click for more photos
صحنه‌ای‌ از تظاهرات‌ «راوا» در اسلام‌آباد

بخاطر تقبیح‌ روز سیاه‌ ورود بنیادگرایان‌ خاین‌ در ۲۸ اپریل‌ ۱۹۹۲ به‌ كابل‌، «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) تظاهرات‌ اعتراضی‌ای‌ علیه‌ طالبان‌ و نیروهای‌ جهادی‌ در اسلام‌آباد و واشنگتن‌ دی‌سی‌ براه‌ انداخت‌ و خواستار افغانستان‌ آزاد و دموكراتیك‌ شد.

تظاهرات‌ اسلام‌آباد در نشترماركیت‌، پشاورمور برگزار گردید. مظاهره‌كنندگان‌ كه‌ تعداد شان‌ به‌ بیش‌ از ۵۰۰ زن‌ و دختر می‌رسید از پشاور و سایر شهرهای‌ پاكستان‌ و ولایات‌ مرزی‌ افغانستان‌ آمده‌ بودند. بعضی‌ زنان‌ مهاجر افغان‌ در اسلام‌آباد نیز به‌ آن‌ پیوستند. مظاهره‌كنندگان‌ كه‌ در صف‌های‌ منظم‌ راهپیمایی‌ می‌نمودند، عكس‌های‌ بزرگی‌ حاكی‌ از قتل‌ و ویرانی‌ در افغانستان‌، تصاویری‌ از مینا و شعارها و پلاكارت‌هایی‌ به‌ زبان‌های‌ فارسی‌، پشتو، اردو و انگلیسی‌ با خود حمل‌ می‌كردند. تعدادی‌ از فعالان‌ «راوا» از طریق‌ بلندگو شعارهایی‌ سر می‌دادند كه‌ توسط‌ شركت‌كنندگان‌ راهپیمایی‌ با شور و شوق‌ همراهی‌ می‌شد.

شركت‌ نماینده‌ «راوا» در كنفرانس‌ «زنان‌ و انقلاب‌»

به‌ تاریخ‌ ۱۸ و ۱۹ نوامبر ۱۹۹۹ كنفرانسی‌ با شركت‌ حدود ۲۰۰ زن‌ در مورد «زنان‌ و انقلاب‌» در شهر ناپل‌ ایتالیا برگزار گردید. در كنفرانس‌ كه‌ توسط‌ برخی‌ از گروه‌های‌ فعال‌ زنان‌ شهر ناپل‌ ترتیب‌ داده‌ شده‌ بود، نمایندگان‌ سازمان‌های‌ زنان‌ كشورهای‌ افریقای‌جنوبی‌، روسیه‌، ایران‌، صحرای‌غربی‌، الجزایر و افغانستان‌ شركت‌ داشتند.

روز اول‌ كنفرانس‌ عمدتاً اختصاص‌ داشت‌ به‌ سازمان‌های‌ مختلف‌ زنان‌ ایتالیا كه‌ از حضور و نقش‌ تعیین‌ كننده‌ زنان‌ در انقلابات‌ سخن‌ گفتند.

به‌ تا ریخ‌ ۱۹ نوامبر، نمایندگان‌ مختلف‌ سخنرانی‌های‌ شان‌ را در مورد حقوق‌ بشر، حقوق‌ زن‌ و نقش‌ زنان‌ در جامعه‌ ایراد نمودند. نماینده‌ «راوا» نیز از وضع‌ زنان‌ افغانستان‌ در دو دهه‌ اخیر و مخصوصاً بعد از تسلط‌ بنیادگرایان‌ سخن‌ گفت‌ كه‌ حاضران‌ را به‌ شدت‌ تحت‌ تاثیر قرار داده‌ و مورد استقبال‌ پرشور آنان‌ واقع‌ شد. بعد از ختم‌ كنفرانس‌ تمامی‌ نمایندگان‌ همبستگی‌ و همكاری‌ خود را به‌ اشكال‌ گوناگون‌ ابراز نمودند. یك‌ برقع‌ كه‌ به‌ عنوان‌ سمبول‌ اسارت‌ و تحقیر زنان‌ افغان به‌ نمایش‌ گذاشته‌ شده‌ بود و نشریات‌ «راوا» به‌ فروش‌ رسید.


