انعكاس‌ محفل‌ هشتم‌ مارچ‌ در مطبوعات

فعالان‌ حقوق‌ بشرخشونت‌ علیه‌ زنان‌ را محكوم‌ كردند

عده‌ای‌ از چهره‌های‌ سرشناس‌ سیاسی‌ و فعالان‌ حقوق‌ بشر خشونت‌ رو به‌ افزایش‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در افغانستان‌ جنگ‌ زده‌ را محكوم‌ كرده‌ از مجامع‌ بین‌ المللی‌ بطور عموم‌ و از كشورهای‌ همسایه‌ بطور اخص‌ خواستند تا برای‌ برگرداندن‌ صلح‌ و ثبات‌ در كشور نقش‌ شان‌ را بازی‌ نمایند.

اینان‌ شامل‌ رییس‌ تحریك‌ استقلال‌ پاكستان‌، مارشال‌ هوایی‌ متقاعد محمداصغرخان‌، بنیانگذاركمسیون‌ حقوق‌ بشر پاكستان‌، عاصمه‌ جهانگیر، رییس‌ فعلی‌ آن‌ افراسیاب‌ ختك‌، رهبر حزب‌ كارگران‌ و دهقانان‌ پاكستان‌،افضل‌ خاموش‌ و دیگران‌ بودند.

در گردهمایی‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» به‌ مناسبت‌ روز جهانی‌ زن‌، زنان‌ و مردان‌ جنگ‌ زده‌ای‌ كه‌ به‌ نسبت‌ جنگ‌های‌ داخلی‌ سرزمین‌ شان‌ را ترك‌ كرده‌اند وسیعا اشتراك‌ ورزیده‌ بودند. علاوه‌ بر شنیدن‌ سخنرانی‌های‌ كوتاه‌ اما جامع‌ سخنرانان‌، حاضران‌ اجراهایی‌ را نیز مشاهده‌ كردند. شاگردان‌ مكتب‌ بااجرای‌ سرودهایی‌ خواستار برقراری‌ صلح‌ و امنیت‌ در كشور شان‌ شدند. در داخل‌ سالون‌ نشترهال‌، «راوا» شعارها و پلاكارت‌هایی‌ حاكی‌ از ضدیت‌ با بنیادگرایان‌ و افزایش‌ مداخلات‌ در امور افغانستان‌ را نصب‌ كرده‌ بود.

عاصمه‌ جهانگیر از كمیسون‌ حقوق‌ بشر پاكستان‌ (HRCP) ، در قسمتی‌ از سخنرانی‌اش‌ گفت‌ كه‌ مردم‌ افغانستان‌ نمیتوانند از هم‌ جدا شوند زیرا آنان‌ در برابر اوضاع‌ مشابهی‌ قرار دارند. بنیانگذار (HRCP) در حالیكه‌ نظراتش‌ را شرح‌ می‌داد، اظهار داشت‌: " آنانی‌ كه‌ زنان‌ و مردان‌ افغان‌ را از تمامی‌ حقوق‌ دموكراتیك‌ شان‌ محروم‌ ساخته‌ اند از جانب‌ پاكستان‌ حمایت‌ می‌ شوند. وی‌ یاد آور شد: «ما آنان‌ را به‌ مثابه‌ تروریست‌ها می‌شناسیم‌» وی‌ همچنان‌ اعلام‌ نمود كه‌ مردم‌ همفكر هردو كشور مصمم‌ اند تا در مقابل‌ بنیادگرایان‌ كه‌ خطر جدی‌ای‌ برای‌ آینده‌ی‌ بشریت‌ محسوب‌ می‌گردند، دست‌ به‌ دست‌ هم‌ دهند.

عاصمه‌ جهانگیر اعلام‌ نمود كه‌ (HRCP) روز جهانی‌ زن‌ در ۲۰۰۱ را به‌ نام‌ زنان‌ افغانسان‌ تجلیل‌ خواهد نمود. حاضران‌ از اعلام‌ او استقبال‌ نمودند.

رییس‌ تحریك‌ استقلال‌، محمداصغرخان‌ در حالیكه‌ نظراتش‌ را رابطه‌ با خونریزی‌ و ویرانی‌ جاری‌ در افغانستان‌ بیان‌ می‌نمود، یادآور گردید كه‌ از مدت‌ زمانی‌ بدینسو آنان‌ راه‌ حل‌ از طریق‌ مذاكره‌ را پیشنهاد نموده‌ اند. او خاطر نشان‌ ساخت‌ كه‌ در پهلوی‌ سایر كشورها، پاكستان‌، ایران‌، عربستان‌ سعودی‌ و روسیه‌ به‌ مداخله‌ی‌ آشكار در امور افغانستان‌ اشتغال‌ دارند.

محمداصغرخان‌ «راوا» و تلاش‌های‌ خستگی‌ ناپذیرش‌ را در زمینه‌ی‌ بیان‌ مصایب‌ مردم‌ جنگ‌ زده‌ی‌ افغانستان‌ تحسین‌ نمود. در این‌ رابطه‌ وی‌ «راوا» را از حمایت‌ قلبی‌ حزبش‌ مطمین‌ ساخت‌.

رییس‌ فعلی‌ كمیسون‌ حقوق‌ بشر پاكستان‌، افراسیاب‌ ختك‌ در سخنرانی‌اش‌ ضمن‌ اظهار خرسندی‌ از فعالیت‌های‌ «راوا» و حامیان‌ همفكرش‌، ابراز داشت‌ كه‌ احدی‌ نمی‌تواند اندیشه‌ها را سركوب‌ نماید. وی‌ ضمن‌ شرح‌ نظراتش‌ یادآور شد كه‌ در جریان‌ دو دهه‌ی‌ اخیر عده‌ی‌ زیادی‌ از دموكرات‌ها و روشنفكران‌ به‌ قتل‌ رسیده‌ اند.

افضل‌ خاموش‌ از حزب‌ كارگران‌ و دهقانان‌ پاكستان‌ نیز در سخنرانی‌اش‌ كشور ها و نیروهای‌ خارجی‌ را محكوم‌ نمود. وی‌ علاوه‌ كرد كه‌ در نتیجه‌ وضعیت‌ نابسامان‌ افغانستان‌ ناآرامی‌ هر روز در منطقه‌ اوج‌ می‌گیرد. بنابرین‌ كشورهای‌ منطقه‌ باید از سیاست‌های‌ منفی‌ شان‌ دست‌ بردارند.

روزنامه «نیشن‌»

آخرین مطالب