ قومی‌ و مذهبی‌ در افغانستان‌ را داغ‌ نگهدارند. اینان‌ بدون‌ دالر و سلاح‌ محكوم‌ به‌ آب‌ شدن‌ و نیستی‌ اند. بطور مثال‌ اگر امروز گلبدین‌ و دسته‌اش‌ دم‌ راست‌ می‌كند و حاشیه‌نشین‌ شده‌ نه‌ به‌ خاطر آنست‌ كه‌ وی‌ تغییر ماهیت‌ داده‌ و یا از آدمكشی‌ و شرارت‌ سیر آمده‌ و توبه‌ كرده‌، بلكه‌ عمدتاً بخاطر آنست‌ كه‌ جریان‌ تبدیل‌ شدن‌ به‌ كاغذتشناب‌ بادارانش‌ را از سر می‌گذراند.

این‌ روزها باز هم‌ شاهد عشوه‌گری‌ های‌ این‌ نیروهای‌ خاین‌ و وطنفروش‌ بخاطر «صلح‌ و وحدت‌» با یكدیگر می‌باشیم‌. گلبدین‌ و ربانی‌ این‌ دو جانی‌ مكار و رسوا می‌خواهند به‌ وصال‌ برسند؛ طالبان‌ با حزب‌ وحدت‌ خلیلی‌ در حجله‌ می‌نشیند؛ ربانی‌ به‌ طالبان‌ چشمك‌ می‌زند و دوستم‌ خود را به‌ امریكا می‌رساند تا بیشتر دل‌ بادار حریفان‌ را برباید.

اعلامیه‌ «راوا» جهت‌ محكوم‌ نمودن‌ حمله‌ به‌ سفارت‌ پاكستان


به‌ تاریخ‌ ۶ سپتامبر سفارت‌ پاكستان‌ در كابل‌ مورد حمله‌ ناگهانی‌ یك‌ مشت‌ اوباش‌ قرار گرفت‌ تا به‌ اصطلاح‌ حكومت‌ ربانی‌ نشان‌ دهد كه‌ مخالف‌ مداخله‌ بیگانگان‌ در كشور است‌!

«راوا» ضمن‌ محكوم‌ كردن‌ این‌ تروریزم‌ دولتی‌ معتقد است‌ كه‌:

۱ـ برهان‌الدین‌ ربانی‌ و دار و دسته‌اش‌، با حمله‌ به‌ سفارت‌ پاكستان‌ و عملیاتی‌ نظیر آن‌ (كه‌ در آینده‌ هم‌ متصور است‌) می‌خواهد توجه‌ مردم‌ افغانستان‌ و بخصوص‌ اهالی‌ ماتمدار و در خون‌ تپیده‌ی‌ كابل‌ را از مصیبت‌ عظیم‌ ناشی‌ از استیلای‌ بنیادگرایان‌ در كشور، منحرف‌ سازد. این‌ شیوه‌ شیطانی‌ هر حاكمیت‌ ضد مردمی‌ و ضد دموكراتیك‌ بوده‌ است‌.

۲ـ حكومت‌ نام‌نهاد ربانی‌ با این‌ گونه‌ اقدامات‌ می‌خواهد شكست‌ های‌ اخیرش‌ را در سگ‌جنگی‌ با برادران‌ «دینی‌ و جهادی‌» طالبش‌ و ضعف‌ و از هم‌ گسیختگی‌ درونیش‌ را بپوشاند.

۳ـ حمله‌ كنندگان‌ بر سفارت‌ در كابل‌ مشتی‌ قصابان‌ حاكم‌ در كابل‌ بشمار رفته‌ و هرگز از مردم‌ ما نمایندگی‌ نمی‌كنند. اگر آنان‌ كوچكترین‌ رشته‌ای‌ با مردم‌ عذابدیده‌ی‌ ما می‌داشتند باید سمت‌ حمله‌ی‌ شان‌ قصر های‌ ربانی‌ و ایادیش‌ می‌بود. اگر آنان‌ وجدان‌ مردم‌ تباه‌ شده‌ی‌ كابل‌ را می‌داشتند باید بجای‌ هر كس‌ دیگری‌ یونس‌قانونی‌ رئیس‌ خاد ربانی‌ را تكه‌ و پاره‌ می‌كردند. هیچ‌ حركتی‌ نمی‌تواند دارای‌ مضمون‌ استقلال‌ طلبانه‌ و ضد مداخله‌ بیگانه‌ باشد مگر اینكه‌ سمت‌ عمیقاً ضد بنیادگرایی‌ و ضد میهنفروشان‌ جهادی‌ داشته‌ باشد.

Page 7 of 7

آخرین مطالب