میز نشریات «راوا» در محفل

«جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) امسال‌ به‌ مناسبت‌ هشتم‌ مارچ‌ روز جهانی‌ زن‌، محفل‌ با شكوهی‌ را در شهر پشاور برگزار نمود كه‌ در آن‌ حدود ۱۵۰۰ نفر اكثرا متشكل‌ از زنان‌ و دختران‌ و تعدادی‌ از هموطنان‌ ما كه‌ از سگ‌جنگی‌ ها و وحشیگری‌ های‌ بنیادگرایان‌ سفاك‌ مجبوربه‌ ترك‌ وطن‌ گشته‌ بودند، حضور داشتند.

علاوه‌ بر اعضای‌ «راوا»، شماری‌ از هواداران‌ آن‌ كه‌ در كمپ‌ های‌ مهاجرین‌ در پشاور و دیگر شهرهای‌ پاكستان‌ وافغانستان‌ به‌ سر می‌ برند نیز دعوت‌ شده‌ بودند.

مردم مناطق خشکسالی زده People of the drought-stricken areas
عضو «راوا» در حال صحبت با مردم در مناطق خشکسالی زده

آفات‌ طبيعی بلاهای ديگريست‌ كه‌ در پهلوی خاينان‌ جهادی و طالبی از مردم‌ مظلوم‌ ما قربانی میگيرند. امسال‌ در مناطق‌ غرب‌، شمال‌ غرب‌ و جنوب‌ غرب‌ كشور ما طی چندين‌ ماه‌ باران‌ نشد و آب‌ درياهايی كه‌ سابق‌ تكافوی زمين‌های زراعتی را میكرد كاملاً خشك‌ شد. مردم‌ به‌ اميد دست‌ يافتن‌ آب‌ به‌ حفر چاه‌ها پرداختند كه‌ به‌ علت‌ نبود وسايل‌ تخنيكی لازم‌ تعدادی از مردم‌ در جريان‌ كار كشته‌ و يا زخمی شدند. كمك‌ موسسات‌ امدادی در مقايسه‌ با وسعت‌ فاجعه‌ ناچيز و در واقع‌ هيچ‌ بوده‌ و بخش‌ اعظم‌ آن‌ طعمه‌ی اژدهای طالبی شد.

خشكسالی از آن‌ حوادث‌ طبيعی‌ايست‌ كه‌ در هر كشوری و برای هر مردمی اتفاق‌ میافتد. ولی در كشور ما زمانی دردناك‌ میشود كه‌ قربانيان‌ آن‌ كسانی اند كه‌ جسم‌ و جان‌ شان‌ قبلاً توسط‌ خون‌ آشامان‌ دينی لگدمال‌ شده‌ و چشم‌ شان‌ به‌ جز مرگ‌ و وحشت‌ و چور و چپاول‌ و تجاوز چيز ديگری نديده‌ است‌.


در دهم‌ دسمبر ۱۹۹۹ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» به‌ مناسبت‌ روز جهانی‌ حقوق‌ بشر تظاهرات‌ اعتراضی‌ای‌ را در شهر اسلام‌آباد سازمان‌ داد. در این‌ تظاهرات‌ بیشتر از ۵۰۰ زن‌ و كودك‌ از ولایات‌ مختلف‌ افغانستان‌ و شهرهای‌ پاكستان‌ اشتراك‌ نمود بودند. تظاهركنندگان‌ ابتدا مقابل‌ دفتر ملل‌متحد در اسلام‌آباد قطعنامه‌ای‌ را كه‌ به‌ مناسبت‌ این‌ روز به‌ تصویب‌ رسیده‌ بود به‌ آقای‌ Richard Dictus از مسئولان‌ UNDP تسلیم‌ نموده‌ و بعداً با حمل‌ پلاكارت‌ها، پوسترها و شعارهایی‌ حاكی‌ از نفرت‌ شان‌ نسبت‌ به‌ جهادی‌ها و طالبان‌ راهپیمایی‌ را در نشترماركیت‌ پشاورمور به‌ راه‌ انداختند.

یكتن‌ از اعضای‌ «راوا» در سخنرانی‌ای‌ كه‌ داشت‌ از نقض‌ فاجعه‌بار حقوق‌ بشر در افغانستان‌ یادآور شده‌ و از تمام‌ سازمان‌های‌ طرفدار حقوق‌ بشر خواست‌ تا با محكوم‌ نمودن‌ اعمال‌ بنیادگرایان‌ به‌ دفاع‌ موثر از مردم‌ در بند افغانستان‌ برخیزند.

این‌ تظاهرات‌ در مطبوعات‌ پاكستان‌ و همچنان‌ رادیو بی‌بی‌سی‌، (بخش‌ فارسی‌ و پشتو) انعكاس‌ داشت‌.

