فعالیتهای «جمعیت انقلابی زنان افغانستان‌» و مطبوعات پاكستان

زنان و اطفال افغان تظاهراتی اعتراضی‌ای در شهر براه انداختند

RAWA on the Frontier Post

ملل متحد بخاطر «امید آفرینی كاذب‌» مورد انتقاد قرار گرفت‌

پشاور (پی‌پی‌آی‌) ـ حدود ٣۰۰ زن و طفل افغان بروز شنبه در پشاور تظاهراتی علیه خونریزی جاری در افغانستان براه انداختند.

در تظاهرات كه به مناسبت چهارمین سالگرد غصب قدرت توسط مجاهدین در كابل توسط «جمعیت انقلابی زنان افغانستان‌» (راوا) مقیم پاكستان سازمان داده شده بود، یتیمان‌، بیوه‌ها و معیوبین جنگ داخلی افغانستان شركت داشتند.

زنان در حالیكه شعار می‌دادند، گروههای درگیر افغان را بخاطر كشتار مردم افغانستان در اثر مبارزه قدرت محكوم كردند.

از پاكستان‌، ایران‌، عربستان سعودی و هند درمیان كشور های خارجی‌ای نامبرده شد كه جنگ داخلی در افغانستان را عمداً دامن می‌زنند.

در ورقـه‌ای كـه توسـط «راوا» توزیع شد آمده بود كه حاكمیت جهـادی‌هـا «بـدتر از رژیم كمونیستی‌» كه در ١۹۹٢ در نتیجه‌ی جهاد (جنگ‌مقدس‌) به رهبری امریكا علیه اشغال افغانستان توسط شوروی ساقط گردید، می‌باشد.

سازمان ملل نیز بخاطر ایجاد امید كاذب برای مردم افغانستان مورد انتقاد قرار گرفت‌. مساعی سازمان ملل محكوم به شكست است زیرا با وجود نادیده گرفتن نصف جمعیت كشور و رد نقش نیروهای دموكراتیك‌، جرأت ندارد تا رهبران جهادی را بمثابه جنایتكاران جنگی به محاكمه كشاند. در ورقه همچنان اظهار تأسف شده بود كه سازمان كنفرانس اسلامی ( OIC ) بخاطر اعاده صلح و حل مسئله‌ی افغانستان اقداماتی اتخاذ نمی‌تواند، زیرا بعضی اعضای آن «نـوكرانی‌» در میـدان دارنـد كـه بخاطر منافع مغرضانه‌ی باداران شان می‌جنگند.

پولیس راهپیمایی دو كیلومتری را تا مركز شهر، جاییكه تظاهركنندگان وادار به متفرق شدن گردیدند، همراهی نمود.

«فرنتیرپست‌»، ٢٨ اپریل ١۹۹۶

«راوا» در پشاور راهپیمایی‌ای بر ضد طالبان برگزار نمود

RAWA on the Frontier Post

پشاور ـ به ارتباط چهارمین سال سیاهروز سلطه مجاهدین بر افغانستان‌، صدها زن‌، پسر و دختر افغان تظاهراتی را صبح روز شنبه در پشاور برگزار كردند.

تظاهرات كه توسط «جمعیت انقلابی زنان افغانستان‌» سازمان داده شده بود بوسیله تعداد زیادی از بیوه‌ها، یتیمان پسر و دختر و معیوبین همرایی می‌شد. مظاهره كنندگان كه در خانه‌ای واقع در دیفنس كالونی‌، پشاور جمع شده بودند به راهپیمایی پرداختند. مظاهره

آخرین مطالب