انعكاس‌ فعالیتهای‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» در مطبوعات‌ پاكستان‌

تظاهراتی‌ از طرف‌ زنان‌ افغان‌ در پشاور

«بشارت‌»، ٢۹ اپریل‌ ١۹۹۵

ندای‌ مظاهره‌ كنندگان‌ زن‌ علیه‌ تمام‌ رهبران‌ بنیادگرا، طالبان‌ و دوستم‌

پشاور- در تظاهرات‌ وسیع‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» كه‌ ۹ صبح‌ در یونیورستی‌ تاون‌ آغاز گردید تقریباً ١۵۰۰ زن‌ و طفل‌ شركت‌ نموده‌ بودند. و شعارهایی‌ علیه‌ تمام‌ رهبران‌ بنیادگرا، طالبان‌ و دوستم‌ و به‌ طرفداری‌ از آزادی‌ و دموكراسی‌ داده‌ شد. همچنان‌ سرودهای‌ انقلابی‌ و میهنی‌ توسط‌ اعضاء و شاگردان‌ مكتب‌ «راوا» خوانده‌ می‌شد.

مظاهره‌ كنندگان‌ زن‌ باوجود مخالفت‌ پلیس‌ پیشروی‌ نمودند. سخنگوی‌ «راوا» گفت‌ كه‌ مبارزه‌ زنان‌ افغان‌ تا برقراری‌ آزادی‌ و دموكراسی‌ در افغانستان‌ ادامه‌ خواهد داشت‌.


دلیل‌ اصلی‌ مسایل‌ مردم‌ افغانستان‌ مداخله‌ پاكستان‌ است

«آج‌»، ۳۰ می‌ ١۹۹۵

دولـت‌ پاكستان‌ با ناكامی‌ در مقاصدش‌، طالبان‌ را پیش‌ كشید.
پاكستان‌ فقط‌ برای‌ گلبدین‌ و ربانی‌ مأمن‌ صلح‌ است‌.
اتهامات‌ «راوا»

پشاور، صائمه‌ كریم‌ سخنگوی‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) گفت‌ یكی‌ از دلایل‌ اصلی‌ مشكلات‌ مردم‌ افغانستان‌ و ملت‌ ما مداخله‌ پاكستان‌ و سایر كشورهاست‌. وی‌ گفت‌ كه‌ باید مداخله‌ خارجی‌ از افغانستان‌ قطع‌ و حكومتی‌ منطبق‌ به‌ خواستهای‌ مردم‌ افغانستان‌ تشكیل‌ شود.

وی‌ تأكید نمود كه‌ عامل‌ اصلی‌ بدبختیهای‌ ملت‌ ما مداخله‌ پاكستان‌، ایران‌، عربستان‌ و امریكا می‌باشد. زمانیكه‌ این‌ كشورها به‌ اهداف‌ خویش‌ نرسیدند طالبان‌ را پیش‌ كشیدند. طالبان‌ آنهایی‌ اند كه‌ طی‌ ١١ سال‌ در مدارس‌ دینی‌ پاكستان‌ تربیت‌ دیده‌ و حالا با اشاره‌ آن‌ در كشور ما مداخله‌ می‌كنند. وی‌ گفت‌ كه‌ كنفرانس‌ كشورهای‌ اسلامی‌، پاكستان‌، ایران‌، عربستان‌ و امریكا نمی‌توانند صلـح‌ را تأمیـن‌ كنند. مجـاهدین‌ افغان‌ به‌ اشاره‌ این‌ نیروها در اسلام‌آباد، پشاور و جلال‌ آباد معاهده‌هایی‌ را امضا كرده‌ اند ولی‌ بازهم‌ دوباره‌ جنگهای‌ شان‌ آغاز شده‌ است‌. صائمه‌ كریم‌ در جواب‌ به‌ سؤالی‌ گفت‌ كه‌ پاكستان‌ فقط‌ برای‌ گلبدین‌ و ربانی‌ مأمن‌ صلح‌ است‌، اما مردم‌ ما محفوظ‌ نبوده‌ دچار مشكلات‌ فراوان‌ اند.


تظـاهـرات‌ «راوا» علیـه‌ بنیـادگرایـی‌

«نیشن‌»، ٢۹ اپریل‌ ١۹۹۵

پشاورـ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا)، بخاطر برگزاری‌ ٢۸ اپریل‌ بمثابه‌ یك‌ روز سیاه‌، راهپیمایی‌ای‌ را از یونیورستی‌ تاون‌ براه‌ انداخت‌.

اعضای‌ «راوا» كه‌ پلاكارتها، شعارها و تصاویری‌ كه‌ تجسم‌ بربادی‌ ملت‌ و كشور افغانستان‌ بودند، در دست‌ داشتند توسط‌ زنان‌ پاكستانی‌ نیز همراهی‌ می‌گردیدند.

به‌ كمك‌ ستیژ سیار، راهپیمایان‌ از جانب‌ سخنگویان‌ مختلف‌ مورد خطاب‌ قرار گرفتند، در حالیكه‌ دختران‌ خردسال‌ اشعار مختلفی‌ را كه‌ خواستار صلح‌ و دموكراسی‌ در كشور شان‌ بود ارائه‌ می‌كردند.

جالب‌ اینكه‌ پلیس‌ پشاور از تمام‌ این‌ جریان‌ بی‌خبر بود و در آخرین‌ لحظاتی‌ كه‌ زنان‌ به‌ سرك‌ برآمده‌ بودند، مطلع‌ گردید.

تا دقایق‌ اخیر، به‌ جز پلیس‌ ترافیك‌، پلیس‌ اضطراری‌ در آنجا حضور نداشت‌.

دراین‌ ضمن‌ مقامات‌ دونفر مسلح‌ را كه‌ گفته‌ می‌شد محافظان‌ زنان‌ افغان‌ بودند دستگیر كردند و با وجود تقاضا های‌ مكرر زنان‌ افغان‌، رهایی‌ آنان‌ تثبیت‌ نگردید. در حضور پلیس‌ و مقامات‌ شنیده‌ شد كه‌ زنان‌ افغان‌ می‌گفتند: «شما بسیاری‌ از افغانان‌ را به‌ همین‌ طریق‌ به‌ قتل‌ رسانیده‌ اید.»

گفته‌ می‌شد كه‌ دو نفر مسلح‌، علی‌ غلام‌ و میان‌ بیگ‌ نام‌ داشته‌، ساكن‌ اسلام‌آباد بودند.

سخنگویان‌ زن‌ افغان‌ با ابراز احساسات‌ ضد بنیادگرایان‌، اظهار نمودند كه‌ توده‌های‌ افغانستان‌ جنگ‌زده‌ با پایان‌ یافتن‌ رژیم‌ پوشالی‌ در سه‌ سال‌ قبل‌ منتظر یك‌ افغانستان‌ آزاد بودند تا درد و اندوه‌ خویش‌ را تسكین‌ بخشند اما در ٢۸ اپریل‌ ١۹۹٢، قدرت‌ به‌ بنیادگرایانی‌ انتقال‌ یافت‌ كه‌ اوضاع‌ را بیش‌ از پیش‌ ملوث‌ نمودند.