از تارریخ‌ ۳۱ اگست‌ الی‌ ۴ سپتامبر سمپوزیمی‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ «زنان‌ ۲۰۰۰: تساوی‌ جنسیت‌، ترقی‌ و صلح‌ برای‌ قرن‌ ۲۱» بود، در یونیورستی‌ كسیتسارت‌ در بنكاك‌ برگزار شد كه‌ در آن‌ بیش‌ از ۳۰۰ زن‌ از تقریباً ۴۵ كشور آسیایی‌ و آسترالیا شركت‌ نموده‌ بودند. در این‌ سمپوزیم‌ كه‌ یكی‌ از برنامه‌های‌ تداركی‌ برای‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ زنان‌ در جون‌ ۲۰۰۰ بود، بررسی‌ای‌ از مصوبات‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ زنان‌ در بیجنگ‌ «پلاتفرم‌ بیجنگ‌ برای‌ عمل‌» صورت‌ گرفت‌ كه‌ نتایج‌ آن‌ طی‌ نشست‌ دیگری‌ در بنكاك‌ در ماه‌ اكتبر تسلیم‌ خواهد شد.

ساجده‌ حیات‌ از «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» نیز به‌ دعوت‌ و مساعدت‌ مالی‌ APDC در این‌ سمپوزیم‌ شركت‌ نمود. نماینده‌ «راوا» در قسمتی‌ از برنامه‌ صحبتی‌ در مورد وضعیت‌ زنان‌، نسل‌ جوان‌ و اطفال‌ در افغانستان‌ داشت‌ كه‌ با گرمی‌ استقبال‌ شد. اكثریت‌ زنان‌ شركت‌ كننده‌ با شنیدن‌ گوشه‌ای‌ از واقعیات‌ هولناك‌ در كشور نتوانستند جلو اشك‌ خود را بگیرند آنان‌ همبستگی‌ خود را با زنان‌ افغانستان‌ و «راوا» ابراز داشتند. عده‌ای‌ اظهار داشتند: «شما در مبارزه‌ی‌ تان‌ تنها نیستید، ما با شما ایم‌، حتماً این‌ مصایب‌ را پایانی‌ست‌، ما روزی‌ آزادی‌ افغانستان‌ را جشن‌ خواهیم‌ گرفت‌، تو دختر ما هستی‌و...».

ساجده‌ با تعدادی‌ از سازمان‌ها و زنان‌ تبادل‌ نظر نموده‌ و آنان‌ ضمن‌ ابراز علاقمندی‌ به‌ «راوا» وعده‌ همكاری‌های‌ بیشتر رادادند.

چادری‌ای‌ نیز به‌ نمایش‌ گذاشته‌ شد و اكثر زنان‌ آن‌ را به‌ سر نموده‌ عكس‌ می‌گرفتند و ضمن‌ ابراز نفرت‌ شان‌ نسبت‌ به‌ طالبان‌ می‌گفتند «این‌ باید سوزانده‌ شود.»

نشریات‌ «راوا» مخصوصاً بروشور حاوی‌ تصاویر رنگه‌ توجه‌ همه‌ را جلب‌ نموده‌ و تقریباً تمامی‌ آن‌ به‌ فروش‌ رسید.

RAWA demo
RAWA demo

۱۰ دسامبر روز تصویب‌ اعلامیه‌ حقوق‌ بشر در سراسر جهان‌ در حالی‌ برگزار می‌شود كه‌ فاجعه‌ وحشتبار حقوق‌ بشر در افغانستان‌ دیگر به‌ باد فراموشی‌ سپرده‌ شده‌ است‌، دیگر جهانیان‌ به‌ درد و رنج‌ مردم‌ این‌ سرزمین‌ بنیادگرازده‌ توجهی‌ ندارند، اما وضع‌ رو به‌ وخامت‌ می‌رود. هر چند روزی‌ دست‌ و پایی‌ بریده‌ می‌شود و دهها زن‌ و مرد مورد لت‌ و كوب‌ و توهین‌ و تحقیر طالبان‌ جاهل‌ و درنده‌خو قرار می‌گیرند.

«راوا» به‌ خاطر جلب‌ توجه‌ سازمان‌ملل‌ و سایر جهانیان‌، درین‌ روز تحصنی‌ را سازماندهی‌ نمود كه‌ حدود ۲۵۰ زن‌ و طفل‌ در آن‌ شركت‌ نموده‌ بودند. شركت‌كنندگان‌ پوسترها، پلاكاردها و شعارهایی‌ را حمل‌ می‌كردند كه‌ همه‌ منعكس‌كننده‌ی‌ نفرت‌ و انزجار شان‌ از جهادی‌ها و طالبان‌ خاین‌ بود. اطفال‌ عكسهایی‌ مستند از جنایات‌ فجیع‌ این‌ جانیان‌ به‌ دست‌ داشتند كه‌ بر مردمان‌ دوروپیش‌ و نیز خبرنگاران‌ تاثیر خاصی‌ داشت‌.

