خاطره ای عبدلکریم از زندان طالبان

بتاریخ‌ ۶ حوت‌ ۱۳۷۹ از دكانم‌ در شهر هرات‌ توسط‌ مدیر استخبارات‌ شیندند و چند طالب‌ مسلح‌ دستگیر و به‌ ریاست‌ استخبارات‌ هرات‌ منتقل‌ شدم‌. در مسیر راه‌، مدیر استخبارات‌ می‌پرسید: مجله‌های‌ «پیام‌ زن‌» را از كجا بدست‌ می‌آورم‌. تا كنون‌ به‌ كدام‌ افراد آن‌ها را داده‌ ام‌. كدام‌ كتاب‌های‌ دیگر نزدم‌ است‌، نام‌ اشخاصی‌ از «راوا» كه‌ با من‌ در ارتباط‌ اند چیست‌.... دانستم‌ كه‌ به‌ چیزهایی‌ در مورد من‌ پی‌ برده‌ اند اما دقیق‌ نمی‌توانستم‌ بفهمم‌ كه‌ چگونه‌. كوشش‌ می‌كردم‌ خونسرد باشم‌. گفتم‌ كه‌ نه‌ دوستی‌ دارم‌ و نه‌ كتابی‌ و «راوا» را هم‌ هیچ‌ نمی‌شناسم‌. مدیر استخبارات‌ گفت‌: «جایی‌ كه‌ میرویم‌ استخبارات‌ نام‌ دارد. در این‌ جا از خروس‌ تخم‌ می‌كشند. دوستان‌ دیگرت‌ هم‌ دستگیر شده‌ اند و مقاومت‌ فایده‌ ندارد.»

وقتی‌ به‌ استخبارات‌ رسیدیم‌ تمام‌ جیب‌هایم‌ را تلاشی‌ نموده‌ كاغذ، قلم‌، ناخنگیر، شانه‌موی‌ و همه‌ چیز را گرفتند. یكی‌ از طالبان‌ مرا به‌ اتاقی‌ در زیرزمینی‌ تاریك‌ و وحشتناكی‌ برد و دروازه‌ آن‌ را از پشتم‌ بست‌. در همان‌ شب‌ و فردا صبح‌ فقط‌ یك‌ بار برای‌ رفع‌ حاجت‌ بیرونم‌ كردند و صبح‌ برایم‌ یك‌ نان‌ خشك‌ دادند.

گزارشی از سخنرانی دو رهبر جوان‌ جنبش‌ نوين‌ زنان‌ افغانستان‌: «سحر صبا» و «ساجده‌ حيات‌»

به‌ همت‌ عليرضا و مهرناز در روز شنبه‌ ۱۰ جون‌ برنامه‌ای درباره‌ی شرايط‌ كنونی افغانستان‌ به‌ زبان‌ انگليسی و در روز يكشنبه‌ ۱۱ جون‌ به‌ زبان‌ فارسی در شيكاگو برگزار شد. در اين‌ برنامه‌ از دو رهبر جوان‌ افغانستان‌ «سحرصبا» و «ساجده‌حيات‌» كه‌ هر دو در پاكستان‌ مقيم‌ اند دعوت‌ به‌ عمل‌ آمد تا درباره‌ فعاليت‌های خود در «جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌» سازمانی با ايده‌های نوين‌، زنده‌ و فعال‌ سخن‌ بگويند.

«سحر» و «ساجده‌» به‌ دعوت‌ كنفرانس‌ جهانی زنان‌ در نيويارك‌ به‌ امريكا آمده‌اند و در سخنرانیهای وسيع‌ خود در ايالت‌های مختلف‌ از حمايت‌های ويژه‌ی گروهها و سازمان‌های مختلف‌ برخوردار بوده‌ اند.