با سیاه‌ روز نامیدن‌ ٢۸ اپریل‌، سخنگویان‌ ادعا نمودند كه‌ بنیادگرایان‌ هزاران‌ انسان‌ را قتل‌عام‌ نموده‌، به‌ دختران‌ و پسران‌ تجاوز كرده‌، زنان‌ را در معرض‌ انواع‌ مختلف‌ شكنجه‌ قرار داده‌ و وضعیت‌ قحطی‌ مانندی‌ به‌ وجود آورده‌ اند.

آنان‌ گفتند كه‌ باداران‌ منطقوی‌ بعد از افشأ شدن‌ بنیادگرایان‌، بخاطر حفظ‌ منافع‌ خود یك‌ نیروی‌ تازه‌ ـ «طالبان‌» را پیش‌ كشیدند. اینكه‌ طالبان‌ همچون‌ مردمان‌ بیطرف‌ و موقر پیشكش‌ گردیده‌ اند اهمیت‌ ندارد و ملت‌ افغانستان‌ هرگز فریب‌ نخواهد خورد. «راوا» پرسید كه‌: «اگر طالبان‌ نمی‌خواهند قدرت‌ را غصب‌ نمایند، پس‌ برای‌ چه‌ می‌جنگند؟»

آنان‌ گفتند كه‌ افغانان‌ همانند سایر ملل‌ منطقه‌ معتقد به‌ آزادی‌ اند و طالبان‌ یا كدام‌ نیروی‌ دیگری‌ اجازه‌ نخواهد یافت‌ تا از نام‌ اسلام‌ بخاطر اهداف‌ سیاسی‌ بهره‌ برداری‌ نماید. آنان‌ گفتند كه‌ طالبان‌ كمتر از ربانی‌، حكمتیار، سیاف‌ یا خلیلی‌ نیستند و خواستار آن‌ شدند كه‌ مسئله‌ افغانستان‌ با همكاری‌ سازمان‌ ملل‌ حل‌ و فصل‌ گردد و همچنان‌ از كشورهای‌ چون‌ ایران‌، پاكستان‌ و عربستان‌ سعودی‌ خواسته‌ شد تا دست‌ شان‌ را از افغانستان‌ دور سازند. زنان‌ افغان‌ اظهار نمودند كه‌ تا حال‌ هیچ‌ نیرویی‌ قادر به‌ اعاده‌ صلح‌ در افغانستان‌ نگردیده‌ است‌، بناءً نیروهای‌ دموكراتیك‌ باید متحد گردند و مبارزه‌ را علیه‌ تمام‌ ناگواریها و شرارتها ادامه‌ دهند.

تظاهرات‌ كه‌ از یونیورستی‌ تاون‌ شروع‌ شد با دربرگرفتن‌ سه‌ ساعت‌ و ایجاد بی‌نظمی‌ هایی‌ در عبور و مرور وسایط‌ نقلیه‌، در گوره‌ قبرستان‌ پایان‌ یافت‌.


جمعیت‌ زنان‌ افغان‌ تظاهرات‌ می‌كند

«مسلم‌»، ٢۸ اپریل‌ ١۹۹۵

پشاور، ٢۷ اپریل‌ ـ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) جهت‌ محكوم‌ نمودن‌ قتل‌ عام‌ مردم‌ بی‌گناه‌ افغانستان‌ به‌ تاریخ‌ ٢۸ اپریل‌ در پشاور تظاهراتی‌ براه‌ خواهد انداخت‌.

تظاهرات‌ ساعت‌ ۹ از یونیورستی‌ تاون‌ آغاز خواهد شد و بعد از سه‌ ساعت‌ در تاكال‌ پایین‌ در جمرود رود اختتام‌ می‌پذیرد.


«راوا» در جنگ‌ با مجاهدین

«مسلم‌»، ۹ می‌ ١۹۹۵

مشاهده‌ عده‌ كثیری‌ از زنان‌ تحصیلكرده‌ و لیبرال‌ كه‌ علیه‌ جنگ‌ های‌ كابل‌ دست‌ به‌ تظاهرات‌ زده‌ و صدای‌ خود را علیه‌ بیرحمی‌ها و بدرفتاری‌ در مقابل‌ زنان‌ بوسیله‌ مجاهدین‌ درگیر جنگ‌ بلند كردند، پدیده‌ای‌ غیرعادی‌ بود.

شهر بزرگ‌ سرحدی‌ (پشاور) قبلاً هرگز شاهد چنین‌ مظاهره‌ای‌ توسط‌ زنان‌ برضد گروههای‌ افغانی‌ نبوده‌ است‌.

ترس‌ از انتقام‌جویی‌ محتمل‌ توسط‌ مجاهدین‌، برآمدن‌ فعالان‌ زن‌ افغان‌ را در خیابان‌ ها بخاطر اعتراض‌ علیه‌ جنگ‌ بی‌پایان‌ قدرت‌ ناممكن‌ ساخته‌ بود.

سازمان‌ دادن‌ تظاهرات‌ ضد مجاهدینی‌ ابتكار گروهی‌ از فعالان‌ حقوق‌ زنان‌ افغان‌ بود كه‌ زیر بیرق‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) فعالیت‌ می‌كنند، این‌ جمعیت‌ در ١۹۷۷ تأسیس‌ گردیده‌ است‌. جمعیت‌ مذكور كه‌ از آغاز در كویته‌ فعالیت‌ داشت‌ حالا فعالیتهای‌ خویش‌ را تا پشاور گسترانیده‌ و در نظر دارد با تأسیس‌ دفتری‌ در پشاور زنان‌ بیشتری‌ را برضد مشكلاتی‌ كه‌ توسط‌ «بنیادگرایان‌» ایجاد می‌گردد و قرار ادعای‌ شان‌ هستی‌ زن‌ را تهدید می‌كند بسیج‌ نمایند.

تظاهراتی‌ كه‌ زنان‌ فعالانه‌ در آن‌ شركت‌ نمودند می‌تواند آغاز یك‌ مبارزه‌ ضد مجاهدینی‌ محسوب‌ گردد. عده‌ای‌ از نمایندگان‌ «راوا» باید برای‌ تظاهرات‌ خیلی‌ زیاد كار كرده‌ باشند. آنان‌ این‌ تظاهرات‌ را با وصف‌ امكان‌ اخلال‌ و ایجاد بی‌نظمی‌ توسط‌ گروههای‌ مجاهدین‌ مقیم‌ پشاور براه‌ انداختند. تمام‌ برنامه‌ریزی‌ كاملاً سری‌ نگهداشته‌ شده‌ بود. «راوا» تحت‌ رهبری‌ جمعی‌ فعالیت‌ می‌نماید و تمام‌ فعالیت‌ هایش‌ مخفی‌ صورت‌ می‌گیرد. با تغییر شرایط‌ و اوضاع‌ بحرانی‌ و سلطه‌ مجاهدین‌ در كابل‌، این‌ سازمان‌ اهداف‌ اصلی‌ خود را تغییر داده‌ و فعلاً به‌ یك‌ سازمان‌ سیاسی‌ مبدل‌ گردیده‌ است‌. حالا هدف‌ اساسیش‌ مبارزه‌ علیه‌ «بنیادگرایی‌» و عاملین‌ آن‌ می‌باشد.

