بازتاب‌ فعاليت‌های «راوا» در مطبوعات‌ پاكستان‌

زنان‌ افغان‌ عليه‌ طالبان‌ تقاضای كمك‌ نمودند

اسلام‌ آباد: روز چهارشنبه‌ زنان‌ افغان‌ در حالی كه‌ پلاكاردهايی در تقبيح‌ حكمرانان‌ طالبان‌ و مخالفين‌ نظامی آنان‌ در شمال‌ كشور را حمل‌ میكردند، مقابل‌ دفتر سازمان‌ ملل‌ مارش‌ نموده‌ و تقاضای كمك‌ نمودند.

يكی از سخنگويان‌ گروهی كه‌ توسط‌ «جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌» رهبری میشد اظهارداشت‌: «جامعه‌ بين‌المللی در مقابل‌ ما سكوت‌ اختيار نموده‌ است‌... ما به‌ كمك‌ نياز داريم‌».

در اعلاميه‌ی يك‌ صفحه‌ای كه‌ از وضع‌ اسفبار زنان‌ در افغانستان‌ حكايت‌ میكرد، سازمان‌ مذكور مجمع‌ بين‌المللی و رسانه‌ های جهان‌ را متهم‌ ساخت‌ كه‌ فقط‌ گاهگاهی به‌ افغانستان‌ توجه‌ كرده‌ اند در حالی كه‌ مسئله‌ مهاجران‌ كوسوو را وسيعاً منتشر ساخته‌ اند. در نوشته‌ی مذكور كه‌ به‌ دفتر سازمان‌ ملل‌ تسليم‌ داده‌ شد چنين‌ پرسيده‌ شده‌ بود: «آيا اين‌ بخاطر آنست‌ كه‌ خون‌ اروپايی ها(مهمتر) از خون‌ مردم‌ افغانستان‌ است‌؟»

در ۹۰ فيصد افغانستان‌ كه‌ توسط‌ طالبان‌ اداره‌ میشود، زنان‌ از كار بركنار شده‌ و مكاتب‌ بروی دختران‌ بسته‌ شده‌ است‌. امور صحی از زنان‌ جدا ساخته‌ شده‌ و شكايات‌ در مورد داكتران‌، بستر و ادويه‌ی ناكافی بالاست‌.

گروه‌ زنان‌ انقلابی مدعی اند كه‌ ائتلاف‌ ضد طالبان‌ متشكل‌ از گروه‌های اسلامیای كه‌ از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ بر كابل‌ حكمروايی داشتند، بهتر از طالبان‌ نيستند.

در جريان‌ چهار سال‌ جنگ‌ بين‌ طالبان‌ و اتحاد شمال‌، ۵۰۰۰۰ نفر، اكثراً غيرنظاميان‌ به‌ قتل‌ رسيده‌ اند.

از تلاش‌ های سازمان‌ ملل‌ برای صلح‌ نيز كه‌ برای گروه‌های اسلامی افراطی پيشنهاد شركت‌ در قدرت‌ را میدهد، انتقاد بعمل‌ آمده‌است‌. در اعلاميه‌ اضافه‌ شده‌است‌: «ما میخواهيم‌ بدانيم‌ كه‌ چرا سازمان‌ ملل‌ و ديگر اعضای جهانی پافشاری دارند تا سرنوشت‌ مردم‌ ما را بدست‌ قاتلان‌ بسپارند؟» با وجود تلاشهای فراوان‌، سازمان‌ ملل‌ موفقيت‌ اندكی جهت‌ رسيدن‌ به‌ راه‌ حلی صلح‌آميز از طريق‌ مذاكره‌ كسب‌ نموده‌ است‌.

سرمنشی سازمان‌ ملل‌ متحد در ماه‌ نوامبر، بشمول‌ يك‌ واحد امور غيرنظامی را هيئت‌ سازمان‌ ملل‌ برای افغانستان‌ پيشنهاد كرد تا در زمينه‌ی «حداقل‌ معيارهای انسانی» و باز داشتن‌ «خلاف‌ ورزی فاحش‌ و سيستماتيك‌ حقوق‌ بشر» را بررسی كند.

«نيوز»، ۲۹ اپريل‌ ۱۹۹۹

آخرین مطالب