Video Clips of RAWA
Video Clips of RAWA

زنی از ولسوالی گلران ولایت هرات که مورد خشونت وحشیانه شوهرش قرار گرفته است. وی که ۲۲ سال عمر دارد و در شفاخانه‌ای در هرات بستری است حکایت میکند که چگونه شوهرش پنجه های پایش را با تیشه قطع کرده، موهایش را کنده و بالایش آب جوش ریختانده است. وی میگوید شوهرش یکبار هم با فیر تفنگچه کمرش را مجروح نموده است.

ضمنا وی مدعی شد که یک طفل پنج ماهه‌اش نیز بوسیله شوهرش به قتل رسیده است.

داکتر برکت الله محمودی مسئول بخش عاجل شفاخانه هرات ضمن تایید خشونت بر این زن وضعیت صحی وی را تشویشناک خواند.

در حالیکه میزان خشونت های وحشیانه علیه زنان و خودسوزی بصورت موحش در ولایات غربی افغانستان ازدیاد یافته، اما نهاد های حقوقی و پولیس هیچ اقدامی در دستگیری و مجازات عاملان این خشونت های حیوانی نکرده اند که این خود باعث تشویق و ازدیاد این فجایع میگردد.

25.02.2008. 16:18