«راوا» در داخل‌ افغانستان‌ نیز فعال‌ بوده‌ و سعی‌ دارد تا زنان‌ را متشكل‌ نموده‌ و آنان‌ را بخاطر رسیدن‌ به‌ اهداف‌ شان‌، برای‌ مبارزه‌ آماده‌ نماید. جمعیت‌ بیشتر نگران‌ ستم‌ و جنایاتی‌ است‌ كه‌ از شروع‌ جنگ‌ در افغانستان‌، «بنیادگرایان‌» علیه‌ زنان‌ مرتكب‌ گردیده‌ اند.

با نگاهی‌ به‌ اهداف‌ عمده‌ «راوا» معلوم‌ می‌شود كه‌ این‌ سازمان‌ نه‌تنها مشكلات‌ زنان‌ و مسایل‌ مربوط‌ آنرا در نظر می‌گیرد بلكه‌ همانند یك‌ نیروی‌ سیاسی‌ دارای‌ برنامه‌ی‌ كار وسیع‌ نیز می‌باشد. قسمتی‌ از اهداف‌ برجسته‌ی‌ «راوا» را مبارزه‌ علیه‌ بنیادگرایان‌ و اربابان‌ خارجی‌ شان‌، استقرار آزادی‌، دموكراسی‌، صلح‌، تأمین‌ حقوق‌ زنان‌ و ایجاد یك‌ حكومت‌ منتخب‌ مبتنی‌ بر ارزشهای‌ دموكراتیك‌ در افغانستان‌ تشكیل‌ می‌دهد. وحدت‌ تمام‌ نیروهای‌ آزادیخواه‌ و دموكراتیك‌، مبارزه‌ علیه‌ تمام‌ همدستان‌ بنیادگرایان‌ و مبارزه‌ علیه‌ كسانیكه‌ جنگهای‌ قومی‌ و مذهبی‌ را در افغانستان‌ دامن‌ می‌زنند نیز از اهداف‌ «راوا» می‌باشد. آنان‌ همچنان‌ از جنبش‌ های‌ رهاییبخش‌ فلسطین‌، كردستان‌، كشمیر، ایران‌ و سایر ملل‌ آسیا، آفریقا و امریكای‌ لاتین‌ پشتیبانی‌ می‌كنند.

اعضای‌ «راوا» مینا (كشوركمال‌) مؤسس‌ سازمان‌ شانرا سرمشق‌ و انسان‌ نمونه‌ می‌دانند.

مینا با این‌ پیشبینی‌ «راوا» را تشكیل‌ داد كه‌ زنان‌ می‌توانند با طرح‌ معیار های‌ اجتماعی‌ برای‌ انجام‌ انقلاب‌ اجتماعی‌ در جامعه‌ی‌ فقیر افغانستان‌ كه‌ زیر سلطه‌ی‌ فیودالان‌ بزرگ‌، سران‌ جاهل‌ قومی‌ و رهبران‌ قسی‌ مذهبی‌ می‌باشد، نقش‌ اساسی‌ ایفا كنند.

در پهلوی‌ سایر فعالیتهای‌ شان‌، فعالان‌ «راوا» مجله‌ای‌ را به‌ زبانهای‌ پشتو، فارسی‌، اردو و انگلیسی‌ نیز منتشر می‌كنند. مجله‌ غیر از توضیح‌ جنگ‌ افغانستان‌ و دهشت‌ های‌ آن‌ رنجهایی‌ را كه‌ مردم‌ بخصوص‌ زنان‌ و كودكان‌ متحمل‌ می‌شوند انعكاس‌ می‌دهد.

«راوا» از قبل‌ در كویته‌ و اسلام‌آباد فعالیت‌ داشته‌ و در آنجاها تظاهرات‌، سمینار های‌ ویژه‌ و سایر گردهمایی‌ هایی‌ را به‌ مناسبت‌ های‌ مختلف‌ ترتیب‌ داده‌ است‌. «راوا» برای‌ اولین‌ بار تظاهراتی‌ را در پشاور به‌ راه‌ انداخت‌.

یك‌ نماینده‌ ارشد و از فعالان‌ سرسخت‌ این‌ سازمان‌ به‌ «مسلم‌» گفت‌: «اعمال‌ وحشیانه‌ و غیر انسانی‌ای‌ كه‌ از طرف‌ به‌ اصطلاح‌ پاسداران‌ دین‌ و مذهب‌ بالای‌ زنان‌ صورت‌ می‌گیرد حتی‌ در زمان‌ اشغال‌ كشور از سوی‌ عساكر روس‌، صورت‌ نگرفته‌ بود.» او از زنان‌ افغان‌ مصرانه‌ خواست‌ تا متحد گردند و بخاطر راندن‌ «بنیادگرایان‌» از اریكه‌ی‌ قدرت‌ مبارزه‌ی‌ شدید را در تمام‌ ساحات‌ انجام‌ دهند. او گفت‌ كه‌ مجاهدین‌ دشمنان‌ واقعی‌ زنان‌ بوده‌ و می‌خواهند آنان‌ را در انقیادی‌ كه‌ قرنها عمر دارد، نگهدارند.


رهبران‌ افغان‌ قادر به‌ اعاده‌ صلح‌ نیستند

«فرنتیرپست‌»، ۳۰ می‌ ١۹۹۵

«راوا» در پشاور دفتر می‌گشاید

پشاور ـ جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌ «راوا» به‌ خاطرنشان‌ ساخت‌ كه‌ در موجودیت‌ رهبران‌ افغان‌ به‌ شمول‌ رئیس‌ جمهور ربانی‌ صلح‌ پایدار نمی‌تواند در افغانستان‌ جنگ‌زده‌ اعاده‌ گردد.

در جریان‌ گفتگو با گروهی‌ از خبرنگاران‌ به‌ مناسبت‌ افتتاح‌ دفتر «راوا» در اشنغری‌ پشاور، صائمه‌ كریمی‌ از اعضای‌ ارشد جمعیت‌ گفت‌ كه‌ هیچ‌ كسی‌ جز خود افغانان‌ نمی‌توانند در كشور صلح‌ ایجاد نمایند. وی‌ گفت‌ كه‌ «ایران‌، پاكستان‌، عربستان‌ سعودی‌ یا سازمان‌ كنفرانس‌ اسلامی‌ و ملل‌ متحد هرگز بخاطر حل‌ بحران‌ افغانستان‌ راه‌ حل‌ صلح‌آمیز نمی‌توانند بیابند. باید افغانها خود معضله‌ شان‌ را حل‌ كنند.»

