Meena's 33rd martyrdom anniversary in Kabul

در ۱۷ دلو ۱۳۹۸ مطابق ۶ فبروری ۲۰۲۰ «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) از سی‌و‌سه‌مین سالروز شهادت رهبرش مینا، طی محفلی در کابل یابود به عمل آورد. ۳۳ سال قبل در ۱۵ دلو ۱۳۶۵ (۴ فبروری ۱۹۸۷) جاسوسان «خاد» در همدستی با باند جنایتکار گلبدین مینا و دو همرزمش را به شهادت رسانیده، مردم و بخصوص زنان افغانستان را از وجود رهبر خردمند و انقلابی محروم ساختند. بعد از جان باختن مینا، رهروانش به خون شریف وی سوگند یاد نمودند که راه پرافتخارش را تا رهایی زنان افغان از چنگال اشغالگران و مزدوران داخلی آنان، ادامه خواهند داد.

گرداننده محفل کار و مبارزه مینا را ستوده از پیروانش خواست که راسخ‌تر در راه آرمان‌های وی گام بردارند. وی گفت:

Cartoon showing Taliban beating a woman in the street

وحشت طالبی بر زنان تیره روز ما

دوست هنرمند ما (ن‌. ا. ـ كابل‌) این كارتون را تحت تاثیر صحنه‌ای كشیده كه طالبان در اوایل اشغال كابل در چهارراهی حاجی یعقوب زنی را زیر شلاق گرفته اند كه دلبندش را به زمین گذاشته و می‌خواهد خریطه لوبیایش را بردارد. اما از زمانی كه جای جهادیان خاین را طالبان فاشیست گرفتند، این صحنه‌های از تمسخر و توهین خاینانه بر زنان ما روز چندین بار تكرار می‌شود.

این زوج حرام که مزاوجت و متارکه های بیشمارآنان توسط عمدتاَ وکیل های پاکستانی، رسوای جهان میباشد، سه سال است که با وجود «نداشتن اختلاف ایدئولوژیک»، بطور عجیبی جهادی و برادرانه بر یکیدیگر چک می اندازند و سرزمینی را به نابودی مواجه ساخته اند. آیا با وحشت مرگبار از آمدن ظاهر شاه، بار دیگر این دو خاین بیگانه از هر حیا و عزت انسانی، با هم جور خواهند آمد؟
آخرین مطالب