بخش‌هایی‌ از قطعنامه‌ گردهمایی‌ زنان‌ افغان

به‌ تاریخ‌ ۱٨ اسد ۱٣٨۲ برخی‌ از سازمان‌های‌ غیر دولتی‌ زنانه‌ طی‌ گردهمایی‌ای‌ در كابل‌ قطعنامه‌ای‌ به‌ تصویب‌ رسانیدند كه‌ منجمله‌ در آن‌ گفته‌ می‌شود:

«ما زنان‌ این‌ گردهمایی‌، به‌ نمایندگی‌ از تمام‌ زنان‌ افغان‌ مراتب‌ آنی‌ را به‌ منظور تأمین‌ صلح‌ و امنیت‌ سرتاسری‌ در میهن‌ عزیز ما و پیوسته‌ به‌ آن‌ تحقق‌ اجرای‌ درست‌ و كامل‌ بازسازی‌ همه‌ جانبه‌ عرصه‌های‌ مختلف‌ زندگی‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ همه‌ مردم‌ وطن‌ پیشنهاد می‌نماییم:

ـ به‌ منظور ایجاد صلح‌ و تأمین‌ امنیت‌ سرتاسری‌ موجودیت‌ و گسترش‌ نیروهای‌ نظامی‌ (ایساف‌) و یا نیروهای‌ (ناتو) وغیره‌ در كابل‌ و سرتاسر افغانستان.

ـ خلع‌ سلاح‌ و بركناری‌ هرچه‌ زودتر جنگ‌ افروزان‌ معتاد به‌ جنگ‌ و آدم‌ كشی‌ از قدرت.

ـ تشكیل‌ هرچه‌ زودتر اردوی‌ ملی‌ و پلیس‌ آموزش‌ یافته‌ و توظیف‌ و گسترش‌ آنان‌ در سرتاسر افغانستان.

ـ بازسازی‌ و انكشاف‌ در عرصه‌های‌ مختلف‌ زندگی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ بطور خاص‌ در قرا و قصبات‌ كشور و پیوست‌ آن‌ بوجود آوردن‌ زمینه‌ تعلیم‌ و تحصیل‌ و انكشاف‌ توانایی‌های‌ زن‌ و مرد.»

آخرین مطالب