او با اشاره‌ای‌ به‌ تاریخ‌ سازمان‌ گفت‌ كه‌ «راوا» قبل‌ از تجاوز شوروی‌، بخاطر حقوق‌ زنان‌ مبارزه‌ می‌كرد و با تجاوز شوروی‌ همانند سایر هموطنان‌ بخاطر رهایی‌ افغانستان‌ از انقیاد ارتش‌ سرخ‌ به‌ جنبش‌ آزادیخواهانه‌ پیوست‌. وی‌ با تأسف‌ یادآور شد كه‌ باوجود شكست‌ قوای‌ شوروی‌ رنج‌ و مشقات‌ افغانان‌ به‌ دلیل‌ جنگ‌ میان‌ رهبران‌ قدرت‌ طلب‌ مجاهدین‌ به‌ مراتب‌ افزایش‌ یافته‌ است‌.

صائمه‌ در حالیكه‌ نقش‌ رهبران‌ افغان‌ را بعد از شكست‌ شوروی‌ شدیداً نكوهش‌ می‌نمود ادعا كرد كه‌ گلبدین‌ حكمتیار، رئیس‌ جمهور ربانی‌، پروفیسر سیاف‌ و سایر رهبران‌ جهادی‌ نه‌ بخاطر آزادی‌ كشور از اشغال‌ شوروی‌ بلكه‌ بخاطر كسب‌ قدرت‌ جنگیده‌ اند. وی‌ نقش‌ جنرال‌ رشید دوستم‌ را نیز در عرصه‌ سیاسی‌ افغانستان‌ مانند سایر رهبران‌ شدیداً انتقاد نمود.

رهبر «راوا» از پاكستان‌، ایران‌ و عربستان‌ سعودی‌ خواست‌ تا از مداخله‌ در امور داخلی‌ افغانستان‌ دست‌ بكشند. وی‌ گفت‌ وقتی‌ ملل‌ متحد، پاكستان‌، ایالات‌ متحده‌، ایران‌ و عربستان‌ سعودی‌ در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ مطلوب‌ خود در افغانستان‌ ناكام‌ شدند طالبان‌ را در صحنه‌ داخل‌ كردند كه‌ مسئله‌ افغانستان‌ را بیشتر پیچیده‌ نمود.

وی‌ رئیس‌ جمهور ربانی‌، گلبدین‌، سیاف‌ و دوستم‌ را مسئول‌ تباهی‌ كشور دانسته‌ مدعی‌ شد كه‌ این‌ رهبران‌ از وحشیگری‌ های‌ دوران‌ كمونیستی‌ در افغانستان‌ سبقت‌ گرفتند. او گفت‌ كه‌ به‌ این‌ رهبران‌ دیگر نمی‌شود اعتماد كرد زیرا آنان‌ افرادی‌ اند كه‌ چندین‌ توافق‌ بخاطر تشكیل‌ یك‌ حكومت‌ با ثبات‌ و آرام‌ را محترم‌ نشمردند. وی‌ متعهد گردید كه‌ «راوا» جهت‌ اعاده‌ صلح‌ پایدار در افغانستان‌ مبارزه‌اش‌ را ادامه‌ داده‌ و بخاطر حقوق‌ زنان‌ افغان‌ خواهد جنگید.

وقتی‌ از وی‌ پرسیده‌ شد كه‌ چرا او كشوری‌ را كه‌ برایش‌ پناه‌ و مصونیت‌ داده‌ مورد انتقاد قرار می‌دهد، گفت‌ كه‌ پاكستان‌ برای‌ گلبدین‌ و ربانی‌ «جای‌ امن‌» بود. ما درینجا با مشكلات‌ فراوانی‌ روبرو شدیم‌ حتی‌ چند سال‌ قبل‌ رهبر «راوا» در كویته‌ به‌ قتل‌ رسید.

صائمه‌ گفت‌ كه‌ «راوا» در داخل‌ افغانستان‌ عمدتاً خاطر بهبود و رفاه‌ كشور و حقوق‌ زنان‌ كار می‌كند. او اظهار نمود كه‌ «راوا» دفتری‌ در كویته‌ دارد و حالا ما دفتر خویش‌ را در پشاور گشوده‌ایم‌ تا برای‌ مهاجرین‌ افغانی‌ كه‌ تعداد شان‌ رو به‌ افزایش‌ است‌ كمك‌ نماییم‌.

او تأیید نمود كه‌ تعداد مهاجران‌ افغان‌ در پشاور طی‌ چند ماه‌ اخیر افزایش‌ یافته‌ است‌.


تظاهرات‌ زنان‌ افغان‌

«جنگ‌»، ٢۹ اپریل‌ ١۹۹۵

پشاور- تظاهراتی‌ علیه‌ رهبران‌ مجاهدین‌ افغان‌ تحت‌ رهبری‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» صورت‌ گرفت‌ و شعار هایی‌ بر ضد حاكمان‌ فعلی‌، طالبان‌، دوستم‌ و غیره‌ و بخاطر آزادی‌ و دموكراسی‌ داده‌ شد. درین‌ تظاهرات‌ كه‌ در یونیورستی‌ تاون‌ پشاور برگزار شده‌ بود تقریباً ١۵۰۰ زن‌ و شاگرد از پشاور، كویته‌، اسلام‌ آباد، لاهور و شهر های‌ مختلف‌ افغانستان‌ شركت‌ نموده‌ بودند. درین‌ جریان‌ اشعار و سرود های‌ انقلابی‌ و میهنی‌ هم‌ نشر شد.


«راوا» خواستار ختم‌ جنگ‌ در افغانستان‌ شد

«فرنتیرپست‌»، ٢۷ اپریل‌ ١۹۹۵

پشاور (پی‌.پی‌.آی‌) ـ جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌ «راوا» مستقر در پاكستان‌، كه‌ فعالانه‌ در كویته‌ كار می‌كند، حالا فعالیت‌ هایش‌ را به‌ پشاور گسترش‌ می‌دهد تا صدایش‌ را علیه‌ جنگهای‌ تنظیمی‌ دوامدار در افغانستان‌ و ستم‌ بر زنان‌ توسط‌ گروههای‌ افراطی‌ درین‌ كشور بلند نماید.

جمعیت‌ كه‌ توسط‌ بعضی‌ فعالان‌ حقوق‌ زن‌ آزادیخواه‌، روشن‌ و تحصیلكرده‌ی‌ افغان‌ اداره‌ می‌شود مصمم‌ است‌ تا هم‌ مردم‌ افغانستان‌ و هم‌ پاكستان‌ را جهت‌ جستجوی‌ راه‌ فوری‌ ختم‌ جنگ‌ در كابل‌ بسیج‌ نماید.