حیات‌اله‌ ـ ناروی‌

د «پیام‌ زن‌» مجلی‌ درونو خپروونكو،

وروسته‌ له‌ سلامونو او نیكو هیلو، څو ورځی‌ وړاندی‌ می‌ په‌ ناروی‌ كی‌ دیوه‌ نامتو اخبار چلونكی‌ افغان‌ په‌ هكله‌ شرموونكی‌ گزارش‌ ترلاسه‌ كړ چی‌ دادی‌ تاسوته‌ ئی‌ د خپرولو لپاره‌ دراستوم‌. كه‌ چیری‌ تاسی‌ د څه معاذیرو له‌ امله‌ نه‌ غواړی‌ چی‌ په‌ «پیام‌ زن‌» كښی‌ ئی‌ چاپ‌ كړی‌، نو هیله‌ ده‌ چی‌ ژر تر ژره‌ ماته‌ د ایمیل‌ له‌ لاری‌ خبر راكړی‌ تر څوئی‌ په‌ بل‌ كوم‌ ځای كښی‌ د هیوادوالو غوږو ته‌ ورسوم‌. ډیره‌ مننه‌.


ملاولسمل‌ د فاطمه‌ گیلانی‌ سره‌

ملا «محمد حسن‌ ولسمل‌» آخند، چی‌ اخبار («مجاهدولس‌») یی‌ په بشپړه‌ توگه‌ اروپا كی‌، د طالبانو په‌ ارگان‌ بدل‌ شوی‌، د هغوی‌ په‌ دریځونو رڼا اچوی‌، پلوی‌ ئی‌ كوی‌ او د طالب‌ پلوه‌ كسانو د اندونو او مركو خپرولو تر ټولو مهم‌ ځای بلل‌ كیږی، څه موده‌ وړاندی‌ په‌ یوه‌ نارویژی‌ هلك‌ باندی‌ د جنسی‌ تیری‌ په‌ تور بندی‌ شو.

ارسالی سونيا چارلزورت‌ Sonya Charlesworth


گزارش‌ مختصری از فعاليت‌ ما بتاريخ‌ ۲۸ اپريل‌ ۲۰۰۰ در جزيزه‌ «كوادرا» در برتش‌ كلمبيای كانادا: كوادرا جزيره‌ كوچكيست‌ كه‌ حدود ..35 نفر نفوس‌ دارد. گروهی از زنان‌ منطقه‌ ما ميز معلوماتیای را در برابر يك‌ دكان‌ خوراكه‌ فروشی جابجا كردند و وقتی مردم‌ از نزديك‌ آن‌ عبور ميكردند ما آنان‌ را تشويق‌ ميكرديم‌ كه‌ لحظه‌ای توقف‌ نموده‌ و از نشريات‌ «راوا»، پوسترها، اشعاری بر گرفته‌ از سايت‌ «راوا» را كه‌ كلان‌ كرده‌ بوديم‌ و ساير اسناد ديدن‌ كنند. ما همچنان‌ گزارش‌هايی را از سايت‌ «راوا» گرفته‌ روی كاغذ های كلان‌ چاپ‌ و نصب‌ كرده‌ بوديم‌ تا علاقمندان‌ برای معلومات‌ بيشتر آنها را بخوانند. علاوتاً ما مردم‌ را تشويق‌ میكرديم‌ كه‌ ورقه‌ اعتراضی را امضاء كنند و اعانه‌ بپردازند. در ين‌ جريان‌ ما حدود ۱۷۰ امضاء و مبلغ‌ ۴۹۲ دالر كانادايی جمعاوری نموديم‌ كه‌ آن‌ را به‌ آدرس‌ شما ارسال‌ كرديم‌. اميدواريم‌ در آينده‌ بخاطر بلند بردن‌ آگاهی مردم‌ محل‌ در مورد وضعيت‌ شما فعاليت‌های بيشتری انجام‌ دهيم‌. من‌ شما را در جريان‌ آن‌ها قرار خواهم‌ داد.

آخرین مطالب