درجریان‌تحصن‌یكی‌ازاعضای‌ «راوا» قطعنامه‌ی‌ به‌ مناسبت‌ این‌ روز را به‌ آقای‌ Richard Dictus از مسئولان‌ UNDP تسلیم‌ نمود.

بعد از گذشت‌ یكساعت‌ شركت‌كنندگان‌ تحصن‌ خویش‌ را در «فیدرل‌ جودیشل‌ اكیدمی‌» محلی‌ كه‌ در آنجا كنفرانسی‌ به‌ ارتباط‌ همین‌ روز توسط‌ وزیر قانون‌، عدل‌ و حقوق‌بشر پاكستان‌ سازمان‌ داده‌ شده‌ بود، ادامه‌ دادند. آنجا نیز اعضای‌ «راوا» با خبرنگاران‌ مصاحبه‌هایی‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و در آخر ملاقاتی‌ با آقای‌ خالدانور وزیر قانون‌، عدل‌ و حقوق‌بشر پاكستان‌ و عده‌ای‌ دیگر از مقامات‌ پاكستانی‌ داشتند كه‌ آنان‌ را از حقایق‌ كشور ما آگاه‌ ساختند. تحصن‌ ساعت ۲ به‌ پایان‌ رسید.

اعتراض‌ مذكور انعكاس‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در مطبوعات‌ پاكستان‌ و همچنان‌ رادیو بی‌بی‌سی‌ (بخش‌ های‌ پشتو و فارسی‌) و رادیو صدای‌ امریكا (بخش‌های‌ فارسی‌، پشتو و اردو) داشت‌.RAWA demo at Islamabad

بتاریخ‌ ۸ ثور ۱۳۷۸ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» تظاهراتی‌ را جهت‌ محكوم‌ نمودن‌ تجاوز جنایتكاران‌ بنیادگرا به‌ كشور ما در اسلام‌آباد براه‌ انداخت‌ كه‌ در آن‌ حدود ۴۰۰ زن‌ و طفل‌ افغان‌ مقیم‌ پاكستان‌ شركت‌ جسته‌ بودند.

تظاهركنندگان‌ اولاً مقابل‌ دفتر مركزی‌ سازمان‌ ملل‌ تحصنی‌ داشتند كه‌ طی‌ آن‌ یكتن‌ از فعالان‌ «راوا» اعلامیه‌ تظاهرات‌ را به‌ مقامات‌ سازمان‌ ملل‌ تسلیم‌ نمود.

بعد از یكساعت‌ تمامی‌ تظاهركنندگان‌ به‌ پشاور مور (نشترماركیت‌) منطقه‌ای‌ در اسلام‌آباد كه‌ هموطنان‌ مهاجر ما عمدتاً در آنجابسرمی‌برند،آمدند. درین‌ بخش‌ نیز برنامه‌ مظاهره‌ بصورت‌ كامل‌ عملی‌ شد كه‌ عبارت‌ بود از سخنرانی‌، سرودهایی‌ توسط‌گروپ‌ سرودمكاتب‌ «راوا» و شعاردادن‌های‌ دستجمعی‌. یكی‌ از فعالان‌ «راوا» طی‌ سخنرانی‌ای‌ كه‌ مورد استقبال‌ مردمی‌ كه‌ دور تظاهركنندگان‌ جمع‌ شده‌ بودند قرار گرفت‌، اظهار داشت‌:

جنبش پیكار انقلابی یكی از سازمانهای دموكراتیك و چپی پاكستان است كه به تاریخ ۳ می كنفرانسی جهت بررسی وضع فعلی پاكستان بعد از انتخابات اخیر و رفرمهای نوازشریف‌، موضع كشورهای منطقه در موارد فوق‌، بررسی جنبش بین‌المللی كارگری (هدف اصلی كنفرانس‌) و اتحاد كارگران زیر پلاتفرمی كه منجر به تشكیل حزب واحد پرولتاریا جهت گرفتن قدرت سیاسی و پایان بخشیدن به فشارهای وارده از طرف طبقات حاكم مردم پاكستان خواهد شد، در لاهور برگزار كرده بود.

