Video Clips of RAWA
Video Clips of RAWA


اشغالگران امریکایی به سلسله کشتار بیدریغ مردم غمزده و معصوم ما، اینبار در قریه بالا بلوک ولایت فراه جنایت هولناک تازه ای آفریدند. به تاریخ پنجم می ۲۰۰۹ طیاره های امریکا با پرتاب چندین بمب بر خانه های مردم بیش از یکصد و پنجاه تن که اکثر شان زنان و کودکان بودند، جنایت جنگی دیگری را مرتکب شدند اما با بیشرمی میکوشند تا عامل این کشتار را نیز طالبان نامیده و تعداد قربانیان ملکی را فقط دوازده تن اعلان نمایند.

استراتژی به اصطلاح "جدید" اداره اوباما و ازدیاد نیروهایش در افغانستان، بیش از پیش مردم نگونبخت ما را در معرض خطر قرار داده و به زودی در طی صد روز حکومت اوباما معلوم شد که وی بسی بیشتر از بوش جنگ افروز بوده و ارمغانش به مردم ما فقط کشتار وسیعتر و ستمگری های موحش تر بوده است. اداره وی از یکسو با بمب افگن هایش کودکان و زنان ما را توته توته میکند اما از سوی دیگر با تروریست های گلبدینی و طالبی، این دشمنان پلید وخونی مردم ما، دست دوستی داده به مذاکرات و زدوبندهای پنهانی با آنان مبادرت می ورزد.

در همین حال، حینیکه مردم تیره روز ما اجساد لت و پار شده جگرگوشه هایشان را در گور های جمعی دفن میکنند، چاکر خاین و وطنفروشی مثل سید طیب جواد با بیشرافتی خاصی میکوشد جنایات جنگی بادارانش را کم رنگ جلوه دهد و در مورد کشته شدن غیرنظامیان از بستر گرمش در امریکا ضمن صحبت های رذیلانه ی دیگر بر زخم های مردم ما وقیحانه نمک پاشیده میگوید "این بهایی است که ما باید بپردازیم اگر میخواهیم که امنیت و ثبات در افغانستان و جهان بوجود آید."! آیا اگر کودکان و عزیزان وی و سایر جاسوس پیشگان فرومایه اش به سرنوشت مردم بالا بلوک مواجه شوند بازهم پوست ضخیم بی‌ننگی و بی‌غیرتی را به تن کرده و خاموشی اختیار خواهند کرد؟

مردم ما برای رهایی از شر نیروهای اشغالگر و مزدوران وطنی شان راهی ندارند جز اینکه با شعار "نه اشغالگران، نه طالبان ددمنش و نه ائتلاف شمال تبهکار؛ افغانستان آزاد و دموکراتیک!" بپاخیزند.

تصاویری از این جنایت هولناک

07.05.2009. 13:47


کرزی بازهم لکه ننگ دیگری را در آخرین هفته های ریاست جمهوری بر چهره اش رقم زد و در کنار خاینانی مثل اسماعیل خان، خدایداد، سرور دانش، کریم خرم، کریم خلیلی، فاروق وردک، امین فاطمی و دیگران، یک جنایتکار پلید و رسوایی مثل صدیق چکری را خواست به این کلکسیون بیفزاید و او را منحیث وزیر حج و اوقاف به پارلمان جنگسالاران معرفی کرد که بنابر تضادهای درونی پارلمان نشینان برایش رای اعتماد داده نشد

جالب است بدانید همین آقای چکری تا دیروز از منتقدان دولت کرزی بشمار میرفت و کابینه او را دیوانه خانه نامیده بود، اما عشق او به چوکی و مقام به حدیست که حاضر بود ولو برای چند هفته باقی مانده ریاست جمهوری کرزی هم که شده به این "دیوانه خانه" شامل شود!

17.03.2009. 15:02


حملات انتحاری بربرهای طالبی معمولا نادار ترین هموطنان ما را به ماتم می‌نشاند و به خارجی ها و نیروهای ایساف که در پشت موترهای گرانگقیمت ضد گلوله گشت و گذار میکنند ضربه‌ قابل توجهی وارد نمی‌کند.

درین کلپ فامیل نگونبختی را تماشا میکنید که نان آور شانرا که جاروب کش شاروالی کابل بود از دست دادند و حال پنج کودک معصومش باید با فقر و تگدی استخوانسوز زندگی شانرا بسر کنند.

در همین حال دولت مزدور کرزی با بیشرمی تمام ملاعمر را معافیت بخشیده تلاش دارد تا او را نیز در کلکسیون جنایتکاران تشکیل دهند دولت مافیایی‌اش شامل سازد.

02.12.2008. 12:47

<< First < Previous [1 / 18] Next > Last >>