Video Clips of RAWA
Video Clips of RAWA

نفیسه در حالیکه همراه با کودکش در شفاخانه‌ای در هرات بستری است داستان هولناکش را حکایت میکند. وی میگوید که شوهرش اول بینی‌اشرا دندان گرفته مجروح ساخت، بعد با چاقو گوشش را برید و خون از گوش و بینی‌ اش جاری گشت.

وی اظهار داشت که پاهای دختر خوردسالش نیز از سوی شوهرش بوسیله آب داغ سوخته است. وی از مرارت های زندگی با شوهر حیوان صفتش میگوید که در جریان دوازده سال زندگی مشترک با وی بدترین شرایط را سپری کرده است. نفیسه از دولت و نهاد های مدافع حقوق زنان خواست تا زمینه طلاق وی از شوهرش را فراهم کنند.

دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر هرات ضمن تایید این واقعه اظهار داشت که شوهر زن فرار کرده است.

در اواخر ماه دسامبر گوش و بینی زنی به نام نازیه در ولایت غور بوسیله شوهر بی‌غیرتش بریده شده بود.

این دو واقعه جگرخراش از میان صدها واقعه خشونت علیه زنان در کشور است که به مطبوعات کشانیده میشوند. و خبر در حالی پخش شد که مدتی قبل از روز جهانی حقوق بشر در ولایت هرات از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر تجلیل صورت گرفت و بصورت منزجرکننده وضعیت حقوق زنان بهتر از قبل خوانده شد و اعلام گردید که موارد خشونت نسبت به گذشته پنجاه فیصد کاهش یافته است!

متاسفانه در کشور جنگسالار زده و مافیایی، عاملان این فجایع با مصونیت کامل بسر برده و به پنجه قانون سپرده نمیشوند چون حاکمان فاسد خود منشای خشونت های موحش علیه زنان هستند.

به تاریخ ۳۰ جنوری سال جاری میلادی، زن ۲۵ ساله به نام پښتنه با دیدن بی‌توجهی و بی‌بازخواستی محکمه در دوسیه خشونت شوهرش علیه وی، در برابر ستره محکمه ولایت لغمان دست به خود سوزی زد.

14.02.2008. 17:12