جمعیت‌ كه‌ تاحال‌ مخفیانه‌ فعالیت‌ می‌نمود تا از خشونت‌ گروههای‌ افراطی‌ افغان‌ درامان‌ باشد، تصمیم‌ گرفته‌ است‌ زنان‌ را به‌ دور پلاتفرم‌ خود متشكل‌ و متحد كرده‌ تا مبارزه‌ را علیه‌ افراطیون‌ و كسانیكه‌ مخالف‌ رهایی‌ زنان‌ در امور زندگی‌ اند ادامه‌ دهد.

سخنگوی‌ «راوا» كه‌ نخواست‌ نامش‌ گرفته‌ شود، بروز پنجشنبه‌ به‌ پی‌.پی‌.آی‌ اظهار نمود كه‌ در اوضاع‌ كنونی‌ جمعیت‌ بیشتر كار سیاسی‌ و مبارزه‌ای‌ پیگیر را به‌ خاطر استقرار صلح‌ و وضعیت‌ عادی‌ در افغانستان‌ جنگ‌زده‌ به‌ پیش‌ می‌برد. او گفت‌ كه‌ وضعیت‌ دشوار زنان‌ افغانستان‌ چنان‌ غم‌انگیز و تیره‌ است‌ كه‌ به‌ سادگی‌ وصف‌ شده‌ نمی‌تواند.

او ادعا نمود: «به‌ اصطلاح‌ متولیان‌ ملت‌ افغانستان‌ كه‌ درگیر جنگ‌ قدرت‌ اند دشمنان‌ واقعی‌ زنان‌ هستند.»

علاوتاً او معتقد است‌ كه‌ رویداد های‌ بیرحمانه‌ در كابل‌ را باید از جنگ‌ مقدس‌ متمایز كرد، زیرا رهبران‌ خودساخته‌ درپی‌ پول‌ و شیفته‌ قدرت‌ می‌باشند. او ادعا نمود كه‌ آنانیكه‌ در قریه‌ خود بایسكلی‌ هم‌ نداشتند بواسطه‌ جنگ‌ میلیونر شده‌ اند.

وی‌ گفت‌ كه‌ بعد از اخراج‌ قوای‌ روس‌ و سقوط‌ كمونیزم‌ چه‌ دلیلی‌ باقی‌ مانده‌ تا خونریزی‌ كه‌ زنان‌ و اطفال‌ قربانیان‌ اصلی‌ آن‌ می‌باشند ادامه‌ بیابد.

او اظهار نمود كه‌ «راوا» در داخل‌ افغانستان‌ كار می‌كند تا زنان‌ را آموزش‌ داده‌ و با تمركز بر آماده‌ ساختن‌ آنان‌ در مواجهه‌ با آنچه‌ كه‌ اساساً بقای‌ شانرا تهدید میكند، با حقوق‌ حقه‌ شان‌ آگاه‌ نماید.


در افغانستان‌ زیر نام‌ اسلام‌ استثمار صورت‌ می‌گیرد

«مشرق‌»، ۳۰ می‌ ١۹۹۵

صائمه‌ كریم‌: بدون‌ قطع‌ مداخله‌ خارجی‌، صلح‌ ممكن‌ نیست‌

پشاور، صائمه‌ كریم‌ یكی‌ از اعضای‌ فعال‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) گفت‌: در تمام‌ آن‌ كشورهای‌ اسلامی‌ جهان‌ كه‌ زنان‌ از حقوق‌ و احترام‌ برخوردار نیستند، صلح‌ هم‌ پایدار بوده‌ نمی‌تواند. وی‌ طی‌ كنفرانس‌ مطبوعاتی‌ای‌ كه‌ بروز سه‌شنبه‌ برگزار شده‌ بود گفت‌: امروز افغانستان‌ به‌ این‌ دلیل‌ به‌ پرتگاه‌ تباهی‌ نزدیكتر شده‌ كه‌ در آنجا مردم‌ زیرنام‌ اسلام‌ استثمار می‌شوند. گلبدین‌، ربانی‌، طالبان‌ و دیگر نیروهای‌ مرتجع‌ كشورما را به‌ منجلاب‌ می‌كشانند. آنان‌ می‌خواهند «صلح‌» باشد، اما حقوق‌ زنان‌ را كه‌ بمثابه‌ ستون‌ فقرات‌ جامعه‌ اند، سلب‌ می‌كنند. اینرا «راوا» هرگز تحمل‌ نخواهد كرد.

او در پاسخ‌ به‌ سؤالی‌ گفت‌ كه‌ امریكا هم‌ در تباهی‌ و بربادی‌ كشورما دست‌ دارد. اگر مداخله‌ خارجی‌ از افغانستان‌ قطع‌ نشود، صلح‌ هرگز برقرار نخواهد شد.

ما مجبوریم‌ در پاكستان‌ باشیم‌ زیرا در افغانستان‌ امنیتی‌ وجود ندارد.


زنان‌ افغان‌ ربانی‌ و حكمتیار را جنایتكار نامیدند

«نیوز»، ٢١ می‌ ١۹۹۵

پشاور ـ جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌ «راوا» رئیس‌ جمهور ربانی‌، حكمتیار و سایر رهبران‌ مجاهدین‌ را جنایتكار نامیده‌ از ملل‌ جهان‌ تقاضا كرد تا افغانان‌ را جهت‌ انتخاب‌ نمایندگان‌ واقعی‌ شان‌ از طریق‌ پروسه‌ دموكراتیك‌ كمك‌ كنند.

صائمه‌ یكتن‌ از فعالان‌ «راوا» در جریان‌ یك‌ گردهمایی‌ تعارفی‌ غیررسمی‌ در اقامتگاهش‌ به‌ خبرنگاران‌ گفت‌: «سازمان‌ ملل‌ و سازمان‌ كنفرانس‌ اسلامی‌ هردو قادر به‌ اعاده‌ صلح‌ در افغانستان‌ نمی‌باشند مگر اینكه‌ آنها این‌ رهبران‌ را بمثابه‌ جنایتكاران‌ تشخیص‌ دهند.»

او معتقد است‌ كه‌ افغانان‌ چهره‌ی‌ واقعی‌ رهبران‌ مجاهدین‌ را كه‌ بیشنر از تجاوزكاران‌ روسی‌ موجب‌ بربادی‌ و بدبختی‌ در كشور شان‌ شده‌ اند می‌شناسند.

