سرگیجه‌ی‌ زمان‌

تقدیم‌ به‌ زنان‌ افغانستان‌

تقدیم‌ به‌ زنان‌ افغانستان‌

۱

پیچیده‌ در برقع‌ شبم‌
روز چگونه‌ است‌؟
چكاچك‌ شمشیر
برق‌ حضور ستم‌.
در آسمان‌ شهرم‌
شرم‌.
تنها پرنده‌ است‌.

۲

خون‌ در پیاله‌ی‌ شراب‌
تصویر طالبان‌ را می‌رقصاند.
باور منسوخ‌ تاریخ‌
پیكر آزادی‌ را
بر دار بلند دین‌ می‌خشكاند،
زمان‌ سرگیجه‌ می‌گیرد.
انسان‌ امروز
باورهای‌ كهنه‌ را استخراج‌ می‌كند،
در امروز افغانستان‌
زندانی‌ مذهب‌ منم‌
زیرا كه‌ زن‌ هستم‌.

۱۴ اكتوبر ۹۶

آخرین مطالب