پیام همبستگی و همدلی زنان ننگرهار با قربانیان هزاره

پیام همبستگی و همدلی زنان ننگرهار با هموطنان هزاره

۱۲ میزان ۱۴۰۱ (۴ اکتوبر ۲۰۲۲): جمعی از زنان در ننگرهار به خاطر تقبیح قتل‌عام شاگردان مرکز آموزشی «کاج» در کابل و حمایت از هموطنان هزاره ما که پیاپی مورد قتل‌عام و جنایت‌های وحشیانه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند دست به همایش اعتراضی زدند.

زنان پلاکارتهایی به دست داشتند که روی آن به پشتو و فارسی نوشته بود «من پشتون هزاره‌ام، انتقام خون هموطنانم را می‌گیرم!»، «تو برادر هزاره‌ام را می‌کُشی / من پشتون انتقامش را می‌گیرم!»، «خون قربانیان بی‌گناه کاج را نمی‌بخشیم!»، «با اتحاد و همبستگی انتقام خود جوانان را بگیریم!»

زنان با سر دادن شعارهایی در همبستگی با هم‌میهنان هزاره شان، خشم شان را در برابر کشتارهای فجیع در مراکز آموزشی در غرب کابل که صدها تن از دلبندان جوان ما در آن قربانی گشتند، ابراز نمودند.


پیام همبستگی و همدلی زنان ننگرهار با هموطنان هزاره


پیام همبستگی و همدلی زنان ننگرهار با هموطنان هزاره


پیام همبستگی و همدلی زنان ننگرهار با هموطنان هزاره


پیام همبستگی و همدلی زنان ننگرهار با هموطنان هزاره


پیام همبستگی و همدلی زنان ننگرهار با هموطنان هزاره
آخرین مطالب