وی‌ مدعی‌ است‌ كه‌ افغانان‌ می‌دانند كیها سرپرستی‌ به‌اصطلاح‌ رهبران‌ را داشتند و آنان‌ را بمثابه‌ چاكران‌ شان‌ بخاطر تأمین‌ منافع‌ خویش‌ در افغانستان‌ استعمال‌ كرده‌ اند. او گفت‌ بعد از آنكه‌ آنها فهمیدند كه‌ رهبران‌ مجاهدین‌ بی‌اعتبار گردیده‌ اند، نیروی‌ جدیدی‌ را زیر قبای‌ طالبان‌ پیش‌ كشیدند تا به‌ اهداف‌ خویش‌ دست‌ یابند.

صائمه‌ اظهار نمود كه‌ اوضاع‌ در پشاور تغییر كرده‌ و حالا زنان‌ افغان‌ نسبت‌ به‌ سابق‌ بیشتر در اینجا موجود اند و این‌ امر «راوا» را بخاطر فعال‌ نمودن‌ تشكیلاتش‌ در پشاور واداشته‌ است‌.

او گفت‌: «حالا دیگر آن‌ زمانی‌ نیست‌ كه‌ زنان‌ ما با حمله‌ توسط‌ تیزاب‌ تهدید می‌گردیدند.» او اظهار نمود كه‌ «راوا» در پهلوی‌ یك‌ شفاخانه‌، مكاتبی‌ را برای‌ پسران‌ و دختران‌ افغان‌ در كویته‌ و اسلام‌آباد دایر نموده‌ است‌، اما امكانات‌ آنرا ندارد تا همچو فعالیت‌ هایی‌ را در پشاور انجام‌ دهد. او گفت‌ كه‌: «اما ما اینكار را حتماً تحت‌ غور و رسیدگی‌ می‌گیریم‌.»

وی‌ افزود كه‌ تشكل‌ «راوا» بخاطر حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ و مبارزه‌ برای‌ آزادی‌ و دموكراسی‌ تشكیل‌ گردید اما با مداخله‌ شوروی‌ در افغانستان‌ و بعداً قدرت‌ گیری‌ مجاهدین‌ نقشش‌ تغییر یافت‌. او اظهار نمود: «مردان‌ بدون‌ حمایت‌ زنان‌ نمی‌توانستند آنرا (جنگ‌ ضد روسی‌) انجام‌ دهند.» او گفت‌ كه‌ باوجود انجام‌ فعالیت‌ هایی‌ در پشاور، اوضاع‌ افغانستان‌ برای‌ «راوا» كماكان‌ مسئله‌ اصلی‌ را تشكیل‌ می‌دهد. او تأكید ورزید كه‌: «مبارزه‌ ما پایان‌ نیافته‌ بلكه‌ علیه‌ رهبران‌ مجاهدین‌ ادامه‌ می‌یابد.»


تا زمانیكه‌ حكمتیار و ربانی‌ اند، در افغانستان‌ صلح‌ به‌ میان‌ نخواهد آمد

«خبرین‌»، ۳۰ می‌ ١۹۹۵

پشاور، تا زمانیكه‌ گلبدین‌ و ربانی‌ در افغانستان‌ موجود اند، صلح‌ به‌ میان‌ نخواهد آمد. آنان‌ شرایط‌ زندگی‌ را برای‌ زنان‌ سختتر كرده‌ اند. كشوری‌ كه‌ در آن‌ زنان‌ تحت‌ شكنجه‌ قرار گیرند و از آزادی‌ محروم‌ باشند، چگونه‌ ممكن‌ است‌ آزاد باشد. بناءً باید گلبدین‌، ربانی‌، طالبان‌ و احزاب‌ مرتجع‌ خلع‌ سلاح‌ شده‌ و راه‌ برای‌ برقراری‌ حكومت‌ آزاد هموار شود.

این‌ سخنان‌ را صائمه‌ كریم‌ یكتن‌ از فعالین‌ «راوا» ضمن‌ گفتگو با خبرنگاران‌ گفت‌. وی‌ اضافه‌ كرد كه‌ چون‌ در پشاور تعداد افغانها از قبل‌ بیشتر شده‌، ما می‌خواهیم‌ سازمان‌ ما درینجا هم‌ فعال‌ باشد. در جواب‌ سؤالی‌ صائمه‌كریم‌ گفت‌: ملل‌متحد، كنفرانس‌اسلامی‌، ایران‌، پاكستان‌ و عربستان‌ هرگز نخواهند توانست‌ در افغانستان‌ صلح‌ به‌ میان‌ آورند.


«راوا» حمله‌ به‌ سفارت‌ پاكستان‌ دركابل‌ را محكوم‌ می‌كند

«دی‌نیوز»، ١۰ سپتامبر ١۹۹۵

اسلام‌آباد ـ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) حمله‌ بر سفارت‌ پاكستان‌ در كابل‌ را توسط‌ طرفداران‌ ربانی‌ در ۶ سپتامبر به‌ شدت‌ محكوم‌ نموده‌ است‌.

در بیانیه‌ای‌ نسیمه‌برین‌ سخنگوی‌ «راوا» گفت‌ كه‌ با حمله‌ بر سفارت‌، ربانی‌ و باندش‌ می‌خواهد تا توجه‌ مردم‌ ما را از بدبختی‌ های‌ بیشماری‌ كه‌ از جانب‌ بنیادگرایان‌ جنایت‌پیشه‌ در كشور تحمیل‌ گردیده‌ است‌، منحرف‌ سازد.

وی‌ افزود كه‌ با ین‌ اعمال‌ مغرضانه‌، دولت‌ نام‌نهاد ربانی‌ می‌خواهد تا تضاد های‌ حاد درونی‌ خود، ضعف‌ و شكست‌ اخیرش‌ بدست‌ همدستانش‌ را بپوشاند. وی‌ گفت‌ دولت‌ پاكستان‌ باید بداند كه‌ حمله‌ به‌ سفارتش‌ در حقیقت‌ سیلی‌ای‌ بر روی‌ خودش‌ است‌. او ادامه‌ داد كه‌ آنانیكه‌ خاین‌ به‌ مردم‌ خود باشند هرگز به‌ دیگری‌ وفادار بوده‌ نمی‌توانند. پاكستان‌ باید وضع‌ داخلی‌ افغانستان‌ را درك‌ كند و كمك‌ به‌ رژیم‌ غیر مردمی‌ ربانی‌ را خاتمه‌ بخشد.


«زنان‌ افغان‌ در كنفرانس‌ اعضای‌ پارلمان‌ نادیده‌ گرفته‌ شدند»

«مسلم‌»، ۶ اگست‌ ١۹۹۵

اسلام‌ آباد، ۵ اگست‌: سخنگوی‌ جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌ «راوا» در حالیكه‌ كنفرانس‌ سه‌ روزه‌ زنان‌ اعضای‌ پارلمان‌ را كه‌ اخیراً پایان‌ یافته‌ بود شدیداً انتقاد می‌نمود اظهار داشت‌ كه‌ این‌ بسیار منزجر كننده‌ است‌ كه‌ اوضاع‌ افغانستان‌، جاییكه‌ زنان‌ وحشیانه‌ شكنجه‌ می‌گردند و قربانی‌ می‌شوند حتی‌ مورد بحث‌ قرار نگرفت‌.

