مزدوران مالیزیایی هم در افغانستان تعلیم می‌بینند

پشاور ـ مقامات پاكستانی سه چریك مالازیایی را كه در افغانستان آموزش دیده اند، زمانیكه از مرز پاكستان ـ افغانستان عبور می‌كردند دستگیر نمودند. مقامات ابراز داشتند كه افراد مذكور در سازمان دادن یك گروه افراطی در كشور شان دخیل خواهند بود.

.... هر سه فرد اعتراف كردند كه حدود چهار ماه همراه شماری از سایر هموطنان شان در ولایت خوست افغانستان تعلیمات چریكی دیده‌اند.

آنان هویت خود را غلط معرفی نموده بودند. اما طی یك یورش به لیلیه‌ی شان هویت اصلی آنان مشخص گردید. نصیراله‌بابر وزیرداخله پاكستان اظهار نمود: «مربیان افراد مذكور به آنان گفته بودند تا ملیت اصلی شان را فاش نكنند.» او اضافه كرد كه «یكچنین عناصری به بهانه‌ی جنگیدن در افغانستان یا سهمگیری در مبارزه آزادیخواهانه‌ی كشمیر می‌آیند.»

(«نیوز»، ۲۷ جنوری ۱۹۹۶)

آخرین مطالب