خنجری بر حنجره‌ی دژخیمان‌


لنگستن‌ هیوز Langston Hughes
لنگستن ‌هیوز

لنگستن‌ هیوز Langston Hughes نامی‌ترین‌شاعر سیاهپوست امریكایی است با اعتباری جهانی‌، به سال ۱۹۰۲ در جاپلین (ایالت میسوری‌) به دنیا آمد و به سال ۱۹۶۷ در هالم (محله سیاهپوستان نیویارك‌) به خاطره پیوست‌.

زمینه اصلی آثار هیوز دانستگی نژادی است و اشعار و نوشته هایش بیش‌تر ازهالم‌، مناطق جنوب‌، تبعیضات نژادی‌، احساس غربت و در همان حال از غرور و نخوت سیاهان سخن می‌گوید، اما اصیل ترین كوشش وی از میان بردن تعمیم های نادرست و برداشت های قالبی مربوط به سیاهان بود كه نخست از سفیدپوستان نشات می‌گرفت و آنگاه بر زبان سیاه پوستان جاری می‌شد.

دستمایه تمامی آثارش‌، تجزیه و تحلیل و بیان و تشریح حالات و جنبه های گوناگون زندگی سیاهان است و در پروردن این ‌دستمایه ازپیش پاافتاده‌ترین نیش و كنایه های توده تا تغزل ناب را به كار گرفته‌. یك جا:

فرزند تو ام من‌، ای سفید پوست‌!

و در شعری دیگر:

گریه جانم را نمی‌شنوی
چرا كه دهانم به خنده گشوده است‌.

لنگستن هیوز سراسر زندگی پربارش را وقف خدمت به سیاهان و بیان زیر و بم زندگی آنان كرد، پیوسته به تربیت و شناساندن شاعران و نویسندگان جامعه سیاهپوستان كوشید، در شمار برجسته‌ترین و صاحب‌نفوذترین رهبران فرهنگ سیاهان در امریكا به شمار آمد، در رنسانس هارلم نقش اساسی را ایفا كرد و به حق ملك‌الشعرای هارلم خوانده شد هرچند بسیارند كسانی كه او را ملك‌الشعرای سیاهان می‌شناسند.اشاره به زندگی و شعر هیوز از مجموعه شعر "سیاه همچون اعماق افریقای خودم" اثر احمد شاملو برگرفته شده است.

آخرین مطالب