نسیمه‌ برین‌ در جریان‌ گفتگو با «مسلم‌» ابراز داشت‌ كه‌ كنفرانس‌ موفق‌ نشد تا به‌ نتیجه‌ی‌ مثبت‌ و مفیدی‌ برسد. وی‌ افزود كه‌ مداخله‌ در امور داخلی‌ افغانستان‌ از جانب‌ پاكستان‌، ایران‌ و عربستان‌ سعودی‌ اوضاع‌ فجیع‌ در كشور جنگ‌زده‌ را وخیمتر نموده‌ است‌.

او گفت‌ كه‌ زنان‌ افغانستان‌ در معرض‌ توهین‌ و تحقیر شرم‌آوری‌ قرار دارند و از جانب‌ «بنیادگرایان‌» و جنگ‌ سالارانی‌ كه‌ به‌ جز برباد نمودن‌ كشور و قتل‌ مردم‌ بی‌گناه‌ هیچ‌ كار دیگری‌ ندارند، قربانی‌ می‌گردند.

وی‌ اظهار نمود كه‌ اقلاً شركت‌ كنندگان‌ پاكستانی‌ باید در مورد وضع‌ افغانستان‌ سخن‌ می‌گفتند زیرا آنان‌ از آنچه‌ در افغانستان‌ می‌گذرد بهتر آگاه‌ اند. خانم‌ برین‌ گفت‌: «شركت‌كنندگان‌ كنفرانس‌ بحث‌ های‌ مفصلی‌ در مورد اطفال‌ و زنان‌ بوسنیا و كشمیر انجام‌ دادند، اما بنظر می‌رسد كه‌ در نظر اینان‌ زنان‌ و اطفال‌ افغان‌ دارای‌ خدای‌ كهتری‌ هستند.»

او ابراز نمـود: «ما مخالف‌ مطرح‌ كردن‌ مسئله‌ كشمیر و بوسنیـا نیستیـم‌. چیزیكـه‌ بیشتـر در مـوردش‌ نگران‌ایم‌ اینست‌ كه‌ وضع‌ زنان و كودكان‌ افغـان‌ در مقایسـه‌ با بوسنیایـی‌ ها و كشمیریها بیشتر وخیم است‌.»

«در كشمیر و بوسنیا حداقل‌ رسانه‌ های‌ خبری‌ دنیا آزاد اند تا وحشی‌گریهایی‌ را كه‌ از جانب‌ متجاوزین‌ صورت‌ می‌گیرد به‌ تفصیل‌ گزارش دهند و فلم‌ هایی‌ به‌ نمایش‌ گذارند. اما وضع‌ در افغانستان‌ مطلقاً برعكس‌ است‌، زیرا «بنیادگرایان‌» و جنگ‌ سالاران‌ حتی‌ بر خبرنگاران‌ نیز رحم‌ ننموده‌ و تعدادی‌ از خبرنگاران‌ جان‌ خود را در افغانستان‌ از دست‌ داده‌ اند.»

خانم‌ برین‌ گفت‌: «شركت‌كنندگان‌ كنفرانس‌ باید اقلاً جرأت‌ می‌داشتند تا از مصایب‌ زنان‌ افغان‌ در زیر حاكمیت‌ استبدادیی‌ كه‌ به‌ زور باداران‌ خارجی‌ تحمیل‌ گردیده‌ است‌، سخن‌ می‌گفتند. در پاكستان‌ حكومت‌ نظامی‌ برقرار نیست‌. جنرال‌ ضیأالحق‌ در صدر حكومت‌ قرار ندارد. اما تا هنوز زنان‌ پاكستان‌ موفق‌ نگردیده‌ اند كه‌ مسایل‌ و مصایب‌ خواهران‌ خود را در افغانستان‌ كه‌ در معرض‌ شكنجه‌ و سبعیت‌ بی‌سابقه‌ای‌ قرار دارند، شناسایی‌ نمایند. در این‌ دنیای‌ پیشرفته‌، زنان‌ افغان‌ چنان‌ بیشرمانه‌ توهین‌ و تحقیر می‌گردند كه‌ به‌ مشكل‌ می‌توان‌ در تاریخ‌ بشر همانندش‌ را یافت‌.»

وی‌ اظهار نمود كه‌ زنان‌ افغان‌ در چنین‌ كنفرانس‌ هایی‌ شركت‌ نمی‌توانند زیرا در افغانستان‌ پارلمانی‌ وجود ندارد. اما آنان‌ مایل‌ اند تا پیام خویش‌ را از جانب‌ زنان‌ افغان‌ به‌ كنفرانس‌ جهانی‌ زنان‌ در پكن‌ برسانند كه‌: «خواهران‌ خویش‌ و مصایب‌، شكنجه‌ و توهینی‌ را كه‌ با آن‌ روبرو اند از یاد نبرند.»


زنان‌ افغانستان‌ از سیاست‌ پاكستان‌ و حمله‌ به‌ سفارت‌ انتقاد نمودند

«نیوز»، ١۴ سپتامبر ١۹۹۵

پشاور - «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» حمله‌ به‌ سفارت‌ پاكستان‌ در كابل‌ را قویاً محكوم‌ كرده‌ و اظهار نمود كه‌ این‌ عمل‌ ثابت‌ می‌كند كه‌ سیاست‌ پاكستان‌ و حمایت‌ آن‌ كشور از رهبران‌ مجاهدین‌ افغانستان‌ نادرست‌ بوده‌ است‌.

صائمه‌ كریم‌ از فعالان‌ «راوا» در بیانیه‌ای‌ ابراز داشت‌ كه‌ حمله‌ توسط‌ رژیم‌كابل‌ كه‌ از افغانان‌ نمایندگی‌ نمی‌تواند، براه‌ انداخته‌ شد تا شكستش‌ را بدست‌ طالبان‌ بپوشاند. او ادعای‌ ربانی‌ مبنی‌ بر حمایت‌ پاكستان‌ از ملیشاهای‌ طالب‌ را به‌ استهزأ گرفت‌ و ادعا نمود شخصی‌ كه‌ زمانی‌ از حمایت‌ و مرحمت‌ پاكستان‌ بهره‌مند بود حالا همچون‌ چاكر به‌ روسها و هندیها خدمت‌ می‌نماید.