در كنفرانس كه با شركت اعضا و هواداران جنبش پیكار انقلابی‌، نماینده جنبش بین‌المللی كارگری و تعدادی از روشنفكران پاكستانی برگزار شد، از «راوا» نیز به حیث یكی از سازمانهای آزادیخواه دعوت بعمل آمده بود.

نماینده «راوا» در این محفل سخنرانی‌ای داشت‌، كه در زیر قسمتی از ترجمه آنرا میآوریم‌:

«... من از كشوری میآیم و به ملتی تعلق دارم كه ۵ سال اخیر عمرش را تحت تسلط جاهلترین و جانی‌ترین حكمرانان و جنایات و تحقیر و توهین‌های آنان گذرانده كه نظیرش را در تاریخ افغانستان و حتی جهان نمی‌توان یافت‌.

زنان افغانستان آسانترین قربانی جنایات لاشخواران جهادی‌اند ولی سازمانهای مترقی كشورهای منطقه و بخصوص پاكستان كه ادعای دموكراسی خواه بودن را دارند هیچ توجهی به وضع حاكم در افغانستان ندارند و در كنفرانس‌هاییكه برگزار می‌كنند یا در نشراتیكه به چاپ می‌رسانند از جنایات خاینان اخوانی و برادران طالبی شان و از مواضع خود نسبت به آنان هیچ ذكری نمی‌كنند. پس آیا با این وضع می‌شود آنها را دموكراسی خواه و مترقی خواند؟

«راوا» بحیث سازمانی مترقی و ضد بنیادگرایی معتقد است كه وحدت بنیادگرایان در سرتاسر جهان باید با وحدت و پشتیبانی نیروهای مترقی از یكدیگر در سطح بین‌المللی پاسخ داده شود...»

سخنرانی نماینده «راوا» مورد استقبال گرم قرار گرفت و در پایان محفل «پیام زن‌» و دیگر نشرات از طرف شركت كنندگان مورد توجه بسیار قرار گرفته و مقدار قابل توجهی از آنها بفروش رسید.

دهمین سالروز شهادت مینا رهبر و بنیانگذار «جمعیت انقلابی زنان افغانستان‌» طی محفل شكوهمندی برگزار گردید.

Meena's grave
آرامگاه شهید مینا

در محفل برخی نمایندگان سازمانهای افغانی‌، اعضاء و هواداران «راوا» حضور داشتند. سالون با تصاویری از مینای شهید، پوستر و شعارهای پشتو و دری مزین گردیده بود.

محفل ساعت ۸ شام با سرود «مینا عظمت ته‌...» افتتاح شد. سپس با سخنرانی محبوبه یكی از اعضای «جمعیت انقلابی زنان افغانستان‌» در باره «نقش و موقعیت زنان در جامعه‌» ادامه یافت‌. «مینایی كه من می‌شناختم‌» عنوان خاطراتی از زندگی و مبارزات رهبر شهید ما بود كه توسط یكی از رهروان راهش تهیه و بوسیله هما خوانده شد. بعداً نبیله عضو «راوا» در تأكید به نقش مینا و پاسداری از ارثیه وی گفت‌: «مینا گرچه از میان رفت و به ابدیت پیوست‌، رسالتش را بفرجام رسانید و برای رهروان بازماندگان خود میراث گرانبهایی را باقی گذاشت‌. این میراث‌، راه او، تشكل آهنین او و درفش در اهتزاز اوست كه اگر آنرا پاس نداریم‌، اگر آنرا چون مردمك چشم نگه نداریم‌، اگر آنرا با پافشاری بیشتر و اراده‌ی محكمتر و برنده‌تر روی مبارزه‌، صیقل ندهیم وفاداران پیگیر راه محكمتر او نخواهیم بود. بخصوص در شرایط كنونی كه بنیادگرایان جاهل و برادران طالبی شان رسماً و بقول خود شان شرعاً در حد ماهیت ماورای ارتجاعی خود بر هستی زن بعنوان انسان خط بطلان می‌كشند، توهین و تحقیر روا می‌دارند، زن را در كنج خانه به چار میخ می‌كشند، از تعلیم‌، سواد، و شركت در امور اجتماعی چه كه از رفتن نزد داكتر و تداوی هم محروم می‌دارند، شنیدن آواز كفش زن را حرام می‌دانند و سایه‌ی زن را به تیر می‌زنند، وظیفه‌ی ما زنان در براندازی حاكمیت چنین جاهلان قرون وسطایی صد چندان سنگین تر و جدی تر می‌گردد و فقط با ادامه راه میناست كه می‌توان به این آرزو دست یافت‌.

آخرین مطالب