او خاطر نشان‌ ساخت‌ كه‌ وقایع‌ سه‌ سال‌ اخیر به‌ اثبات‌ رسانید كه‌ پاكستان‌ در حمایتش‌ از آن‌ چیزی‌ كه‌ او رهبران‌ فاشیست‌ مجاهدین‌ خواند، در خطا بوده‌ است‌. وی‌ مدعی‌ شد كه‌ حتی‌ اگر گلبدین‌ حكمتیار رهبر حزب‌ اسلامی‌ نیز روی‌ صحنه‌ بیاید به‌ همین‌ طریق‌ عمل‌ خواهد كرد و در نتیجه‌ روابط‌ پاكستان‌ با كابل‌ به‌ مخاطره‌ می‌افتد. او از دولت‌ پاكستان‌ تقاضا كرد كه‌ از حمایت‌ سیاسی‌ ومالی‌ احزاب‌ مجاهدین‌ دست‌كشد تامساعی‌ صادقانه‌ جهت‌ اعاده‌صلح‌ درافغانستان‌ جنگ‌زده‌ تقویت‌ گردد.

صائمه‌ كریم‌ درباره‌ ورود نماینده‌ خاص‌ ملل‌ متحد در افغانستان‌ محمود میستیری‌ گفت‌ كه‌ معتقد است‌ اگر او برنامه‌ صلح‌ اش‌ را برپایه‌ شركت‌ این‌ احزاب‌ بنا كند، نمی‌تواند به‌ نتیجه‌ای‌ مثبت‌ برسد. وی‌ از برگزاری‌ لویه‌ جرگه‌ با نمایندگی‌ كامل‌ همه‌ اقشار جامعه‌ ا.فغان‌ بشمول‌ زنان‌، تحت‌ سرپرستی‌ سازمان‌ ملل‌ پشتیبانی‌ نمود.


«راوا» حمله‌ به‌ سفارت‌ پاكستان‌ را محكوم‌ مي‌كند

«فرنتيرپست‌»، ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۵

«جمعيت‌ انقلابي‌ زنان‌ افغانستان‌» (راوا) در حاليكه‌ حمله‌ اخير بالاي‌ سفارت‌ پاكستان‌ در كابل‌ را با شديدترين‌ لحن‌ محكوم‌ كرد، از پاكستان‌ خواست‌ تا روابطش‌ را با عناصر بنيادگرا و ضد دموكراتيك‌ در افغانستان‌ قطع‌ نمايد.

اين‌ روزنامه‌ متن‌ كامل‌ اعلاميه‌ «راوا» را بچاپ‌ رسانيده‌ است‌.


«راوا» کنفرانس زنان اعضای پارلمان ممالک اسلامی را انتقاد نمود

«فرنتیر پست»، ١۶ اگست ١۹۹۵

اسلام‌ آباد - جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌ (راوا) كنفرانس‌ زنان‌ عضو پارلمان‌ ممالك‌ اسلامی‌ را كه‌ اخیراً اختتام‌ یافته‌ است‌ یك‌ ناكامی‌ توصیف‌ نمود. نسیمه‌ برین‌ سخنگوی‌ «راوا» روز شنبه‌ در مصاحبه‌ ای‌ با فرنتیر پست‌ اظهار كرد كه‌ كنفرانس‌ به‌ تصویب‌ اقدامات‌ لازم‌ موفق‌ نگردید زیرا از مصایب‌ و قتل‌ عام‌ كه‌ زنان‌ افغانستان‌ با آن‌ مواجه‌اند ذكری‌ به‌ میان‌ نیامد. وی‌ افزود كه‌ زنان‌ افغانستان‌ این‌ همه‌ بدبختی‌ ها را از جانب‌ بنیادگرایان‌ متحمل‌ می‌شوند اما كنفرانس‌ كه‌ نزدیك‌ خاك‌ افغانستان‌ برگزار گردید همچون‌ یك‌ تماشاچی‌ خاموش‌ ماند.

نسیمه‌ برین‌ انتقاد نمود كه‌ زنان‌ افغانستان‌ حتی‌ به‌ مثابه‌ ناظر نیز به‌ كنفرانس‌ دعوت‌ نگردیدند و هئیت‌ نمایندگی‌ پاكستان‌ با وجود این‌ واقعیت‌ كه‌ برعلاوه‌ نمایندگان‌ حزب‌ مردم‌ پاكستان‌ كه‌ بوسیله‌ یك‌ زن‌ رهبری‌ می‌گردد، یك‌ زن‌ پشتون‌، بیگم‌ نسیم‌ ولی‌ خان‌ از ANP نیز در آن‌ شركت‌ داشت‌، كلمه‌ای‌ بر زبان‌ نراند تا فریادی‌ باشد برای‌ وضع‌ ناگوار زنان‌ افغانستان‌.

او در حالیكه‌ وحشیگریها و مظالم‌ حزب‌ اسلامی‌ را بیان‌ می‌نمود داستان‌ دردنـاك‌ دختـر جوان‌ تیـره‌ بختی‌ از كـابل‌ را حكایـت‌ كرد كه‌ در اثر شكنجه دچار سقط‌ جنین‌ شده‌ بود. وی‌ فاش‌ نمود كه‌ روزانه‌ دهها كودك‌ و زن‌ بی‌گناه‌ توسط‌ متعصبان‌ اسلامی‌ كه‌ با شدت‌ تمام‌ در صدد محو زنان‌ افغانستان‌ اند به‌ قتل‌ می‌رسند.

وی‌ ابراز داشت‌ مصایبی‌ كه‌ زنان‌ افغان‌ با آن‌ روبرواند به‌ مراتب‌ بیشتر از مصایبی‌ اند كه‌ دامنگیر زنان‌ كشمیر و بوسنیا است‌. ولی‌ رسانه‌ های‌ غرب‌ صرف‌ متمركز بر بوسنیا و كشمیر شده‌اند و درد و رنج‌ زنان‌ افغان‌ را نادیده‌ می‌گیرند.

نسیمه‌ ابراز تأسف‌ نمود كه‌ در كنفرانس‌ مسئله‌ بوسنیا، كشمیر و سایر مسایل‌ مورد بحث‌ قرار گرفت‌ اما شركت‌ كنندگان‌ زحمت‌ تذكر از وضع‌ ناگوار افغانستان‌ را به‌ خود ندادند. وی‌ به‌ متعصبان‌ سودانی‌ و ایرانی‌ بخاطر دست‌ داشتن‌ عمدی‌ آنان‌ در كشتار جاری‌ در افغانستان‌ هشدار داد كه‌ اگر نقش‌ لازم‌ خویش‌ را در پایان‌ بخشیدن‌ به‌ قتل‌ عام‌ زنان‌ و اطفال‌ معصوم‌ ایفا نكنند، موج‌ خشونت‌ حاكم‌، پاكستان‌ را نیز متأثر خواهد ساخت‌. پاكستان‌ باید راه‌ حلی‌ جهت‌ ختم‌ قتل‌ عام‌ در افغانستان‌ طرح‌ نماید. وی‌ از دولت‌ پاكستان‌ خواست‌ تا مسئله‌ی‌ زنان‌ افغانستان‌ را در كنفرانس‌ بین‌المللی‌ زنان‌ كه‌ در سپتامبر در پكن‌ برگزار خواهد گردید مطرح‌ نماید.

آخرین مطالب